Boranado Guide Thai Official....!

About 20 results out of 168 (0.23 seconds)
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 1883071

Likes : 5284

DisLikes : 1046

Published Date : 2017-06-27T17:46:46.000Z

មើលចំណាំមុខទុក!!ដឹងកូនអ្នកណាទេដាច់ពូជដាច់អំបូរអោបថើបគ្នាសាធារណះ សង្គមខ្មែរត្រូវបានគេបំពុលគ្រប់រូបភាព អញ្ជឹងហើយទើបក្មេងៗឥលូវ លែងស្គាល់អ្វីហៅថា ភាពត្រឹមត្រូវ សីលធម៌ រឺសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនោះ រស់នៅគ្មានភាពអៀនខ្មាស់ដូចសត្វធាតុអញ្ជឹង ប្រពភ៖ http://www.kcamldp.com/2017/06/blog-post_68.html
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 1247

Likes : 11

DisLikes : 4

Published Date : 2017-11-27T03:02:36.000Z

Chhay Virakyuth, ឆាយ វីរៈយុទ្ធ_២០១៥, Chay Vi Rak Yut, Non Stop, Collection, Khmer New Song 2016
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 163

Likes : 2

DisLikes : 0

Published Date : 2017-07-27T17:29:10.000Z

ลงแขกดำนา วิถีชีวิตของคนลาว. | ດຳນາວິຖີບ້ານເຮົາພີ່ນ້ອງ. ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนี้เป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจที่มีการช่วยเหลือซึ่่งกันและกัน อีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่บ้านได้อีกด้วย นอกจากนี้ทำให้เกิดวัฒนธรรมและการขับร้องเพลงอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของผู้ที่ประกอบอาชีพทำนา ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นประเพณีที่เจ้าของนาจะบอกเพื่อนบ้านให่รู้ว่าจะเกี่ยวข้าวเมื่อใด และเมื่อถึงวันที่กำหนดเจ้าของนาก็จะต้องปักธงที่ที่นาของตนเพื่อให้เพื่อนบ้านหรือแขกที่รู้จะได้มาช่วยเกี่ยวได้ถูกต้องทั้งนี้เจ้าของนาจะต้องจัดเตรียมอาหาร คาวหวาน สุรา บุหรี่ น้ำดื่ม ไว้รองรับด้วย และในการขณะเกี่ยวข้าวก็จะมีการละเล่นร้องเพลงเกี่ยวข้องระหว่างหนุ่มสาวเป็นที่สนุกสนานและเพลิดเพลินเพื่อคลายความเหน็ดเหนื่อยได้
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 767

Likes : 1

DisLikes : 0

Published Date : 2017-12-06T09:11:49.000Z

If you want get more update from my channel, You can follow up with me by subscribe my YouTube Channel or like me on Facebook Page. Follow on:
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 119

Likes : 2

DisLikes : 0

Published Date : 2017-05-28T03:32:02.000Z

    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 196

Likes : 9

DisLikes : 2

Published Date : 2017-07-16T13:42:19.000Z

พระอรหันต์อยู่ที่ไหน โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 1009

Likes : 2

DisLikes : 1

Published Date : 2016-08-26T13:41:46.000Z

ธรรมก่อนนอน ท่าน ว วชิรเมธี 2016 เรื่องบุญแก้บาปได้จริงหรือไม่ ตอน 1 https://www.youtube.com/watch?v=ZrNZp8ibDIU
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 153

Likes : 0

DisLikes : 0

Published Date : 2017-06-12T08:51:56.000Z

คู่คอง Ost.นาคี | ก้อง ห้วยไร่ | Official MV
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 197

Likes : 3

DisLikes : 1

Published Date : 2017-05-25T08:16:40.000Z

"កតញ្ញូ" ... កម្រងរូបភាពខ្លះៗរបស់សមាគមខេមរនិស្សិតនគររាជសីមាក្នុងកម្មវិធីបួសអប់រំមានរយៈពេល ៧ ថ្ងៃ នៅវត្តតាសាញថ្មី ភូមិអូរទន្ទឹម ឃុំតាសាញ ស្រុកសំឡូត ខេត្តបាត់ដំបង ចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 241

Likes : 4

DisLikes : 1

Published Date : 2017-06-12T08:37:52.000Z

    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 657

Likes : 0

DisLikes : 0

Published Date : 2017-05-28T04:41:03.000Z

    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 52235

Likes : 405

DisLikes : 43

Published Date : 2017-12-17T08:04:26.000Z

วมเพลง Bodyslam เพราะๆ ฮิต โดนใจ เพลงเก่า ฟังเพลงเพราะ 2017 [HD] กดติดตามเพื่อฟังเพลงเพราะๆ นะคะ 0:00 ความซื่อสัตย์ 4:11 ชีวิตที่ฉันเหลืออยู่ 8:35 หวั่นไหว 13:17 ย้ำ 17:54 งมงาย 21:50 ทางของฉัน ฝันของเธอ 25:42 อากาศ 30:25 เผื่อไว้ 34:50 ยกโทษ 39:32 นาทีสุดท้าย 44:30 ผมไม่สู้ 47:59 สักวันฉันจะดีพอ 51:44 มือใหม่ 55:03 away 59:01 ป่านนี้ 1:03:21 Bodyslam 1:06:27 ปลายทาง 1:10:38 หลังฝน 1:14:54 มีแค่เธอก็เกินพอ 1:18:07 จันทร์ยังเต็มดวง 1:22:27 ภาพลวงตา 1:27:01 ให้รักคุ้มครอง แสดงน้อยลง
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 213

Likes : 6

DisLikes : 2

Published Date : 2017-05-28T15:23:27.000Z

    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 161

Likes : 6

DisLikes : 0

Published Date : 2017-07-27T08:09:25.000Z

คิดดี ชีวิตดี คิดต่าง ชีวิตต่าง โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 405

Likes : 5

DisLikes : 3

Published Date : 2018-01-13T01:09:24.000Z

"พร..เปลี่ยนชีวิต" เสียงธรรม โดย ท่าน ว.วชิรเมธี
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 1492076

Likes : 11977

DisLikes : 797

Published Date : 2017-07-25T03:42:12.000Z

5 Best Linkin Park Songs 5 เพลงที่ดีที่สุดของ LinkinPark (R.i.p.)
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 3627

Likes : 46

DisLikes : 3

Published Date : 2017-01-11T16:02:13.000Z

ดีดีที่ อาจารย์พูดถึง มาตรา ๒๐ ... มาตรา 20 ถ้าความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรไทย ให้อธิบดีกรมอัยการหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบ หรือจะมอบหมายหน้าที่นั้นให้พนักงานสอบสวนคนใดก็ได้ ในกรณีจำเป็น พนักงานสอบสวนต่อไปนี้ มีอำนาจสอบสวนในระหว่างรอคำสั่งจากอธิบดีกรมอัยการหรือผู้รักษาการแทน (1) พนักงานสอบสวน ซึ่งผู้ต้องหาถูกจับในเขตอำนาจ (2) พนักงานสอบสวน ซึ่งรัฐบาลประเทศอื่นหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหายได้ร้องฟ้องให้ทำโทษผู้ต้องหา
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 59965

Likes : 368

DisLikes : 25

Published Date : 2017-06-12T03:40:14.000Z

បទភ្លេងដើម្បីធ្វើសមាធិក្នុងការអានសៀវភៅ Music for Studying Concentration Vol.1 - เพลงเพื่อสมาธิในการอ่านหนังสือ
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 165

Likes : 3

DisLikes : 0

Published Date : 2017-06-22T09:14:08.000Z

    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 615

Likes : 10

DisLikes : 0

Published Date : 2017-09-05T20:52:31.000Z

    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 407

Likes : 3

DisLikes : 1

Published Date : 2017-06-21T02:09:05.000Z

40 Song Cover keesamus 2015 โคตรเพราะ ล่าสุดๆ
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 3291

Likes : 22

DisLikes : 10

Published Date : 2018-01-18T08:23:35.000Z

เจ็บละเนาะ ไม้อ่อยไฟ คำแพง เพลงลูกทุ่งผู้บ่าวอกหัก อยากทดเวลาบาดเจ็บ ใจพัง นั่งต่งน้ำตา
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 13211

Likes : 81

DisLikes : 4

Published Date : 2017-11-17T00:54:55.000Z

    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 123665

Likes : 612

DisLikes : 76

Published Date : 2017-07-29T05:48:06.000Z

Best English Hit Songs 2017 Chill Out Music Mix Remixes Of Popular Song Music Hits 2018
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 221

Likes : 8

DisLikes : 1

Published Date : 2018-09-16T05:48:30.000Z

    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 4596

Likes : 15

DisLikes : 2

Published Date : 2017-12-07T01:58:13.000Z

LIVE โครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เบตง - แม่สาย วันที่ 1 พย - 25 ธค 2560 ระยะทาง ระยะทาง 2,191 กม. การวิ่งวันที่ 6 ธันวาคม 2560 Set3 โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ - สนามยิงปืนบางบัวทอง 14.9 กม. ช่องทางในการบริจาค 1. บัญชีรับบริจาค : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ (โครงการก้าวคนละก้าว) เลขที่บัญชี 111-393- 5263 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน 2. SMS : บริจาคครั้งละ 10 บาท* โดยพิมพ์ T แล้วกดส่งมาที่ 4545099(ทุกเครือข่าย ) หมายเหตุ : ทุกยอดเงินบริจาคไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน 3. พร้อมเพย์ : โอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ไปที่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 0994000005261 4. SCB EASY APP: สามารถบริจาคผ่านเมนู “บริจาค” ใน SCB EASY APP และเลือก โครงการวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11โรงพยาบาลทั่วประเทศ 5. SCB EASY NET: ผู้ที่สมัครใช้บริการ SCB EASY NET สามารถบริจาคด้วยการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ www.scbeasy.com 6. SCB ATM : บริจาคผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลือกรายการ แล้วกด ถอนจากบัตร UP2ME / บริจาค แล้วกดบริจาคโครงการวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว” 7. เคาเตอร์เซอร์วิสของ 7-11 ทุกสาขา 8. www.ruckdee.com : สำหรับการบริจาคผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเหตุ – สามารถบริจาคได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 9. ห้างบิ๊กซีทุกสาขา 10. บริจาคผ่านช่องทางแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท (ทรูมันนี่ ร่วม บริจาคเพิ่มอีก 10 บาท ต่อการบริจาคของท่าน) คลิก http://d.truemoney.com/kao1g 11. Rabbit LINE Pay https://lin.ee/bFAYJuW ขอขอบคุณคนไทยใจดีทุกคนที่เห็นด้วยและมาช่วยกัน "ก้าว" ครั้งนี้ ติดรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook "ก้าว" #ก้าวคนละก้าว #ก้าวคนละก้าวเพื่อ11โรงพยาบาล #ก้าวนี้เพื่อหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 1132

Likes : 10

DisLikes : 0

Published Date : 2017-12-22T00:51:38.000Z

🎤🎧 ស្តេចចម្រៀងប៉ុប ម៉ៃខឺល ចេគសុន ទី២🎧🎤 ដូចខ្លាំងណាស់ ទាំងរូបរាង នឹងក្បាច់រាំ 👍👏👏❤
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 3544

Likes : 77

DisLikes : 1

Published Date : 2017-06-27T04:57:56.000Z

យុវជន យុវតី ស្រែកច្រៀងចម្រៀង ខ្មែរក្រោម ដ៏សែនឈឺចាប់ ក្រោយពេលបាត់បង់៦៨ ។
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 67

Likes : 2

DisLikes : 0

Published Date : 2017-06-08T16:58:32.000Z

    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 19534

Likes : 114

DisLikes : 3

Published Date : 2017-08-30T06:35:22.000Z

Maroon 5 Greatest Hits Full Cover 2017 - Maroon 5 Best Songs
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 1065

Likes : 5

DisLikes : 0

Published Date : 2017-12-17T06:19:07.000Z

LIVE โครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เบตง - แม่สาย วันที่ 1 พย - 25 ธค 2560 ระยะทาง ระยะทาง 2,191 กม. การวิ่งวันที่ 6 ธันวาคม 2560 Set1 King power - เดอะเซน ปิ่นเกล้า 13.5km. ช่องทางในการบริจาค 1. บัญชีรับบริจาค : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ (โครงการก้าวคนละก้าว) เลขที่บัญชี 111-393- 5263 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน 2. SMS : บริจาคครั้งละ 10 บาท* โดยพิมพ์ T แล้วกดส่งมาที่ 4545099(ทุกเครือข่าย ) หมายเหตุ : ทุกยอดเงินบริจาคไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน 3. พร้อมเพย์ : โอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ไปที่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 0994000005261 4. SCB EASY APP: สามารถบริจาคผ่านเมนู “บริจาค” ใน SCB EASY APP และเลือก โครงการวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11โรงพยาบาลทั่วประเทศ 5. SCB EASY NET: ผู้ที่สมัครใช้บริการ SCB EASY NET สามารถบริจาคด้วยการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ www.scbeasy.com 6. SCB ATM : บริจาคผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลือกรายการ แล้วกด ถอนจากบัตร UP2ME / บริจาค แล้วกดบริจาคโครงการวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว” 7. เคาเตอร์เซอร์วิสของ 7-11 ทุกสาขา 8. www.ruckdee.com : สำหรับการบริจาคผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเหตุ – สามารถบริจาคได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 9. ห้างบิ๊กซีทุกสาขา 10. บริจาคผ่านช่องทางแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท (ทรูมันนี่ ร่วม บริจาคเพิ่มอีก 10 บาท ต่อการบริจาคของท่าน) คลิก http://d.truemoney.com/kao1g 11. Rabbit LINE Pay https://lin.ee/bFAYJuW ขอขอบคุณคนไทยใจดีทุกคนที่เห็นด้วยและมาช่วยกัน "ก้าว" ครั้งนี้ ติดรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook "ก้าว" #ก้าวคนละก้าว #ก้าวคนละก้าวเพื่อ11โรงพยาบาล #ก้าวนี้เพื่อหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 241

Likes : 2

DisLikes : 0

Published Date : 2017-05-29T16:03:37.000Z

    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 168

Likes : 0

DisLikes : 1

Published Date : 2017-06-08T17:11:38.000Z

    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 62

Likes : 0

DisLikes : 0

Published Date : 2017-06-22T07:56:27.000Z

    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 123

Likes : 1

DisLikes : 0

Published Date : 2017-07-27T17:18:43.000Z

ลงแขกดำนากินหมู ในสมัยก่อนไม่จ้างกันดำนาเหมือนสมัยนี้. เมื่อหลายสิบปีทางอีสานบางส่วนเอาแรงกันคือวานไปช่วยกันเพียงเลี้ยงอาหารต้มไก่ก็พอแล้วปัจจุบันก็ยังมีอยู่ที่ตำบลนี้ ลงแขกกินหมูกัน
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 1025

Likes : 12

DisLikes : 14

Published Date : 2017-02-21T01:58:22.000Z

ยากเพราะคิด สัมฤทธิ์เพราะทำ โดย ว วชิรเมธี
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 67988

Likes : 470

DisLikes : 35

Published Date : 2017-06-24T01:12:59.000Z

รวมเพลงสากล Maroon5 เพราะๆ ฟังเพลงสากลCover เพราะๆต่อเนื่อง ฟังเพลง2016 HD
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 55

Likes : 1

DisLikes : 0

Published Date : 2017-06-16T12:08:48.000Z

ទិវាពិភពលោកនៃអ្នកបរិច្ចាកឈាមឆ្នាំ២០១៧ សូមបងប្អូន ជាពិសេសយុវជន និងយុវតី បន្តចូលរួមបរិច្ចាគឈាម ដើម្បីជួយសង្រ្គោះអាយុជីវិតពលរដ្ឋ និងកុមារនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៕
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 132

Likes : 0

DisLikes : 0

Published Date : 2017-05-26T12:44:39.000Z

កូនស្រី kun Srey
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 62

Likes : 3

DisLikes : 0

Published Date : 2017-06-24T02:32:27.000Z

កម្មវិធីរំលែកខួបគំរប់លើក៦៨ នៃការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រេាម នៅវត្តចាស់
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 165

Likes : 5

DisLikes : 0

Published Date : 2017-07-27T09:53:18.000Z

សូមជួយ Share ម្នាក់មួយបានទេ ដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់របាំខ្មែរយើងកាន់តែច្បាស់!! #របាំឥន្ទ្រទេវី 👉 🇰🇭🇰🇭 🇰🇭❤❤❤ តើមានកូនខ្មែរប៉ុន្មាននាក់ដែលស្គាល់របាំនេះ? បើស្រលាញ់ បើការពារ ចូលរួមចែករំលែកម្នាក់មួយផង សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលរួម ប្រយ័ត្នគេលួចទៅបាត់ហើយថែមទាំងមិនដឹង មិនស្គាល់ទៀតផង!
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 114

Likes : 0

DisLikes : 0

Published Date : 2017-06-24T01:42:54.000Z

ลืมกันยังง❤️💕 #แชร์เยอะๆเด้ะมีอีก😘 #ตามคำขอเอฟซี😜 #ชอบแชร์ไม่ชอบเลื่อนผ่านไป😒🙄
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 77

Likes : 1

DisLikes : 0

Published Date : 2017-06-27T05:18:35.000Z

ចម្រៀង ឈាមខ្មែរ តែអុង (Chheam Khmer Tae Ong)! .............................. #ពិរោះនិងកំសត់៖ ឈាមខ្មែរ តែអុង (Chheam Khmer Tae Ong) ដោយ មាស វ៉ារី និង ក្រុមបន្ទរ។ ចម្រៀងនេះ ច្រៀងនៅថ្ងៃបុណ្យខួបទី៦៨ នៃការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរក្រោម ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២៤ មិថុនា ២០១៧។ #ប្រវត្តិសាស្រ្ត៖ ប្រវត្តិតែអុង កើតឡើងក្នុងសម័យស្តេចអង្គ ម៉ី ជាកូនម្ចាស់ស្រ្តីយួន អង្គចូវ និងស្តេច ជ័យជេដ្ឋាទី២។ កន្លែងប្រវត្តិសាស្រ្ត តែអុង សព្វថ្ងៃស្ថិតនៅឃុំថ្ម ៣ដុំ ស្រុកបូរីជលសារ ខេត្តតាកែវ ជាប់ព្រំប្រទល់ ខេត្ត មាត់ជ្រូក (យួនហៅ ចូវដុក)។ តំបន់ថ្ម៣ដុំនេះ ត្រូវបាន គេយកដុំថ្មធំៗ ៣ ដុំ មកតម្កល់ជាកន្លែងប្រវត្តិសាស្រ្ត នៃការឈឺចាប់ របស់ពលរដ្ឋខ្មែរ ក្នុងសម័យនោះ ក្រោលពេល យួន បានយកខ្មែរកប់ទាំងរស់ កប់ត្រឹមក ធ្វើជាមុមជើងក្រាន រួចដាំទឹកតែ «តែអុង»
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 1546

Likes : 16

DisLikes : 8

Published Date : 2017-10-23T08:09:36.000Z

รวมเพลงฮิต 30อันดับ เพลงลูกทุ่งใหม่ล่าสุด 2017-2018 [กะเจ็บละเนาะ] ลูกทุ่งอินดี้ล้านวิว อีสานมาแรง ฮิตโดนใจ ฟังเพลงเพราะๆ ต่อเนื่อง กรกฎาคม 2560 *ทำขึ้นเพื่อโปรโมทเพลงเท่านั้น *ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้น มิได้มีเจตนาในทางที่เสียหาย *ไม่พลาดเพลงลูกทุ่งใหม่ล่าสุดโดยการกดติดตามช่องของเรา
    

Channel Title : Boranado Guide Thai Official

Views : 62

Likes : 2

DisLikes : 0

Published Date : 2017-06-16T13:10:26.000Z

YouAPI-1


Facebook Page Like Box ::