Brahma Kadigina Paadamu Balakrishna Prsad Garu Saptagiri Sankeerthanalu....!

About 20 results out of 272 (0.23 seconds)
    

Channel Title : Sai Gv

Views : 101562

Likes : 417

DisLikes : 55

Published Date : 2016-08-09T03:50:28.000Z

Annamacharya sankeerthana - saptagiri sankeerthanalu - Brahma kadigina padamu Lyrics in Telugu: బ్రహ్మ కడిగిన పాదము బ్రహ్మము తానెని పాదము చెలగి వసుధ కొలిచిన నీ పాదము బలి తల మోపిన పాదము తలకగ గగనము తన్నిన పాదము బలరిపు గాచిన పాదము కామిని పాపము కడిగిన పాదము - పాము తలనిడిన పాదము ప్రేమపు శ్రీ సతి పిసికెడి పాదము -పామిడి తురగపు పాదము పరమ యోగులకు పరి పరి విధముల - పరమొసగెడి నీ పాదము తిరువేంకటగిరి తిరమని చూపిన - పరమ పదము నీ పాదము Lyrics in English: brahma kaDigina paadamu brahmamu taaneni paadamu chelagi vasudha kolichina nee paadamu bali tala mOpina paadamu talakaga gaganamu tannina paadamu balaripu gaachina paadamu kaamini paapamu kaDigina paadamu - paamu talaniDina paadamu praemato Sree sati pisikeDi paadamu -paamiDi turagapu paadamu parama yOgulaku pari pari vidhamula - paramosageDi nee paadamu tiruvaeMkaTagiri tiramani choopina - parama padamu nee paadamu
    

Channel Title : Sai Gv

Views : 181782

Likes : 656

DisLikes : 93

Published Date : 2016-08-09T03:48:35.000Z

Sri saptagiri sankeerthanlu - bhAvamu lOna bAhyamu nanduna Lyrics in telugu: భావములోన బాహ్యమునందును గోవిందగోవిందయని కొలువవో మనసా హరియవతారములే అఖిలదేవతలు హరిలోనివే బ్రహ్మాణ్డములు హరినామములే అన్ని మంత్రములు హరిహరి హరిహరి యనవోమనసా విష్ణుని మహిమలే విహిత కర్మములు విష్ణుని పొగడెడి వేదంబులు విష్ణుడొక్కడె విశ్వాంతరాత్ముడు విష్ణువు విష్ణువని వెదకవో మనసా అచ్యుతుడితడె ఆదియునంత్యము అచ్యుతుడే అసురాంతకుడు అచ్యుతుడు శ్రీవేంకటాద్రిమీదనిదె అచ్యుత అచ్యుత శరణనవో మనసా Lyrcis in English: bhAvamu lOna bAhyamu nanduna gOvinda gOvinda ani koluvavO manasA ... hari avathAramule akhila dEvatalu hari lonive brahmAnDammulu hari nAmamule anni manthramulu hari hari hari hari ~ hari anavo manasa ... vishnuni mahimalE vihita karmamulu vishnuni pogaDeDi vEdammulu vishnuDu okkaDE vishvAntarAthmuDu vishnuvu vishnuvani vedakavo manasA ... Achyuthudithade Adiyu nantyamu Achyuthude asurAntakudu Achyuthudu Sri venkatadri meedA neeve Achyutha Achyutha Sharananavo manasA ...
    

Channel Title : Satyanarayana Reddy Thadvai

Views : 513829

Likes : 1008

DisLikes : 95

Published Date : 2009-01-09T04:21:35.000Z

brahmagadigina padamu brahmamu tane nee padamu brahmagadigina padamu chelagi vasudha golichina di padamu bali tala mopina padamu talakaka gaganamu tannina padamu balaripu gaachina padamu kaamini paapamu kadigina padamu paamu tala nidina padamu premapu sreesati pisikedi padamu pamidi turagapu padamu parama yogulaku paripari vidhamula vara mosagedi nee padamu tiru venkatagiri tiramani choopina parama padamu nee padamu Singer: Nitya Santhoshini
    

Channel Title : Sai Gv

Views : 60126

Likes : 261

DisLikes : 21

Published Date : 2016-08-11T06:18:01.000Z

saptagiri sankeerthanalu - Annamacharya keerthanalu Podagantimayya Mimmu - Annamacharya Sankeertana Lyrics in telugu: పొడగంటిమయ్య మిమ్ము పురుషోత్తమా మమ్ము నెడయకవయ్య కోనేటి రాయడా కోరిమమ్ము నేలినట్టి కులదైవమా, చాల నేరిచి పెద్దలిచ్చిన నిధానమా గారవించి దప్పిదీర్చు కాలమేఘమా, మాకు చేరువజిత్తములోని శ్రీనివాసుడా భావింప గైవసమైన పారిజాతమా, మమ్ము చేవదేర గాచినట్టి చింతామణీ కావించి కోరికలిచ్చే కామధేనువా, మమ్ము తావై రక్షించేటి ధరణీధరా చెడనీక బ్రతికించే సిద్ధమంత్రమా, రోగా లడచి రక్షించే దివ్యౌషధమా బడిబాయక తిరిగే ప్రాణబంధుడా, మమ్ము గడియించినట్టి శ్రీ వేంకటనాథుడా Lyrics in English: poDagaMTimayya mimmu purushOttamaa mammu neDayakavayya kOnaeTi raayaDaa kOrimammu naelinaTTi kuladaivamaa, chaala naerichi peddalichchina nidhaanamaa gaaraviMchi dappideerchu kaalamaeghamaa, maaku chaeruvajittamulOni SreenivaasuDaa bhaaviMpa gaivasamaina paarijaatamaa, mammu chaevadaera gaachinaTTi chiMtaamaNee kaaviMchi kOrikalichchae kaamadhaenuvaa, mammu taavai rakshiMchaeTi dharaNeedharaa cheDaneeka bratikiMchae siddhamaMtramaa, rOgaa laDachi rakshiMchae divyaushadhamaa baDibaayaka tirigae praaNabaMdhuDaa, mammu gaDiyiMchinaTTi Sree vaeMkaTanaathuDaa
    

Channel Title : Aditya Devotional

Views : 7021

Likes : 77

DisLikes : 18

Published Date : 2017-12-23T08:03:41.000Z

Listen Popular Brahma Kadigina Padamu ( Vaikunta Ekadashi Special Song ) Sung By Nitya Santhoshini , Composed By Nihal , ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Album Name : Brama Kadigina Padamu Artist : Nitya Santhoshini Composer : Nihal Lyrics : Annamacharya Concept & Organised By J.Satya Dev ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Enjoy and stay connected with us!! ►Subscribe us on Youtube : http://bit.ly/AdityaDevotional ►Like us : http://www.facebook.com/adityamusicde... ►Like us: http://www.facebook.com/adityamusic ►Follow us : http://www.twitter.com/adityamusic ►Circle us : https://plus.google.com/+adityadevoti... SUBSCRIBE Aditya Music Channels for unlimited entertainment : ► For Latest Telugu Music : https://www.youtube.com/user/adityamusic ►For New Movies in HD : http://www.youtube.com/Adityamovies ►For Songs with Lyrics : https://www.youtube.com/AdityaMusicNM... ►For Devotional Songs : http://www.youtube.com/AdityaDevotional ►For Kids Educational : http://www.youtube.com/AdityaKids © 2017 Aditya Music India Pvt. Ltd.
    

Channel Title : Sai Gv

Views : 65982

Likes : 367

DisLikes : 35

Published Date : 2016-08-12T02:22:35.000Z

Saptagiri sankeerthanalu - annamacharya songs Lyrics in telugu: కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడు వాడు కొండలంత వరములు గుప్పెడువాడు కుమ్మర దాసుడైన కురువరతినంబి యిమ్మన్న వరములెల్ల నిచ్చినవాడు దొమ్ములు సేసినయట్టి తొండమాం చక్కురవర్తి రమ్మన్న చోటికి వచ్చి నమ్మినవాడు అచ్చపు వేడుకతోడ ననంతాళువారికి ముచ్చిలి వెట్టికి మన్ను మోచినవాడు మచ్చిక దొలక దిరుమలనంబి తోడుత నిచ్చనిచ్చ మాటలాడి నొచ్చినవాడు కంచిలోన నుండ దిరుకచ్చినంబి మీద కరుణించి తనయెడకు రప్పించిన వాడు ఎంచి యెక్కుడైన వేంకటేశుడు మనలకు మంచివాడై కరుణ బాలించినవాడు Lyrics in english: Komdalalo nelakonna koneti rayadu vadu Komdalamta varamulu guppeduvadu Kummara dasudaina kuruvaratinambi Yimmanna varamulella niccinavadu Dommulu sesinayatti tomdamam cakkuravarti Rammanna cotiki vacci namminavadu Accapu vedukatoda nanamtaluvariki Muccili vettiki mannu mocinavadu Maccika dolaka dirumalanambi toduta Niccanicca mataladi noccinavadu Kamcilona numda dirukaccinambi mida Karunimci tanayedaku rappimcina vadu Emci yekkudaina vemkatesudu manalaku Mamcivadai karuna balimcinavadu
    

Channel Title : Bhakthi TV

Views : 676

Likes : 8

DisLikes : 0

Published Date : 2018-07-24T09:46:04.000Z

Annamacharya Sankeerthana "Brahma Kadigina Padamu" by Spiritual Singer Garimella Balakrishna Prasad | Bhakthi TV Watch Bhakthi TV by Rachana Television. South India's first devotional channel, for horoscopes, spiritual speeches, Spiritual healing solutions. For More Details ☟ ☞ Watch Bhakthi TV Live : https://www.youtube.com/watch?v=uSOSokQZoeM ☞ Subscribe to Bhakthi TV : https://goo.gl/9LCNhn ☞ Like us on Facebook : https://goo.gl/2Hzmqr ☞ Follow us on Twitter : https://goo.gl/V8ANgT ☞ Follow us on Instagram : https://goo.gl/5BgYLk ☞ Download Bhakthi TV Android App : https://goo.gl/Sak9wc
    

Channel Title : Srikrishna vishnubhotla

Views : 21820

Likes : 310

DisLikes : 11

Published Date : 2017-05-05T17:11:20.000Z

    

Channel Title : V Krishnamurthy

Views : 25740

Likes : 165

DisLikes : 1

Published Date : 2016-07-27T15:04:47.000Z

    

Channel Title : Annamacharya Bhavana Vahini

Views : 97845

Likes : 338

DisLikes : 41

Published Date : 2014-03-30T12:29:01.000Z

    

Channel Title : Various Artists - Topic

Views : 4359

Likes : 36

DisLikes : 2

Published Date : 2015-12-18T03:39:36.000Z

Provided to YouTube by saregama Brahma Kadigina Paadamu · Ghantasala Asthapadhis And Other Telugu Devotional Songs ℗ Saregama India Limited Released on: 1992-10-31 Auto-generated by YouTube.
    

Channel Title : Bala Govinda Dasa

Views : 52585

Likes : 264

DisLikes : 11

Published Date : 2013-04-03T01:43:59.000Z

Here is one gem from 32,000 precious gems (sankitanas), of Sri Annamacharya or Annamayya, with English meanings/subtitles. This wonderful song describes the glories of the Supreme Lord, Sri Narayana's or Krishna's or Vishnu's lotus feet. Sri Annamayya has glorified the lotus feet of Govinda because He has mercifully descended right on the top of the Tirumala hill (of Tirupati), which is also known as Tiruvenkatagiri, to bless the people of this fallen age - Kali Yuga. Hence Tirumala is none other than the original Vaikuntha, or the adobe of the Supreme Lord Vishnu on the spiritual sky.
    

Channel Title : Jaya Jaya Shankara Tv

Views : 751

Likes : 11

DisLikes : 0

Published Date : 2017-10-14T00:30:00.000Z

What is Brahma Kadigina Padamu? Brahma Kadigina Padamu Means ?Dharma Sandehalu. For more Devotional Videos, Subscribe us on YouTube: https://goo.gl/iEoRtg Like us On FaceBook: https://www.facebook.com/jayajayashankaratv/
    

Channel Title : Mahendra Mahendra

Views : 225

Likes : 4

DisLikes : 0

Published Date : 2018-06-29T17:26:59.000Z

    

Channel Title : Sai Gv

Views : 100190

Likes : 374

DisLikes : 50

Published Date : 2016-08-16T13:45:16.000Z

Muddugare Yashoda - Annamacharya sankeerthana Lyrics in Telugu: ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు తిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు అంతనింత గొల్లెతల అరచేతి మాణిక్యము పంతమాడే కంసుని పాలి వజ్రము కాంతుల మూడు లోకాల గరుడ పచ్చ పూస చెంతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్నుడు రతికేళి రుక్మిణికి రంగుమోవి పగడము మితి గోవర్థనపు గోమేధికము సతమై శంఖుచక్రాల సందుల వైఢూర్యము గతియై మమ్ము గాచే(టి)కమలాక్షుడు కాళింగుని తలలపై కప్పిన పుష్యరాగము ఏలేటి శ్రీవేంకటాద్రి యింద్రనీలము పాలజలనిధిలోన పాయని దివ్య రత్నము బాలుని వలె తిరిగే పద్మనాభుడు Lyrics in English: muddugaarae yaSOda muMgiTa mutyamu veeDu tiddaraani mahimala daevakee sutuDu aMtaniMta golletala arachaeti maaNikyamu paMtamaaDae kaMsuni paali vajramu kaaMtula mooDu lOkaala garuDa pachcha poosa cheMtala maalOnunna chinni kRshnuDu ratikaeLi rukmiNiki raMgumOvi pagaDamu miti gOvarthanapu gOmaedhikamu satamai SaMkhuchakraala saMdula vaiDhooryamu gatiyai mammu gaachae(Ti)kamalaakshuDu kaaLiMguni talalapai kappina pushyaraagamu aelaeTi SreevaeMkaTaadri yiMdraneelamu paalajalanidhilOna paayani divya ratnamu baaluni vale tirigae padmanaabhuDu
    

Channel Title : Volga Video

Views : 7614

Likes : 68

DisLikes : 6

Published Date : 2017-12-02T09:52:36.000Z

Annamayya Video Songs - Brahma Kadigina Padamu Movie: Annamayya, Cast: Akkineni Nagarjuna, Ramya Krishnan, Mohan Babu, Ananth, Kasturi, Roja, Directed By: K. Raghavendra Rao, Music By: M. M. Keeravani, Produced By: Doraswamy Raju, Release Dates: 22 May 1997. Songs: Vinaro Bhagyamu Telugu Padaniki Ele Ele Maradala Padhaharu Kalalaku Kalaganti Kalaganti Adhivo Alladivo Podagantimayya Vinnapalu Vinavale Sobhaname Sobhaname Moosina Muthyalake Asmadeeya Kondalalo Nelakonna Emoko Palanethralu Nigama Nigamantha Govindaa Sritha Nanati Bathuku Dachuko Nee Padaalaku Antharyami Brahma Kadigina Padamu Palanethralu Brahmam Okate Story: Lord Vishnu (Suman) listens to requests from his consort Lakshmi (Bhanupriya) that there weren't many people singing songs in praise of the Lord in Telugu language. In response, the Lord sends Nandaka (His sword) to be born as Annamacharya to a childless couple - Narayana Suri (M. Balayya) and Lakkamba (Shubha) in Tallapaka village, Kadapa District. Growing as a normal young man, Annamayya (Akkineni Nagarjuna) is in love with his 2 cousins Timakka and Akkalamma (Ramya Krishnan and Kasturi) and thinks that his cousins are the most beautiful creations of god.Lord Vishnu appears in front of Annamayya in disguise and accepts a challenge from him to show someone more beautiful than his cousins - GOD in the form of Lord Venkateswara in a temple in his village. Upon discovering the beauty of Lord, Annamayya is lost in a different world and ends up making a pilgrimage to Tirumala Venkateswara Temple without planning or informing his parents. As he finds pilgrims entering the holy hills(Saptagiri- seven hills),he embarks his journey towards Him.But,he is lost and is helped by Goddess Lakshmi herself in the form of an old lady by informing him that his footwear was preventing his progress. Also weakened by fasting, Annamayya accepts Laddu - a prasadam from the food consecrated by the Lord himself. Upon reaching Tirumala, he is enthralled by the beauty of God and settles there to write and sing hymns in praise of the Lord.Meanwhile, Annamayya's parents get worried regarding Annamayya's whereabouts. Then, the Lord Venkateshwara, hearing the prayers of Lakkavaamba (Annamayya's mother), himself comes in the disguise of a Hunter along with his consorts and tells them that Annamayya lives in Tirumala. Then, Annamayya's parents, cousins, aunt, uncle and his 2 friends come to Tirumala and watch him worship the Lord.When Annamayya is asked to marry his 2 cousins, he refuses saying that his life is dedicated to the service of the Lord and marriage would become a hindrance to it. But, he is then convinced by the Lord himself who has now taken the form of a Brahmin. The Lord personally conducts the wedding of Annamayya with his cousins - Timakka and Akkalamma. After the birth of children, Annamayya settles in Tirumala leaving his children in the care of his parents. Through encounters with the local administrator (Tanikella Bharani), he comes in contact with the ruler of the country - Saluva Narasimha(Mohan Babu) who becomes a fan of his songs and make him the court poet. On hearing a Sringara Sankeertan, the King and Queen (Roja) request that Annamayya sing a sankeertan in their praise as well, something Annamayya rejects as he would sing only for the Lord and not for any human being. Jailed for not heeding to the King, Annamayya invokes Lord in the form of Narashima (human-lion) and to the surprise of the King, jailors and everyone - the iron rods burst into flames and releases Annamayya. Realizing that their husband was born for humanity and Lord's service, his wives give up their lives freeing Annamayya of any earthly attachment. Annamayya realizing the divine order takes to writing poems and sankirtans and reaches old age. Priests and Brahmins unhappy with his social inclusion of lower caste people in the temple try to destroy his writings. When Annamayya decides to sacrifice his life because all his works were lost, a significant portion of his work is saved by Lord's grace from the fire. Saluva Narasimha and Annamayya's son's convert his work from palm to copper inscriptions thus preserving his works for eternity. On completion and dedication of the work in the temple sanctum sanctorum, the Lord and his consorts appears one last time, in their divine form. The Lord grants salvation and Annamayya's soul returns as Nandaka (Sword). Subscribe Here: https://goo.gl/vJOqXO ----------------------------------------------- Follow Us: https://www.facebook.com/VolgaVideo
    

Channel Title : THE DIVINE - DEVOTIONAL LYRICS

Views : 1232

Likes : 14

DisLikes : 1

Published Date : 2018-03-02T22:30:01.000Z

BRAHMA KADIGINA WITH TELUGU LYRICS | Annamayya Songs | Bhakthi Songs #BhakthiSongs #BhaktiSongs
    

Channel Title : Esha Varakur

Views : 138

Likes : 2

DisLikes : 0

Published Date : 2018-07-29T20:58:21.000Z

Composer: Sri Annamayya ragam: mukhari talam: adi
    

Channel Title : Sai Gv

Views : 129250

Likes : 515

DisLikes : 55

Published Date : 2016-08-16T09:32:08.000Z

Annamacharya sankeerthanalu - narayanathe namo namo Lyrics in Telugu: నారాయణతే నమో నమో నారద సన్నుత నమో నమో॥ మురహర భవహర ముకుంద మాధవ గరుడ గమన పంకజనాభ పరమ పురుష భవబంధ విమోచన నరమృగశరీర నమో నమో॥ జలధిశయన రవిచంద్రవిలోచన జలరుహభవనుత చరణయుగ బలిబంధన గోపవధూవల్లభ నళినోధ్ధర తే నమో నమో॥ ఆదిదేవ సకలాగమ పూజిత యాదవకుల మోహనరూప వేదోద్ధర శ్రీ వేంకటనాయక నాదప్రియ తే నమో నమో॥ Lyrics in English : Naaraayanatae namo namo Naarada sannuta namo namo Murahara bhavahara mukumcha madhava Garuda gamana pamkajanaabha Parama purusha bhavabamdha vimochana Naramrgasareera namo namo Jaladhisayana ravichamdravilochana Jalaruhabhavanuta charanayuga Balibamchana gopavadhoovallabha Nalinodara tae namo namo Aadidaeva sakalaagama poojita Yaadavakula mohanaroopa Vaedoddara Sree vaemkatanaayaka Naadapriya tae namo namo
    

Channel Title : BHAKTHI SONGS | BHAKTI SONGS

Views : 9005

Likes : 60

DisLikes : 4

Published Date : 2016-05-25T01:00:00.000Z

#Bhakthi #BhakthiSongs #DevotionalSongs #BhaktiSongs ►Subscribe to our Youtube Channel: https://www.youtube.com/user/my3bhakthisongs?sub_confirmation=1 ►Like us on: https://www.facebook.com/My3MusicOfficial/ ►BHAKTHI SONGS PLAYLISTS https://www.youtube.com/user/my3bhakthisongs/playlists # MOST POPULAR DURGA DEVI SONGS AND STHOTHRAS https://goo.gl/knFq8h # LAKSHMI DEVI DEVOTIONAL HITS | DIWALI SPECIAL SONGS https://goo.gl/t1PbZo # NON STOP VENKATESHWARA SWAMY SONG https://goo.gl/989rxQ # LORD SHIVA POPULAR SONGS AND STORAS https://goo.gl/2Usr4m # LORD VISHNU SONGS COLLECITON https://goo.gl/hpDLlO # SANTOSHI MATHA SONGS https://goo.gl/meUTAM # MAHA LAKSHMI STUTHI | https://goo.gl/Re61lO # MOST POPULAR ayyappa swamy songs https://goo.gl/R9KYAA # Ashtalakshmi Sthothram https://goo.gl/WquUlT # Mahalakshmi sthothramala https://goo.gl/KSMI5z # MOST POPULAR LAKSHMI DEVI SONG https://goo.gl/JhYzJs # LORD SHIVA STOTRA | LINGASTAKAM | BILWASTAKSM | ARDHANARISHWARA STOTRAM https://goo.gl/WqNgdc # MOST POPULAR ANNAMAYYA SONGS BY PRIYA SISTERS https://goo.gl/4fFs5L # KARTHIKA MASAM AVOID THINGS | https://goo.gl/GTGcLC # VISHNU SAHASRANAMAM https://goo.gl/gYp9q0 # GANESH MANTHRAM https://goo.gl/K8Hlml # MAHA LAKSHMI STUTHI https://goo.gl/fxozZZ # ASTALAKSHMI STUTHI https://goo.gl/9Ac2g3 # Annamayya Madhura Gaanam Songs by Balakrishna Prasad | https://goo.gl/ZdOfL7 # Sri Lakshmi Ashtakam | Lakshmi Devi | Slokas | https://goo.gl/OnD73v # LAKSHMI KUBERA GAYATHRI MANTHRAM https://goo.gl/kBRXhE # BHAGAVAN SHARANAM - Ayyappa swamy songs https://goo.gl/os4Y03 # DHANALAKSHMI DHANYA LAKSHMI | https://goo.gl/oIJzKV # LORD SHIVA STOTRAS COLLECTION https://goo.gl/UXOw3n # MOST POPULAR LORD SHIVA SONGS https://goo.gl/kzeIAk # LORD VISHNU SONGS COLLECTION https://goo.gl/V7aAoB https://goo.gl/NW4eD8 # ముక్కోటి ఏకాదశి https://goo.gl/w1Zb4x # BATHUKAMMA SONGS COLLECTION https://goo.gl/r9peU1 # 18 HOURS NON STOP BATHUKAMMA SONGS https://goo.gl/lp6rHn # 2017 BATHUKAMMA SONGS | బతుకమ్మ పాటలు https://goo.gl/LT99On # LAKSHMI DEVI SONGS https://goo.gl/z69Ebw # LAXMI DEVI SONGS AND STOTRAS https://goo.gl/z8OgIe # SRAVANA SHUKRAVARAM https://goo.gl/lwUFyf # 2017 BONALA JATHARA POPULAR SONGS https://goo.gl/O4yYok # VASANT PANCHAMI SPECIAL SONGS https://goo.gl/zTFCfV Raghava Reddy, Reghava Reddy Videos, Reghava Reddy Channel, Reghava Reddy Bhakthi
    

Channel Title : Revanthji

Views : 43508

Likes : 136

DisLikes : 7

Published Date : 2010-03-28T10:15:44.000Z

Brahma Kadigina Paadamu- Sri Annamacharya Krithi: బ్రహ్మ కడిగిన పాదము బ్రహ్మము తానేనీ పాదము --౨-- బ్రహ్మ కడిగిన పాదము చెలగి వసుధ గొలిచిన నీ పాదము బలి తల మోపిన పాదము --౨-- తలగక గగనము తన్నిన పాదమూ--౨-- తలగక గగనము తన్నిన పాదము బలరిపు గాచిన పాదము --౨-- బ్రహ్మ కడిగిన పాదము బ్రహ్మము తానేనీ పాదము --౨-- బ్రహ్మ కడిగిన పాదము కామిని పాపము గడిగిన పాదము పాము తలనిడిన పాదము --౨-- ప్రేమపు శ్రీసతి పిసికేటి పాదము ప్రేమపు శ్రీసతి పిసికేటి పాదము పామిడి తురగపు పాదము --౨-- బ్రహ్మ కడిగిన పాదము బ్రహ్మము తానేనీ పాదము --౨-- బ్రహ్మ కడిగిన పాదము పరమ యోగులకు పరి పరి విధముల వరమొసగెడి నీ పాదము --౨-- తిరు వేంకటగిరి తిరమని చూపిన తిరు వేంకటగిరి తిరమని చూపిన పరమ పదము నీ పాదము --౨-- బ్రహ్మ కడిగిన పాదము బ్రహ్మము తానేనీ పాదము --౨-- బ్రహ్మ కడిగిన పాదము
    

Channel Title : B. Ramana - Topic

Views : 20

Likes : 0

DisLikes : 0

Published Date : 2018-08-10T23:56:45.000Z

Provided to YouTube by Super Cassettes Industries Private Limited Brahma Kadigina Paadamu · B. Ramana · N. Surya Prakash · Traditional Annamayya Keerthanalu ℗ Super Cassettes Industries Private Limited Released on: 2002-10-01 Producer: N. Surya Prakash Auto-generated by YouTube.
    

Channel Title : Archakam Srinivas Vineeth

Views : 7905

Likes : 76

DisLikes : 1

Published Date : 2017-05-28T08:25:58.000Z

    

Channel Title : Sai Gv

Views : 76502

Likes : 348

DisLikes : 35

Published Date : 2015-10-27T14:25:00.000Z

Antayu neve song was written by Sri Talla paka annamacharya describing about lord sri venkateswara; - అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు అంతయు నీవే హరి పుండరీకాక్ష చెంత నాకు నీవే శ్రీరఘురామ కులమును నీవే గోవిందుడా నా కలిమియు నీవే కరుణానిధి తలపును నీవే ధరణీధర నా నెలవును నీవే నీరజనాభ తనువును నీవే దామోదర నా మనికియు నీవే మధుసూదన వినికియు నీవే విట్ఠలుడా నా వెనకముందు నీవే విష్ణు దేవుడా పుట్టుగు నీవే పురుషోత్తమ కొన నట్టనడుము నీవే నారాయణ ఇట్టే శ్రీ వెంకటేశ్వరుడా నాకు నెట్టన గతి ఇంక నీవే నీవే aMtayu nIvE hari puMDarIkAkSha ceMta nAku nIvE SrIraGurAma kulamunu nIvE gOviMduDA nA kalimiyu nIvE karuNAnidhi talapunu nIvE dharaNIdhara nA nelavunu nIvE nIrajanABa tanuvunu nIvE dAmOdara nA manikiyu nIvE madhusUdana vinikiyu nIvE viTThaluDA nA venakamuMdu nIvE viShNu dEvuDA puTTugu nIvE puruShOttama kona naTTanaDumu nIvE nArAyaNa iTTE SrI veMkaTESvaruDA nAku neTTana gati iMka nIvE nIvE
    

Channel Title : srinivas karlapudi

Views : 2212

Likes : 12

DisLikes : 2

Published Date : 2017-03-29T21:23:10.000Z

Brahma Kadigina Padamu బ్రహ్మ కడిగిన పాదమూ | Most beautiful Song of Lord Vishnu Annamacharya keerthana అన్నమాచార్య కీర్తన Mesmerizing performance on lord Vishnu/Krishna describing his holy feet. Lyrics: బ్రహ్మ కడిగిన పాదము| బ్రహ్మము తానెని పాదము|| చెలగి వసుధ కొలిచిన నీ పాదము| బలి తల మోపిన పాదము| తలకగ గగనము తన్నిన పాదము| బలరిపు గాచిన పాదము|| పరమ యోగులకు పరి పరి విధముల| పరమొసగెడి నీ పాదము| తిరువేంకటగిరి తిరమని చూపిన| పరమ పదము నీ పాదము|| English: Brahma Kadigina Paadamu | Brahmamu Taanenee Paadamu || Chelagi Vasuda Golicina Nee Paadamu | Bali Tala Mopina Paadamu | Talagaka Gaganamu Tannina Paadamu | Balaripu Gaacina Paadamu || Parama Yogulaku Pari Pari Vidhamula | Varamosagedi Nee Paadamu | Tiru Venkatagiri Tiramani Coopina | Parama Padamu Nee Paadamu ||
    

Channel Title : Bhakti Sagar Telugu

Views : 148

Likes : 0

DisLikes : 0

Published Date : 2017-08-24T08:00:00.000Z

Bhakti Sagar Telugu presents Annamayya Telugu Song "Brahma Kadigina" full song from the album "Annamayya Sankeerthana Madhuri" by G Balakrishna Prasad. SUBSCRIBE US: http://bit.ly/Subscribe_Us_Bhakti_Sagar_Telugu ------------------------------------------ Song: Brahma Kadigina Album/Movie: Annamayya Sankeerthana Madhuri Vol 2 Singer: G Balakrishna Prasad Music Director: G Balakrishna Prasad Lyricist: G Balakrishna Prasad Music Label: Lahari Music ------------------------------------------ Enjoy & stay connected with us!! SUBSCRIBE Us http://bit.ly/SubscribeToBhaktiSagarTelugu Like Us on Facebook https://www.facebook.com/TseriesBhaktiGeetanjali
    

Channel Title : Mahendra Mahendra

Views : 298

Likes : 6

DisLikes : 0

Published Date : 2018-06-08T15:26:19.000Z

    

Channel Title : THE DIVINE - DEVOTIONAL LYRICS

Views : 624

Likes : 5

DisLikes : 1

Published Date : 2018-04-20T22:30:00.000Z

అన్నమయ్య కీర్తన…..బ్రహ్మ కడిగిన పాదము | BRAHMA KADIGINA PADAMU అన్నమయ్య కీర్తన…..బ్రహ్మ కడిగిన పాదము | BRAHMA KADIGINA PADAMU అన్నమయ్య కీర్తన…..బ్రహ్మ కడిగిన పాదము | BRAHMA KADIGINA PADAMU #BhakthiSongs #BhaktiSongs
    

Channel Title : Sai Gv

Views : 47598

Likes : 224

DisLikes : 21

Published Date : 2017-02-19T05:17:27.000Z

Lyrics in Telugu: కంటి శుక్రవారము గడియ లేడింట అంటి అలమేల్మంగ అండ నుండే స్వామిని॥ సొమ్ములన్నీ కడబెట్టి సొంపుతో గోణముగట్టి కమ్మని కదంబము కప్పు పన్నీరు చెమ్మతోన వేష్టువలు రొమ్ముతల మొలచుట్టి తుమ్మెద యైచాయతోన నెమ్మది నుండే స్వామిని॥ పచ్చకప్పురమె నూఱి పసిడి గిన్నెల నించి తెచ్చి శిరసాదిగ దిగనలది అచ్చెరపడి చూడ అందరి కన్నులకింపై నిచ్చెమల్లెపూవు నలె నిటుతానుండే స్వామిని॥ తట్టు పునుగే కూరిచి చట్టలు చేరిచినిప్పు పట్టి కరగించి వెండి పళ్యాల నించి దట్టముగ మేనునిండ పట్టించి దిద్ది బిట్టు వేడుక మురియు చుండే బిత్తరి స్వామిని॥ Lyrics in English: Kamti Sukravaaramu gadiya laedimta Amti alamaelmamga amda numdae svaamini Sommulannee kadabetti somputo gonamugatti Kammani kadambamu kappu panneeru Chemmatona vaeshtuvalu rommutala molachutti Tummeda yaichaayatona nemmadi numdae svaamini Pachchakappurame noo~ri pasidi ginnela nimchi Techchi Sirasaadiga diganaladi Achcherapadi chooda amdari kannulakimpai Nichchemallepoovu nale nitutaanumdae svaamini Tattu punugae koorichi chattalu chaerichinippu Patti karagimchi vemdi palyaala nimchi Dattamuga maenunimda pattimchi diddi Bittu vaeduka muriyu chumdae bittari svaamini
    

Channel Title : Bhakti Lahari Kannada - T-Series

Views : 355

Likes : 4

DisLikes : 0

Published Date : 2017-05-12T12:30:01.000Z

Lahari Bhakti Telugu presents "Brahma Kadigina Padamu" from the album Bramha Kadigina Paadamu Annamayya Vol 1 full Song Sung in Voice of Parupalli Ranganath. Subscribe Us : https://goo.gl/YWC3o9 └────●●●────┐└────●●●────┐ Song: Brahma Kadigina Padamu Album/Movie: Bramha Kadigina Paadamu Annamayya Vol 1 Singer: Parupalli Ranganath Music Director: Parupalli Ranganath Lyricist: Parupalli Ranganath Music Label : Lahari Music └────●●●────┐└────●●●────┐ Enjoy & stay connected with us!! Subscribe Us : https://goo.gl/YWC3o9 Like us on FB: http://on.fb.me/1kWIjKE Circle Us on G+ : http://goo.gl/STQX0g Follow Us on Twitter : http://bit.ly/1sZimzM
    

Channel Title : Telugu Movie Talkies

Views : 13477

Likes : 55

DisLikes : 4

Published Date : 2016-07-30T06:24:45.000Z

Watch Brahma Kadigina Padamu Video Song From Annamayya Telugu Devotional, biographical film produced by V.Doraswamy Raju on VMC Productions banner, directed by K. Raghavendra Rao. Starring Akkineni Nagarjuna, Mohan Babu, Suman, Ramya Krishnan, Roja, Kasturi played the lead roles and music composed by M. M. Keeravani.
    

Channel Title : DHARMA PRACHARAM

Views : 1121

Likes : 4

DisLikes : 0

Published Date : 2014-11-14T06:31:11.000Z

బ్రహ్మకడిగిన పాదం అంటూ అనమయ్య ఎంతో చక్కగా రచించగా దానిని మహా అద్బుతంగా యమ్. యస్, సుబ్బలక్ష్మి గారు చక్కని గాత్రంతో మనలకు అందించారు ఆ పాటను మీ అందరికోసం ధర్మ ప్రచారంలో మీ కోసం పెట్టడం జరిగింది.
    

Channel Title : Sai Gv

Views : 27051

Likes : 202

DisLikes : 18

Published Date : 2015-11-23T13:18:32.000Z

అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు---బాలకృష్ణ ప్రసాద్ This song is written by Sri Tallapaka Annamacharya. Here this song is sung by G. Balakrishnaprasad garu a great singer in TTD Lyrics: ప|| జయమంగళము నీకు సర్వేశ్వర | జయమంగళము నీకుజలజవాసినికి || చ|| శరణాగతపారిజాతమా | పొరి నసురలపాలిభూతమా | అరుదయిన సృష్టికి నాదిమూలమా వో- | హరి నమో పరమపుటాలవాలమా || చ|| సకలదెవతాచక్రవర్తి | వెకలిపై నిండినవిశ్వమూర్తి | అకలంకమైనదయానిధి | వికచముఖ నమో విధికివిధి || చ|| కొలిచినవారలకొంగుపైడి | ములిగినవారికి మొనవాడి | కలిగినశ్రీవెంకటరాయా | మలసి దాసులమైనమాకు విధేయా ||
    

Channel Title : Subramanya Prakash

Views : 1084

Likes : 3

DisLikes : 0

Published Date : 2013-08-11T16:27:00.000Z

    

Channel Title : SATYA EVENTS Visakhapatnam

Views : 11

Likes : 0

DisLikes : 0

Published Date : 2018-06-26T09:08:18.000Z

Nellore
    

Channel Title : Pakeer Pabbineedi

Views : 61

Likes : 2

DisLikes : 0

Published Date : 2016-11-13T02:48:27.000Z

    

Channel Title : Sai Gv

Views : 6713

Likes : 44

DisLikes : 6

Published Date : 2015-11-01T02:11:11.000Z

A beautiful srungara keerthana by Sri tallapaka annamacharya .... పల్లవి: వలపులు వలపులు వయ్యాళి చలమరి మరుఁడును సమేళి చరణములు: నెలఁత మోమునకు నీ కనుచూపులు నిలువున ముత్తెపు నివాళి కొలఁదికి మీరిన గురుకుచములకును తొలఁకు నీ మనసు దువాళి వనిత నిండు జవ్వన గర్వమునకు ఘనమగు నీ రతి కరాళి వెనక ముందరల వెలఁదిమేనికి నీ పెనఁగు గోరికొన పిసాళి పడఁతి కోరికల భావంబునకును కడుఁగడు నీ తమి గయాళి చిడిముడి మగువకు శ్రీవేంకటపతి విడువని కూటపు విరాళి Lyrics in English: pa : valapulu valapulu vayyALi chalamari maruDunu samELi cha : nelata mOmunaku nI kanuchUpulu niluvuna mutyapu nivALi koladiki mIrina gurukuchamulakunu tolaku nI manasu duvvALi cha : vanita niMDujavvana garvamunaku ghanamagu nI rati karALi venakamuMdarala veladi mEnikini penagu gOrikona pisALi cha : paDati kOrikala bhAvaMbunakunu kaDu kaDu nitami gayyALi chiDimuDi maguvaku SrIvEMkaTapati viDuvani kUTapu virALi
    

Channel Title : Baahubali RANGA

Views : 41

Likes : 3

DisLikes : 0

Published Date : 2017-11-07T07:43:07.000Z

    

Channel Title : YOYO TV Channel

Views : 409

Likes : 5

DisLikes : 0

Published Date : 2018-07-01T01:47:30.000Z

Brahma Kadigina Paadamu Dance Performance by NRI Girls at World Telangana Convention | YOYO TV The American Telangana Association (ATA) is organizing the World Telangana Convention 2018 with a host of programmes at George R. Brown Convention Centre, Houston from June 29 to July 1. The cultural committee of ATA is organizing classical, semi-classical, folk dances and ballet performances as part of the three-day convention. This apart, mimicry, mime, skits, dramas, fashion show and other programmes are also lined up. For music lovers, a singing competition ‘Palle paata ATA nota’ is being organised in folk and cinema song categories in cities such as Chicago, Detroit, Dallas, Houston, Washington DC, New Jersey and others from June 2 to June 17. Convention Highlights • Mahanati Telugu Movie Team Heroine Keerthy Suresh Singer Mangli Satyavathi Heroine Isha Chawla Hero Vijay Deverakonda Varun Tej Lavanya Tripati Heroine Radha Bangaru Dhanya Balakrishnan Udaya Bhanu Satyam Rajesh Teenmar Bithiri Sathi Comedy Percussionist Sivamani Singer Karthik Songs Singer Ramu Songs Folk Singer Madhu Priya Songs Folk Singer Sai Chandu Songs Singer & Music director Parthasarathy Nemani Singer & Music Director Karthik Kodakandla Screenwriter, Actor, Director & Producer Posani Murali Krishna Lyricist, Poet & Singer Goreti Venkanna Composer, Record Producer, Music Director & Singer Vandemataram Srinivas lyricist and a poet Jonnavithula Ramalingeswara Rao Hon'ble Minister for IT in Telangana KTR Mandal Chairman Swamy Goud Hon'ble 1st speaker of Telangana Legislative Assembly S Madhusudhana Chary Deputy Speaker Padma Devender Reddy Agriculture Minister Pocharam Srinivas Minister in charge of law, housing and endowments Allola Indrakaran Reddy Hon'ble Minister of Finance in Telangana Etela Rajender Tourism and Tribal Welfare Minister of Telangana Azmeera Chandulal Hon'ble Power and SC/ST development Minister of Telangana Guntakandla Jagadish Hon'ble Member of Parliament Telangana Jithender Reddy Indian politician & Member of Legislative Assembly D Vinay Bhaskar Hon'ble Member of Parliament in Telangana B. Vinod Kumar Hon'ble Mayor of Greater Hyderabad Municipal Corporation Bonthu Ram Mohan Hon'ble MLC of Telangana Konda Murali Hon'ble MLA of Telangana Errabelli Dayakar Rao Medical Practitioner & Politician S Venugopal Chary Hon'ble MLA of Telangana Konda Surekha Hon'ble Member of Telangana Legislative Assembly N Uttam Kumar Reddy Chairman, Kisan Congress M. Kodanda Reddy, Ex MLA Hon'ble MLA of Telangana Batti Vikramarka Hon'ble Member of the Indian National Congress D. K. Aruna Hon'ble MLA of Telangana Vamshi chand Reddy Hon'ble PCC General Secretary MRG Vinod Reddy Hon'ble Member of the Indian National Congress Madhu Goud Yaskhi Hon'ble President of BJP in Telangana K. Laxman Hon'ble MLA of Telangana G. Kishan Reddy BJP MLA C. Ramchandra Reddy BJP Krishna Sagar Rao Raghunandan Rao Warangal IAS Officer Amrapali kata Nagarkurnool IAS Officer E. Sridhar Kamareddy IAS Officer Dr N Satyanarayan lyricist and a poet Jonnavittula Ramalingeswara Rao • Three-day festivities and five-star hospitality dedicated to Late Dr C. Narayana Reddy Garu • Sri Bhadrachalam Sri Sita Ramachandra Swami Kalyana Mahotsav Vedukalu • Ashtavadhanam & Sahithi Sadassulu by Literary Scholars • Exhibits Hall & Vendor Booths • Shop, Chat n Relax in specially designed Market Place. • Celebrity Performances • Hilarious Comedy skits & Breathtaking Stage performances • Cultural Extravaganza • Palle Paata – ATA Nota Finals. • Folk and Fusion. • Specials on Bathukamma, Bonalu & Kolatam. • Dance Drama- Visual Retreat • Convention For Cause On Farmers* • “Rachchabanda” a moderated special program on Farmers. • Business, Political, Alumni, Women’s, Immigration and Youth Forums • Tharala Sandadi • Awards Ceremony • Matrimonial • Children’s Games and Shows • Moonlight Dinner Cruise for Youth • “Vindu Bhojanalu” (Full Menu: Breakfast, Lunch and Dinner) • Sports and Family Fun • Grand Finale with Live Orchestra YOYO TV Channel is the popular Telugu News channel Across Telangana and Andhra Pradesh. Telugu Live news gives 24 Hours live news covering political news, sports news, entertainment news, facebook live events, comedy Telugu web series and Tollywood movie promotions, Free Telugu News Channel, 24/7 news Telugu channel Telangana political news, Andhra Pradesh political news, ts political news, ap political news. Telangana cm KCR news, Andra Pradesh CM Chandrababu Naidu news ---------------------------------------------------------------------------------- Follow Us on: Facebook: http://bit.ly/2hkcu66 https://plus.google.com/+YOYOTVChannel Twitter: https://twitter.com/YOYOTVChannel Website: http://yoyoiptv.com/ Subscribe Us https://www.youtube.com/channel/UCJ97pLhPp-CU9Tj4-dp9B6g?sub_confirmation=1
    

Channel Title : Devanathan

Views : 9551

Likes : 89

DisLikes : 4

Published Date : 2018-01-04T22:57:44.000Z

    

Channel Title : Durga Mythreyee

Views : 222

Likes : 10

DisLikes : 0

Published Date : 2017-10-28T16:51:25.000Z

    

Channel Title : Prasad Boga

Views : 43

Likes : 3

DisLikes : 0

Published Date : 2018-05-06T13:15:35.000Z

    

Channel Title : Palem Temple

Views : 196

Likes : 2

DisLikes : 0

Published Date : 2015-07-23T17:39:48.000Z

Brahma Kadigina Padamu - By Vaidula
    

Channel Title : Hari Prasad

Views : 268728

Likes : 778

DisLikes : 84

Published Date : 2014-07-12T10:30:09.000Z

Commentary by Kamisetti Sreenivasulu garu special officer in Annamacharya project. Annamayya description about goddess Lakshmi beautifully sung by sri Balakrishna Prasad garu
    

Channel Title : Sasi Kumar

Views : 172

Likes : 1

DisLikes : 0

Published Date : 2013-01-28T00:55:43.000Z

YouAPI-1


Facebook Page Like Box ::