Brahma Kadigina Paadamu Balakrishna Prsad Garu Saptagiri Sankeerthanalu....!

About 20 results out of 272 (0.23 seconds)
    

Channel Title : Sai Gv

Views : 115767

Likes : 464

DisLikes : 65

Published Date : 2016-08-09T03:50:28.000Z

Annamacharya sankeerthana - saptagiri sankeerthanalu - Brahma kadigina padamu Lyrics in Telugu: బ్రహ్మ కడిగిన పాదము బ్రహ్మము తానెని పాదము చెలగి వసుధ కొలిచిన నీ పాదము బలి తల మోపిన పాదము తలకగ గగనము తన్నిన పాదము బలరిపు గాచిన పాదము కామిని పాపము కడిగిన పాదము - పాము తలనిడిన పాదము ప్రేమపు శ్రీ సతి పిసికెడి పాదము -పామిడి తురగపు పాదము పరమ యోగులకు పరి పరి విధముల - పరమొసగెడి నీ పాదము తిరువేంకటగిరి తిరమని చూపిన - పరమ పదము నీ పాదము Lyrics in English: brahma kaDigina paadamu brahmamu taaneni paadamu chelagi vasudha kolichina nee paadamu bali tala mOpina paadamu talakaga gaganamu tannina paadamu balaripu gaachina paadamu kaamini paapamu kaDigina paadamu - paamu talaniDina paadamu praemato Sree sati pisikeDi paadamu -paamiDi turagapu paadamu parama yOgulaku pari pari vidhamula - paramosageDi nee paadamu tiruvaeMkaTagiri tiramani choopina - parama padamu nee paadamu
    

Channel Title : Sai Gv

Views : 205124

Likes : 729

DisLikes : 104

Published Date : 2016-08-09T03:48:35.000Z

Sri saptagiri sankeerthanlu - bhAvamu lOna bAhyamu nanduna Lyrics in telugu: భావములోన బాహ్యమునందును గోవిందగోవిందయని కొలువవో మనసా హరియవతారములే అఖిలదేవతలు హరిలోనివే బ్రహ్మాణ్డములు హరినామములే అన్ని మంత్రములు హరిహరి హరిహరి యనవోమనసా విష్ణుని మహిమలే విహిత కర్మములు విష్ణుని పొగడెడి వేదంబులు విష్ణుడొక్కడె విశ్వాంతరాత్ముడు విష్ణువు విష్ణువని వెదకవో మనసా అచ్యుతుడితడె ఆదియునంత్యము అచ్యుతుడే అసురాంతకుడు అచ్యుతుడు శ్రీవేంకటాద్రిమీదనిదె అచ్యుత అచ్యుత శరణనవో మనసా Lyrcis in English: bhAvamu lOna bAhyamu nanduna gOvinda gOvinda ani koluvavO manasA ... hari avathAramule akhila dEvatalu hari lonive brahmAnDammulu hari nAmamule anni manthramulu hari hari hari hari ~ hari anavo manasa ... vishnuni mahimalE vihita karmamulu vishnuni pogaDeDi vEdammulu vishnuDu okkaDE vishvAntarAthmuDu vishnuvu vishnuvani vedakavo manasA ... Achyuthudithade Adiyu nantyamu Achyuthude asurAntakudu Achyuthudu Sri venkatadri meedA neeve Achyutha Achyutha Sharananavo manasA ...
    

Channel Title : Satyanarayana Reddy Thadvai

Views : 533466

Likes : 1083

DisLikes : 107

Published Date : 2009-01-09T04:21:35.000Z

brahmagadigina padamu brahmamu tane nee padamu brahmagadigina padamu chelagi vasudha golichina di padamu bali tala mopina padamu talakaka gaganamu tannina padamu balaripu gaachina padamu kaamini paapamu kadigina padamu paamu tala nidina padamu premapu sreesati pisikedi padamu pamidi turagapu padamu parama yogulaku paripari vidhamula vara mosagedi nee padamu tiru venkatagiri tiramani choopina parama padamu nee padamu Singer: Nitya Santhoshini
    

Channel Title : Sai Gv

Views : 69719

Likes : 299

DisLikes : 24

Published Date : 2016-08-11T06:18:01.000Z

saptagiri sankeerthanalu - Annamacharya keerthanalu Podagantimayya Mimmu - Annamacharya Sankeertana Lyrics in telugu: పొడగంటిమయ్య మిమ్ము పురుషోత్తమా మమ్ము నెడయకవయ్య కోనేటి రాయడా కోరిమమ్ము నేలినట్టి కులదైవమా, చాల నేరిచి పెద్దలిచ్చిన నిధానమా గారవించి దప్పిదీర్చు కాలమేఘమా, మాకు చేరువజిత్తములోని శ్రీనివాసుడా భావింప గైవసమైన పారిజాతమా, మమ్ము చేవదేర గాచినట్టి చింతామణీ కావించి కోరికలిచ్చే కామధేనువా, మమ్ము తావై రక్షించేటి ధరణీధరా చెడనీక బ్రతికించే సిద్ధమంత్రమా, రోగా లడచి రక్షించే దివ్యౌషధమా బడిబాయక తిరిగే ప్రాణబంధుడా, మమ్ము గడియించినట్టి శ్రీ వేంకటనాథుడా Lyrics in English: poDagaMTimayya mimmu purushOttamaa mammu neDayakavayya kOnaeTi raayaDaa kOrimammu naelinaTTi kuladaivamaa, chaala naerichi peddalichchina nidhaanamaa gaaraviMchi dappideerchu kaalamaeghamaa, maaku chaeruvajittamulOni SreenivaasuDaa bhaaviMpa gaivasamaina paarijaatamaa, mammu chaevadaera gaachinaTTi chiMtaamaNee kaaviMchi kOrikalichchae kaamadhaenuvaa, mammu taavai rakshiMchaeTi dharaNeedharaa cheDaneeka bratikiMchae siddhamaMtramaa, rOgaa laDachi rakshiMchae divyaushadhamaa baDibaayaka tirigae praaNabaMdhuDaa, mammu gaDiyiMchinaTTi Sree vaeMkaTanaathuDaa
    

Channel Title : Aditya Devotional

Views : 7694

Likes : 83

DisLikes : 19

Published Date : 2017-12-23T08:03:41.000Z

Listen Popular Brahma Kadigina Padamu ( Vaikunta Ekadashi Special Song ) Sung By Nitya Santhoshini , Composed By Nihal , ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Album Name : Brama Kadigina Padamu Artist : Nitya Santhoshini Composer : Nihal Lyrics : Annamacharya Concept & Organised By J.Satya Dev ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Enjoy and stay connected with us!! ►Subscribe us on Youtube : http://bit.ly/AdityaDevotional ►Like us : http://www.facebook.com/adityamusicde... ►Like us: http://www.facebook.com/adityamusic ►Follow us : http://www.twitter.com/adityamusic ►Circle us : https://plus.google.com/+adityadevoti... SUBSCRIBE Aditya Music Channels for unlimited entertainment : ► For Latest Telugu Music : https://www.youtube.com/user/adityamusic ►For New Movies in HD : http://www.youtube.com/Adityamovies ►For Songs with Lyrics : https://www.youtube.com/AdityaMusicNM... ►For Devotional Songs : http://www.youtube.com/AdityaDevotional ►For Kids Educational : http://www.youtube.com/AdityaKids © 2017 Aditya Music India Pvt. Ltd.
    

Channel Title : Srikrishna vishnubhotla

Views : 23557

Likes : 333

DisLikes : 11

Published Date : 2017-05-05T17:11:20.000Z

    

Channel Title : Volga Video

Views : 9273

Likes : 80

DisLikes : 8

Published Date : 2017-12-02T09:52:36.000Z

Annamayya Video Songs - Brahma Kadigina Padamu Movie: Annamayya, Cast: Akkineni Nagarjuna, Ramya Krishnan, Mohan Babu, Ananth, Kasturi, Roja, Directed By: K. Raghavendra Rao, Music By: M. M. Keeravani, Produced By: Doraswamy Raju, Release Dates: 22 May 1997. Songs: Vinaro Bhagyamu Telugu Padaniki Ele Ele Maradala Padhaharu Kalalaku Kalaganti Kalaganti Adhivo Alladivo Podagantimayya Vinnapalu Vinavale Sobhaname Sobhaname Moosina Muthyalake Asmadeeya Kondalalo Nelakonna Emoko Palanethralu Nigama Nigamantha Govindaa Sritha Nanati Bathuku Dachuko Nee Padaalaku Antharyami Brahma Kadigina Padamu Palanethralu Brahmam Okate Story: Lord Vishnu (Suman) listens to requests from his consort Lakshmi (Bhanupriya) that there weren't many people singing songs in praise of the Lord in Telugu language. In response, the Lord sends Nandaka (His sword) to be born as Annamacharya to a childless couple - Narayana Suri (M. Balayya) and Lakkamba (Shubha) in Tallapaka village, Kadapa District. Growing as a normal young man, Annamayya (Akkineni Nagarjuna) is in love with his 2 cousins Timakka and Akkalamma (Ramya Krishnan and Kasturi) and thinks that his cousins are the most beautiful creations of god.Lord Vishnu appears in front of Annamayya in disguise and accepts a challenge from him to show someone more beautiful than his cousins - GOD in the form of Lord Venkateswara in a temple in his village. Upon discovering the beauty of Lord, Annamayya is lost in a different world and ends up making a pilgrimage to Tirumala Venkateswara Temple without planning or informing his parents. As he finds pilgrims entering the holy hills(Saptagiri- seven hills),he embarks his journey towards Him.But,he is lost and is helped by Goddess Lakshmi herself in the form of an old lady by informing him that his footwear was preventing his progress. Also weakened by fasting, Annamayya accepts Laddu - a prasadam from the food consecrated by the Lord himself. Upon reaching Tirumala, he is enthralled by the beauty of God and settles there to write and sing hymns in praise of the Lord.Meanwhile, Annamayya's parents get worried regarding Annamayya's whereabouts. Then, the Lord Venkateshwara, hearing the prayers of Lakkavaamba (Annamayya's mother), himself comes in the disguise of a Hunter along with his consorts and tells them that Annamayya lives in Tirumala. Then, Annamayya's parents, cousins, aunt, uncle and his 2 friends come to Tirumala and watch him worship the Lord.When Annamayya is asked to marry his 2 cousins, he refuses saying that his life is dedicated to the service of the Lord and marriage would become a hindrance to it. But, he is then convinced by the Lord himself who has now taken the form of a Brahmin. The Lord personally conducts the wedding of Annamayya with his cousins - Timakka and Akkalamma. After the birth of children, Annamayya settles in Tirumala leaving his children in the care of his parents. Through encounters with the local administrator (Tanikella Bharani), he comes in contact with the ruler of the country - Saluva Narasimha(Mohan Babu) who becomes a fan of his songs and make him the court poet. On hearing a Sringara Sankeertan, the King and Queen (Roja) request that Annamayya sing a sankeertan in their praise as well, something Annamayya rejects as he would sing only for the Lord and not for any human being. Jailed for not heeding to the King, Annamayya invokes Lord in the form of Narashima (human-lion) and to the surprise of the King, jailors and everyone - the iron rods burst into flames and releases Annamayya. Realizing that their husband was born for humanity and Lord's service, his wives give up their lives freeing Annamayya of any earthly attachment. Annamayya realizing the divine order takes to writing poems and sankirtans and reaches old age. Priests and Brahmins unhappy with his social inclusion of lower caste people in the temple try to destroy his writings. When Annamayya decides to sacrifice his life because all his works were lost, a significant portion of his work is saved by Lord's grace from the fire. Saluva Narasimha and Annamayya's son's convert his work from palm to copper inscriptions thus preserving his works for eternity. On completion and dedication of the work in the temple sanctum sanctorum, the Lord and his consorts appears one last time, in their divine form. The Lord grants salvation and Annamayya's soul returns as Nandaka (Sword). Subscribe Here: https://goo.gl/vJOqXO ----------------------------------------------- Follow Us: https://www.facebook.com/VolgaVideo
    

Channel Title : V Krishnamurthy

Views : 28471

Likes : 185

DisLikes : 1

Published Date : 2016-07-27T15:04:47.000Z

    

Channel Title : Annamacharya Bhavana Vahini

Views : 106945

Likes : 369

DisLikes : 43

Published Date : 2014-03-30T12:29:01.000Z

    

Channel Title : Bala Govinda Dasa

Views : 53649

Likes : 269

DisLikes : 11

Published Date : 2013-04-03T01:43:59.000Z

Here is one gem from 32,000 precious gems (sankitanas), of Sri Annamacharya or Annamayya, with English meanings/subtitles. This wonderful song describes the glories of the Supreme Lord, Sri Narayana's or Krishna's or Vishnu's lotus feet. Sri Annamayya has glorified the lotus feet of Govinda because He has mercifully descended right on the top of the Tirumala hill (of Tirupati), which is also known as Tiruvenkatagiri, to bless the people of this fallen age - Kali Yuga. Hence Tirumala is none other than the original Vaikuntha, or the adobe of the Supreme Lord Vishnu on the spiritual sky.
    

Channel Title : Sai Gv

Views : 113830

Likes : 426

DisLikes : 57

Published Date : 2016-08-16T13:45:16.000Z

Muddugare Yashoda - Annamacharya sankeerthana Lyrics in Telugu: ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు తిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు అంతనింత గొల్లెతల అరచేతి మాణిక్యము పంతమాడే కంసుని పాలి వజ్రము కాంతుల మూడు లోకాల గరుడ పచ్చ పూస చెంతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్నుడు రతికేళి రుక్మిణికి రంగుమోవి పగడము మితి గోవర్థనపు గోమేధికము సతమై శంఖుచక్రాల సందుల వైఢూర్యము గతియై మమ్ము గాచే(టి)కమలాక్షుడు కాళింగుని తలలపై కప్పిన పుష్యరాగము ఏలేటి శ్రీవేంకటాద్రి యింద్రనీలము పాలజలనిధిలోన పాయని దివ్య రత్నము బాలుని వలె తిరిగే పద్మనాభుడు Lyrics in English: muddugaarae yaSOda muMgiTa mutyamu veeDu tiddaraani mahimala daevakee sutuDu aMtaniMta golletala arachaeti maaNikyamu paMtamaaDae kaMsuni paali vajramu kaaMtula mooDu lOkaala garuDa pachcha poosa cheMtala maalOnunna chinni kRshnuDu ratikaeLi rukmiNiki raMgumOvi pagaDamu miti gOvarthanapu gOmaedhikamu satamai SaMkhuchakraala saMdula vaiDhooryamu gatiyai mammu gaachae(Ti)kamalaakshuDu kaaLiMguni talalapai kappina pushyaraagamu aelaeTi SreevaeMkaTaadri yiMdraneelamu paalajalanidhilOna paayani divya ratnamu baaluni vale tirigae padmanaabhuDu
    

Channel Title : Sai Gv

Views : 7269

Likes : 46

DisLikes : 7

Published Date : 2015-11-01T02:11:11.000Z

A beautiful srungara keerthana by Sri tallapaka annamacharya .... పల్లవి: వలపులు వలపులు వయ్యాళి చలమరి మరుఁడును సమేళి చరణములు: నెలఁత మోమునకు నీ కనుచూపులు నిలువున ముత్తెపు నివాళి కొలఁదికి మీరిన గురుకుచములకును తొలఁకు నీ మనసు దువాళి వనిత నిండు జవ్వన గర్వమునకు ఘనమగు నీ రతి కరాళి వెనక ముందరల వెలఁదిమేనికి నీ పెనఁగు గోరికొన పిసాళి పడఁతి కోరికల భావంబునకును కడుఁగడు నీ తమి గయాళి చిడిముడి మగువకు శ్రీవేంకటపతి విడువని కూటపు విరాళి Lyrics in English: pa : valapulu valapulu vayyALi chalamari maruDunu samELi cha : nelata mOmunaku nI kanuchUpulu niluvuna mutyapu nivALi koladiki mIrina gurukuchamulakunu tolaku nI manasu duvvALi cha : vanita niMDujavvana garvamunaku ghanamagu nI rati karALi venakamuMdarala veladi mEnikini penagu gOrikona pisALi cha : paDati kOrikala bhAvaMbunakunu kaDu kaDu nitami gayyALi chiDimuDi maguvaku SrIvEMkaTapati viDuvani kUTapu virALi
    

Channel Title : Bhakthi TV

Views : 741

Likes : 8

DisLikes : 0

Published Date : 2018-07-24T09:46:04.000Z

Annamacharya Sankeerthana "Brahma Kadigina Padamu" by Spiritual Singer Garimella Balakrishna Prasad | Bhakthi TV Watch Bhakthi TV by Rachana Television. South India's first devotional channel, for horoscopes, spiritual speeches, Spiritual healing solutions. For More Details ☟ ☞ Watch Bhakthi TV Live : https://www.youtube.com/watch?v=uSOSokQZoeM ☞ Subscribe to Bhakthi TV : https://goo.gl/9LCNhn ☞ Like us on Facebook : https://goo.gl/2Hzmqr ☞ Follow us on Twitter : https://goo.gl/V8ANgT ☞ Follow us on Instagram : https://goo.gl/5BgYLk ☞ Download Bhakthi TV Android App : https://goo.gl/Sak9wc
    

Channel Title : Sai Gv

Views : 76286

Likes : 433

DisLikes : 46

Published Date : 2016-08-12T02:22:35.000Z

Saptagiri sankeerthanalu - annamacharya songs Lyrics in telugu: కొండలలో నెలకొన్న కోనేటి రాయడు వాడు కొండలంత వరములు గుప్పెడువాడు కుమ్మర దాసుడైన కురువరతినంబి యిమ్మన్న వరములెల్ల నిచ్చినవాడు దొమ్ములు సేసినయట్టి తొండమాం చక్కురవర్తి రమ్మన్న చోటికి వచ్చి నమ్మినవాడు అచ్చపు వేడుకతోడ ననంతాళువారికి ముచ్చిలి వెట్టికి మన్ను మోచినవాడు మచ్చిక దొలక దిరుమలనంబి తోడుత నిచ్చనిచ్చ మాటలాడి నొచ్చినవాడు కంచిలోన నుండ దిరుకచ్చినంబి మీద కరుణించి తనయెడకు రప్పించిన వాడు ఎంచి యెక్కుడైన వేంకటేశుడు మనలకు మంచివాడై కరుణ బాలించినవాడు Lyrics in english: Komdalalo nelakonna koneti rayadu vadu Komdalamta varamulu guppeduvadu Kummara dasudaina kuruvaratinambi Yimmanna varamulella niccinavadu Dommulu sesinayatti tomdamam cakkuravarti Rammanna cotiki vacci namminavadu Accapu vedukatoda nanamtaluvariki Muccili vettiki mannu mocinavadu Maccika dolaka dirumalanambi toduta Niccanicca mataladi noccinavadu Kamcilona numda dirukaccinambi mida Karunimci tanayedaku rappimcina vadu Emci yekkudaina vemkatesudu manalaku Mamcivadai karuna balimcinavadu
    

Channel Title : Sai Gv

Views : 110886

Likes : 587

DisLikes : 65

Published Date : 2015-10-27T14:25:00.000Z

Antayu neve song was written by Sri Talla paka annamacharya describing about lord sri venkateswara; - అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు అంతయు నీవే హరి పుండరీకాక్ష చెంత నాకు నీవే శ్రీరఘురామ కులమును నీవే గోవిందుడా నా కలిమియు నీవే కరుణానిధి తలపును నీవే ధరణీధర నా నెలవును నీవే నీరజనాభ తనువును నీవే దామోదర నా మనికియు నీవే మధుసూదన వినికియు నీవే విట్ఠలుడా నా వెనకముందు నీవే విష్ణు దేవుడా పుట్టుగు నీవే పురుషోత్తమ కొన నట్టనడుము నీవే నారాయణ ఇట్టే శ్రీ వెంకటేశ్వరుడా నాకు నెట్టన గతి ఇంక నీవే నీవే aMtayu nIvE hari puMDarIkAkSha ceMta nAku nIvE SrIraGurAma kulamunu nIvE gOviMduDA nA kalimiyu nIvE karuNAnidhi talapunu nIvE dharaNIdhara nA nelavunu nIvE nIrajanABa tanuvunu nIvE dAmOdara nA manikiyu nIvE madhusUdana vinikiyu nIvE viTThaluDA nA venakamuMdu nIvE viShNu dEvuDA puTTugu nIvE puruShOttama kona naTTanaDumu nIvE nArAyaNa iTTE SrI veMkaTESvaruDA nAku neTTana gati iMka nIvE nIvE
    

Channel Title : Sai Gv

Views : 149742

Likes : 600

DisLikes : 62

Published Date : 2016-08-16T09:32:08.000Z

Annamacharya sankeerthanalu - narayanathe namo namo Lyrics in Telugu: నారాయణతే నమో నమో నారద సన్నుత నమో నమో॥ మురహర భవహర ముకుంద మాధవ గరుడ గమన పంకజనాభ పరమ పురుష భవబంధ విమోచన నరమృగశరీర నమో నమో॥ జలధిశయన రవిచంద్రవిలోచన జలరుహభవనుత చరణయుగ బలిబంధన గోపవధూవల్లభ నళినోధ్ధర తే నమో నమో॥ ఆదిదేవ సకలాగమ పూజిత యాదవకుల మోహనరూప వేదోద్ధర శ్రీ వేంకటనాయక నాదప్రియ తే నమో నమో॥ Lyrics in English : Naaraayanatae namo namo Naarada sannuta namo namo Murahara bhavahara mukumcha madhava Garuda gamana pamkajanaabha Parama purusha bhavabamdha vimochana Naramrgasareera namo namo Jaladhisayana ravichamdravilochana Jalaruhabhavanuta charanayuga Balibamchana gopavadhoovallabha Nalinodara tae namo namo Aadidaeva sakalaagama poojita Yaadavakula mohanaroopa Vaedoddara Sree vaemkatanaayaka Naadapriya tae namo namo
    

Channel Title : gopalakrishna nukapangu

Views : 7168

Likes : 43

DisLikes : 1

Published Date : 2016-02-20T06:20:45.000Z

Devotional singer. bakthi geethamlu singer gopalakrishna nukapangu recording singer
    

Channel Title : BHAKTHI SONGS | BHAKTI SONGS

Views : 9719

Likes : 65

DisLikes : 4

Published Date : 2016-05-25T01:00:00.000Z

#Bhakthi #BhakthiSongs #DevotionalSongs #BhaktiSongs ►Subscribe to our Youtube Channel: https://www.youtube.com/user/my3bhakthisongs?sub_confirmation=1 ►Like us on: https://www.facebook.com/My3MusicOfficial/ ►BHAKTHI SONGS PLAYLISTS https://www.youtube.com/user/my3bhakthisongs/playlists # MOST POPULAR DURGA DEVI SONGS AND STHOTHRAS https://goo.gl/knFq8h # LAKSHMI DEVI DEVOTIONAL HITS | DIWALI SPECIAL SONGS https://goo.gl/t1PbZo # NON STOP VENKATESHWARA SWAMY SONG https://goo.gl/989rxQ # LORD SHIVA POPULAR SONGS AND STORAS https://goo.gl/2Usr4m # LORD VISHNU SONGS COLLECITON https://goo.gl/hpDLlO # SANTOSHI MATHA SONGS https://goo.gl/meUTAM # MAHA LAKSHMI STUTHI | https://goo.gl/Re61lO # MOST POPULAR ayyappa swamy songs https://goo.gl/R9KYAA # Ashtalakshmi Sthothram https://goo.gl/WquUlT # Mahalakshmi sthothramala https://goo.gl/KSMI5z # MOST POPULAR LAKSHMI DEVI SONG https://goo.gl/JhYzJs # LORD SHIVA STOTRA | LINGASTAKAM | BILWASTAKSM | ARDHANARISHWARA STOTRAM https://goo.gl/WqNgdc # MOST POPULAR ANNAMAYYA SONGS BY PRIYA SISTERS https://goo.gl/4fFs5L # KARTHIKA MASAM AVOID THINGS | https://goo.gl/GTGcLC # VISHNU SAHASRANAMAM https://goo.gl/gYp9q0 # GANESH MANTHRAM https://goo.gl/K8Hlml # MAHA LAKSHMI STUTHI https://goo.gl/fxozZZ # ASTALAKSHMI STUTHI https://goo.gl/9Ac2g3 # Annamayya Madhura Gaanam Songs by Balakrishna Prasad | https://goo.gl/ZdOfL7 # Sri Lakshmi Ashtakam | Lakshmi Devi | Slokas | https://goo.gl/OnD73v # LAKSHMI KUBERA GAYATHRI MANTHRAM https://goo.gl/kBRXhE # BHAGAVAN SHARANAM - Ayyappa swamy songs https://goo.gl/os4Y03 # DHANALAKSHMI DHANYA LAKSHMI | https://goo.gl/oIJzKV # LORD SHIVA STOTRAS COLLECTION https://goo.gl/UXOw3n # MOST POPULAR LORD SHIVA SONGS https://goo.gl/kzeIAk # LORD VISHNU SONGS COLLECTION https://goo.gl/V7aAoB https://goo.gl/NW4eD8 # ముక్కోటి ఏకాదశి https://goo.gl/w1Zb4x # BATHUKAMMA SONGS COLLECTION https://goo.gl/r9peU1 # 18 HOURS NON STOP BATHUKAMMA SONGS https://goo.gl/lp6rHn # 2017 BATHUKAMMA SONGS | బతుకమ్మ పాటలు https://goo.gl/LT99On # LAKSHMI DEVI SONGS https://goo.gl/z69Ebw # LAXMI DEVI SONGS AND STOTRAS https://goo.gl/z8OgIe # SRAVANA SHUKRAVARAM https://goo.gl/lwUFyf # 2017 BONALA JATHARA POPULAR SONGS https://goo.gl/O4yYok # VASANT PANCHAMI SPECIAL SONGS https://goo.gl/zTFCfV Raghava Reddy, Reghava Reddy Videos, Reghava Reddy Channel, Reghava Reddy Bhakthi
    

Channel Title : Hari Prasad

Views : 32196

Likes : 141

DisLikes : 11

Published Date : 2014-07-12T10:10:23.000Z

Ramudu Raghavudu Annamayya keerthana. commentary by Kamisetti Sreenivasulu garu.
    

Channel Title : Sai Gv

Views : 816913

Likes : 3050

DisLikes : 399

Published Date : 2015-10-27T13:23:11.000Z

Ksherabdhi Kanyaku song is written by sri tallapaka annamacharya here this song is sung by sri G. Balakrishanaprasad... అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు---బాలకృష్ణ ప్రసాద్.. lyrics: క్షీరాబ్ధి కన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికిని నీరజాలయమునకు నీరాజనం జలజాక్షి మోమునకు జక్కవ కుచంబులకు నెలకొన్న కప్పురపు నీరాజనం అలివేణి తురుమునకు హస్తకమలంబులకు నిలువుమాణిక్యముల నీరాజనం చరణ కిసలయములకు సకియరంభోరులకు నిరతమగు ముత్తేల నీరాజనం అరిది జఘనంబునకు అతివనిజనాభికిని నిరతి నానావర్ణ నీరాజనం పగటు శ్రీవేంకటేశు పట్టపురాణియై నెగడు సతికళలకును నీరాజనం జగతి నలమేల్మంగ చక్కదనములకెల్ల నిగుడు నిజ శోభనపు నీరాజనం
    

Channel Title : Sai Gv

Views : 54519

Likes : 259

DisLikes : 24

Published Date : 2017-02-19T05:17:27.000Z

Lyrics in Telugu: కంటి శుక్రవారము గడియ లేడింట అంటి అలమేల్మంగ అండ నుండే స్వామిని॥ సొమ్ములన్నీ కడబెట్టి సొంపుతో గోణముగట్టి కమ్మని కదంబము కప్పు పన్నీరు చెమ్మతోన వేష్టువలు రొమ్ముతల మొలచుట్టి తుమ్మెద యైచాయతోన నెమ్మది నుండే స్వామిని॥ పచ్చకప్పురమె నూఱి పసిడి గిన్నెల నించి తెచ్చి శిరసాదిగ దిగనలది అచ్చెరపడి చూడ అందరి కన్నులకింపై నిచ్చెమల్లెపూవు నలె నిటుతానుండే స్వామిని॥ తట్టు పునుగే కూరిచి చట్టలు చేరిచినిప్పు పట్టి కరగించి వెండి పళ్యాల నించి దట్టముగ మేనునిండ పట్టించి దిద్ది బిట్టు వేడుక మురియు చుండే బిత్తరి స్వామిని॥ Lyrics in English: Kamti Sukravaaramu gadiya laedimta Amti alamaelmamga amda numdae svaamini Sommulannee kadabetti somputo gonamugatti Kammani kadambamu kappu panneeru Chemmatona vaeshtuvalu rommutala molachutti Tummeda yaichaayatona nemmadi numdae svaamini Pachchakappurame noo~ri pasidi ginnela nimchi Techchi Sirasaadiga diganaladi Achcherapadi chooda amdari kannulakimpai Nichchemallepoovu nale nitutaanumdae svaamini Tattu punugae koorichi chattalu chaerichinippu Patti karagimchi vemdi palyaala nimchi Dattamuga maenunimda pattimchi diddi Bittu vaeduka muriyu chumdae bittari svaamini
    

Channel Title : Archakam Srinivas Vineeth

Views : 9471

Likes : 97

DisLikes : 1

Published Date : 2017-05-28T08:25:58.000Z

    

Channel Title : BHAKTHI

Views : 234317

Likes : 786

DisLikes : 105

Published Date : 2016-07-03T12:00:01.000Z

#Bhakthi #BhakthiSongs #DevotionalSongs For Unlimited Devotional Songs https://www.youtube.com/channel/UCQlh660XHM2YKhtFHrw6I4A?sub_confirmation=1 LIKE us on FACEBOOK https://www.facebook.com/Bhakthii?sk=app_212104595551052 More Videos on www.my3music.com ►Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/channel/UCQlh660XHM2YKhtFHrw6I4A?sub_confirmation=1 ►Like us on: https://www.facebook.com/My3MusicOfficial/ ►Playlists On This Channel https://www.youtube.com/user/bhakthii/playlists Tamil Hit Songs - Vinayagar Murugan https://goo.gl/lm4d8n Lord Shiva Songs - Jaya Mahadeva https://goo.gl/4T9vgV Tamil Songs - Karpanai Endralum https://goo.gl/ToXX87 Lord Ayyappa Songs - Harivarasanam https://goo.gl/Xt9xBg Lord Shiva Songs - Nama Sivaaya https://goo.gl/balS43 Amman https://goo.gl/ZMdhqF Hanuman Songs https://goo.gl/tme50P Lord Venkateshwara Songs | Srinivasa Govinda + Govinda https://goo.gl/hyvC7g Sri Lakshmi Narasimha Swamy Songs - Juke Box - Sri Lakshmi https://goo.gl/FXrKcR L.R.Eswari Tamil Devotional Songs - Thaya Karumarai https://goo.gl/G9gDb5 super hit devotional songs telugu - Nityaaraadhana https://goo.gl/sv5080 Lord Shiva Songs - Om Sivaya Om - Unnikrishnan https://goo.gl/nkFsYY Lord Venkateshwara Songs - Sri Venkatesam - Manasa Smarami https://goo.gl/HZUXn8 Lakshmi Devi Songs - Sri Mahalakshmi Dhyanam https://goo.gl/QO2aPg Mahalakshmi Songs | Sri Mahalakshmi Stuthi https://goo.gl/tTSpCn Goddess Durga Songs - Mahishasura Mardhini https://goo.gl/NVDrbd Soundarya Lahari | Adi Shankara | Mambalam Sisters https://goo.gl/eX05Yu kalagnanam part 1 - potuluri veera brahmendra swamy https://goo.gl/v9ELsm Shirdi Sai Songs - Om Sai Namo Namaha - SAI BABA CHANTING https://goo.gl/b2hWhj Lord Shiva Songs - Prabhum Prananatham - Shivashtakam https://goo.gl/8e3E9C RAMA RAMA RAMA UYYALO LYRICS |BATHUKAMMA SONG https://goo.gl/xqBS63 S.P.Balasubramaniam Tamil Songs - Ganapathy https://goo.gl/ZW1kpa Lord Shiva Tamil Songs - Siva Mayam https://goo.gl/fzq0di Priya Sisters Super Hit Songs - Annamayya Pushpanjali https://goo.gl/rMGu8y Mahalakshimi Songs - Kanakadhara Stotram https://goo.gl/JuwJ7D Lord Shiva Songs - Siva Sthuthi Sthotrams https://goo.gl/UTo04T Lakshmi Kubera Songs - Sri Lakshmi Kubera Mantram https://goo.gl/Cz6E4N T.M.Soundararajan Devotional Songs - Mannanalam Part 2 https://goo.gl/Ggc7VO Sirkazhi Govindarajan Devotional Songs - Ganapathy Gamagnal https://goo.gl/LyRItc Sri Durga Sahasranamam - Goddess Sri Durga Devi Songs https://goo.gl/d97u63 S.P.Balasubrahmanyam Songs - Panchakshari https://goo.gl/8MLgJP Sri Ayyappa Swamy Songs - Bhagavan Saranam https://goo.gl/UEsJVr Samayapuram Mariamman Songs -Sri Samayapurathu https://goo.gl/vx9NRl Lord Sri Rama Songs - Sri Rama Rama - Sri Rama https://goo.gl/1WiPcg Goddess Lakshmi Songs - Bathukamma https://goo.gl/jpbyVS Sahasranama Stothras | Vishnu | Lalitha | Lakshmi https://goo.gl/SRZVy9 CHITHU CHITHULA BOMMA | MOST POPULAR BATHUKAMMA SONG https://goo.gl/0tqBb3 Bilva Ashtottara Shatanamavali -Sri Adi Shankaracharya https://goo.gl/0n7o6C Yesudas Musical Hits - Arul Pozhivaai Muruga https://goo.gl/h0Qaop Soolamangalam Sisters Tamil Hit Songs - Thiru Niru Maruthuuku https://goo.gl/Zpo6T7 Goddess Goda Devi songs - Thiruppavai https://goo.gl/1YyLsl Lakshmi Devi Songs - Sri Ashtalakshmi Sthotras https://goo.gl/J9vT0V LORD SHIVA DEVOTIONAL SONGS || SIVA STUTHI https://goo.gl/ieHLyS potuluri veera brahmendra swamy kalagnanam part 2 https://goo.gl/G7rzjT Raghava Reddy, Reghava Reddy Videos, Reghava Reddy Channel,
    

Channel Title : Mahendra Mahendra

Views : 518

Likes : 6

DisLikes : 0

Published Date : 2018-06-08T15:26:19.000Z

    

Channel Title : Various Artists - Topic

Views : 4776

Likes : 40

DisLikes : 2

Published Date : 2015-12-18T03:39:36.000Z

Provided to YouTube by saregama Brahma Kadigina Paadamu · Ghantasala Asthapadhis And Other Telugu Devotional Songs ℗ Saregama India Limited Released on: 1992-10-31 Auto-generated by YouTube.
    

Channel Title : Mahendra Mahendra

Views : 441

Likes : 9

DisLikes : 0

Published Date : 2018-06-29T17:26:59.000Z

    

Channel Title : Telugu Movie Talkies

Views : 15651

Likes : 63

DisLikes : 7

Published Date : 2016-07-30T06:24:45.000Z

Watch Brahma Kadigina Padamu Video Song From Annamayya Telugu Devotional, biographical film produced by V.Doraswamy Raju on VMC Productions banner, directed by K. Raghavendra Rao. Starring Akkineni Nagarjuna, Mohan Babu, Suman, Ramya Krishnan, Roja, Kasturi played the lead roles and music composed by M. M. Keeravani.
    

Channel Title : Sai Gv

Views : 100692

Likes : 431

DisLikes : 35

Published Date : 2014-12-16T12:25:32.000Z

This is the song by sri tallapaka annamacharya on lord sri venkateswara. Song Title: Yemani pogadavachu Authour : Sri Tallapaka annamacharya Singer: Sri Garimella Balakrishna prasad Lyrics in Telugu: ఏమని పొగడవచ్చు నీతని ప్రభావము వేమరు వోపుణ్యులాల వినరో యీకతలు అనంతసూర్యతేజుడట కాంతి చెప్పనెంత దనుజాంతకుండట ప్రతాపమెంత మనసిజగురుడట మరిచక్కదనమెంత వనజజుగనినట్టివాడట ఘనతెంత గంగాజనకుడట కడుజెప్పే పుణ్యమెంత చెంగట భూకాంతుడట సింగార మెంత రంగగు లక్ష్మీశుడట రాజసము లెంచ నెంత అంగవించు సర్వేశుడట సంపదెంత మాయానాథుడట మహిమ వచించు టెంత యేయెడ దా విష్ణుడట యిరవెంత పాయక శ్రీవేంకటాద్రిపతియై వరములిచ్చే వేయిరూపులవాడట విస్తార మెంత Lyrics in English: Emani pogaDavachchu nItani prabhAvamu vEmaru nOpuNyulAla vinarO yIkatalu anaMtasUryatEjuDaTa kAMti cheppaneMta danujAMtakuMDaTa pratApameMta manasijaguruDaTa marichakkadanameMta vanajajuganinaTTivADaTa ghanateMta gaMgAjanakuDATa kaDujeppE puNyameMta cheMgaTa bhUkAMtuDaTa siMgAra meMta raMgagu lakshmISuDaTa rAjasamu leMcha neMta aMgaviMchu sarvESuDaTa saMpadeMta mAyAnAthuDaTa mahima vachiMchu TeMta yEyeDa dA vishNuDaTa yiraveMta pAyaka SrIvEMkaTAdripatiyai varamulichchE vEyirUpulavADaTa vistAra meMta
    

Channel Title : Prasad Boga

Views : 56

Likes : 3

DisLikes : 0

Published Date : 2018-05-06T13:15:35.000Z

    

Channel Title : Hari Prasad

Views : 281765

Likes : 802

DisLikes : 89

Published Date : 2014-07-12T10:30:09.000Z

Commentary by Kamisetti Sreenivasulu garu special officer in Annamacharya project. Annamayya description about goddess Lakshmi beautifully sung by sri Balakrishna Prasad garu
    

Channel Title : Jaya Jaya Shankara Tv

Views : 964

Likes : 15

DisLikes : 0

Published Date : 2017-10-14T00:30:00.000Z

What is Brahma Kadigina Padamu? Brahma Kadigina Padamu Means ?Dharma Sandehalu. For more Devotional Videos, Subscribe us on YouTube: https://goo.gl/iEoRtg Like us On FaceBook: https://www.facebook.com/jayajayashankaratv/
    

Channel Title : Bhakti Lahari Kannada - T-Series

Views : 87

Likes : 3

DisLikes : 0

Published Date : 2017-08-29T06:55:32.000Z

Lahari Bhakti Telugu presents Annamayya Telugu Song "Brahma Kadigina" full song from the album "Annamayya Sankeerthana Madhuri" by G Balakrishna Prasad. SUBSCRIBE US: https://goo.gl/YWC3o9 ------------------------------------------ Song: Brahma Kadigina Album/Movie: Annamayya Sankeerthana Madhuri Vol 2 Singer: G Balakrishna Prasad Music Director: G Balakrishna Prasad Lyricist: G Balakrishna Prasad Music Label: Lahari Music ------------------------------------------ Enjoy & stay connected with us!! Subscribe Us : https://goo.gl/YWC3o9 Like us on FB: http://on.fb.me/1kWIjKE Circle Us on G+ : http://goo.gl/STQX0g Follow Us on Twitter : http://bit.ly/1sZimzM
    

Channel Title : Sai Gv

Views : 9370

Likes : 74

DisLikes : 3

Published Date : 2016-11-05T04:39:23.000Z

itani prasAdamE yinniyunu is a beautiful Annamacharya Sankeerthana Lyrics in Telugu: ఇతని ప్రసాదమే యిన్నియును గతి యితనిదేకన కాదనరాదు కాయములో నొక ఘనసంసారము ప్రాయంబులతో బ్రబలీని ఆయ మందుకును హరి దానేయై దాయక పాయక తగిలున్నాడు వొనరినకలలో నొక సంసారము మనసుతోడనే మలసీని ననిచి యందుకును నారాయణుడై కొన మొదలై తా గురియైనాడు వుడిబడి కోర్కుల నొక సంసారము బడి బడి యాసల బరగీని విడువక యిది శ్రీ వేంకటేశ్వరుడే తొడిబడ గల్పించి ధ్రువమయినాడు Lyrics in English itani prasAdamE yinniyunu gati yitanidEkana kAdanarAdu kAyamulO noka GanasaMsAramu prAyaMbulatO brabalIni Aya maMdukunu hari dAnEyai dAyaka pAyaka tagilunnADu vonarinakalalO noka saMsAramu manasutODanE malasIni nanici yaMdukunu nArAyaNuDai kona modalai tA guriyainADu vuDibaDi kOrkula noka saMsAramu baDi baDi yAsala baragIni viDuvaka yidi SrI vEMkaTESvaruDE toDibaDa galpiMci dhruvamayinADu
    

Channel Title : THE DIVINE - DEVOTIONAL LYRICS

Views : 681

Likes : 5

DisLikes : 1

Published Date : 2018-04-20T22:30:00.000Z

అన్నమయ్య కీర్తన…..బ్రహ్మ కడిగిన పాదము | BRAHMA KADIGINA PADAMU అన్నమయ్య కీర్తన…..బ్రహ్మ కడిగిన పాదము | BRAHMA KADIGINA PADAMU అన్నమయ్య కీర్తన…..బ్రహ్మ కడిగిన పాదము | BRAHMA KADIGINA PADAMU #BhakthiSongs #BhaktiSongs
    

Channel Title : S

Views : 214

Likes : 1

DisLikes : 0

Published Date : 2012-06-02T11:32:59.000Z

    

Channel Title : Sai Gv

Views : 18001

Likes : 99

DisLikes : 5

Published Date : 2016-01-31T05:12:00.000Z

ప:చేపట్టు కుంచము శ్రీవిభుడు వైపెరిగి పొగడవలె గాక || చ:మనసులోని హరి మరవక తలచిన ఎనయని ఇహపరము లేమరుదు పెనగొన నాతని పేరు నుడిగినను తనకు మహానందము లేమరుదు || చ:పుట్టిన్చినాతని పొసగగ కొలచిన యిట్టె వివేకంబేమరుదు చుట్టి అతని దాసులకు మొక్కినను పుట్టుగు గెలుచుట భువినే మరుదు || చ:శ్రీవేంకటేశ్వరు చేరి భజించిన ఏ వేళ సాత్విక మేమరుదు భావించి అతనిపై భక్తి నిలిపినను కైవసముగ కనుగనుటే మరుదు || Lyrics in English Chepattu kuMchamu SriVibhuDU Vaiperigi pogada vale gaka
    

Channel Title : Subramanya Prakash

Views : 1107

Likes : 3

DisLikes : 0

Published Date : 2013-08-11T16:27:00.000Z

    

Channel Title : Pakeer Pabbineedi

Views : 73

Likes : 2

DisLikes : 0

Published Date : 2016-11-13T02:48:27.000Z

    

Channel Title : BHAKTHI

Views : 109706

Likes : 373

DisLikes : 44

Published Date : 2016-07-01T12:00:03.000Z

#Bhakthi #BhakthiSongs #DevotionalSongs For Unlimited Devotional Songs https://www.youtube.com/channel/UCQlh660XHM2YKhtFHrw6I4A?sub_confirmation=1 LIKE us on FACEBOOK https://www.facebook.com/Bhakthii?sk=app_212104595551052 More Videos on www.my3music.com ►Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/channel/UCQlh660XHM2YKhtFHrw6I4A?sub_confirmation=1 ►Like us on: https://www.facebook.com/My3MusicOfficial/ ►Playlists On This Channel https://www.youtube.com/user/bhakthii/playlists Tamil Hit Songs - Vinayagar Murugan https://goo.gl/lm4d8n Lord Shiva Songs - Jaya Mahadeva https://goo.gl/4T9vgV Tamil Songs - Karpanai Endralum https://goo.gl/ToXX87 Lord Ayyappa Songs - Harivarasanam https://goo.gl/Xt9xBg Lord Shiva Songs - Nama Sivaaya https://goo.gl/balS43 Amman https://goo.gl/ZMdhqF Hanuman Songs https://goo.gl/tme50P Lord Venkateshwara Songs | Srinivasa Govinda + Govinda https://goo.gl/hyvC7g Sri Lakshmi Narasimha Swamy Songs - Juke Box - Sri Lakshmi https://goo.gl/FXrKcR L.R.Eswari Tamil Devotional Songs - Thaya Karumarai https://goo.gl/G9gDb5 super hit devotional songs telugu - Nityaaraadhana https://goo.gl/sv5080 Lord Shiva Songs - Om Sivaya Om - Unnikrishnan https://goo.gl/nkFsYY Lord Venkateshwara Songs - Sri Venkatesam - Manasa Smarami https://goo.gl/HZUXn8 Lakshmi Devi Songs - Sri Mahalakshmi Dhyanam https://goo.gl/QO2aPg Mahalakshmi Songs | Sri Mahalakshmi Stuthi https://goo.gl/tTSpCn Goddess Durga Songs - Mahishasura Mardhini https://goo.gl/NVDrbd Soundarya Lahari | Adi Shankara | Mambalam Sisters https://goo.gl/eX05Yu kalagnanam part 1 - potuluri veera brahmendra swamy https://goo.gl/v9ELsm Shirdi Sai Songs - Om Sai Namo Namaha - SAI BABA CHANTING https://goo.gl/b2hWhj Lord Shiva Songs - Prabhum Prananatham - Shivashtakam https://goo.gl/8e3E9C RAMA RAMA RAMA UYYALO LYRICS |BATHUKAMMA SONG https://goo.gl/xqBS63 S.P.Balasubramaniam Tamil Songs - Ganapathy https://goo.gl/ZW1kpa Lord Shiva Tamil Songs - Siva Mayam https://goo.gl/fzq0di Priya Sisters Super Hit Songs - Annamayya Pushpanjali https://goo.gl/rMGu8y Mahalakshimi Songs - Kanakadhara Stotram https://goo.gl/JuwJ7D Lord Shiva Songs - Siva Sthuthi Sthotrams https://goo.gl/UTo04T Lakshmi Kubera Songs - Sri Lakshmi Kubera Mantram https://goo.gl/Cz6E4N T.M.Soundararajan Devotional Songs - Mannanalam Part 2 https://goo.gl/Ggc7VO Sirkazhi Govindarajan Devotional Songs - Ganapathy Gamagnal https://goo.gl/LyRItc Sri Durga Sahasranamam - Goddess Sri Durga Devi Songs https://goo.gl/d97u63 S.P.Balasubrahmanyam Songs - Panchakshari https://goo.gl/8MLgJP Sri Ayyappa Swamy Songs - Bhagavan Saranam https://goo.gl/UEsJVr Samayapuram Mariamman Songs -Sri Samayapurathu https://goo.gl/vx9NRl Lord Sri Rama Songs - Sri Rama Rama - Sri Rama https://goo.gl/1WiPcg Goddess Lakshmi Songs - Bathukamma https://goo.gl/jpbyVS Sahasranama Stothras | Vishnu | Lalitha | Lakshmi https://goo.gl/SRZVy9 CHITHU CHITHULA BOMMA | MOST POPULAR BATHUKAMMA SONG https://goo.gl/0tqBb3 Bilva Ashtottara Shatanamavali -Sri Adi Shankaracharya https://goo.gl/0n7o6C Yesudas Musical Hits - Arul Pozhivaai Muruga https://goo.gl/h0Qaop Soolamangalam Sisters Tamil Hit Songs - Thiru Niru Maruthuuku https://goo.gl/Zpo6T7 Goddess Goda Devi songs - Thiruppavai https://goo.gl/1YyLsl Lakshmi Devi Songs - Sri Ashtalakshmi Sthotras https://goo.gl/J9vT0V LORD SHIVA DEVOTIONAL SONGS || SIVA STUTHI https://goo.gl/ieHLyS potuluri veera brahmendra swamy kalagnanam part 2 https://goo.gl/G7rzjT Raghava Reddy, Reghava Reddy Videos, Reghava Reddy Channel,
    

Channel Title : Anil Krishna

Views : 6

Likes : 0

DisLikes : 0

Published Date : 2011-04-23T15:04:30.000Z

Saptagiri Kritis
    

Channel Title : Chinthalapalli Music School

Views : 53

Likes : 0

DisLikes : 0

Published Date : 2017-09-03T08:07:40.000Z

    

Channel Title : KrishnaMurthy Pallassana

Views : 176

Likes : 4

DisLikes : 1

Published Date : 2018-05-27T06:00:42.000Z

brahma kaDigina raagam: mukhaari 22 kharaharapriya janya Aa: S R2 M1 P N2 D2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aadi Composer: Annamaacaarya Language: Telugu pallavi brahma kaDigina paadamu brahmamu taanenee paadamu (brahma) caraNam 1 celagi vasuda golicina nee paadamu bali tala mOpina paadamu talagaka gaganamu tannina paadamu balaripu gaacina paadamu (brahma) caraNam 2 kaamini paapamu gaDigina paadamu paamu talaniDina paadamu prEmapu shreesati pisikeDi paadamu paamiDi turagapu paadamu (brahma) caraNam 3 parama yOgulaku pari pari vidhamula varamosageDi nee paadamu tiruvenkaTagiri tiramani coopina parama padamu nee paadamu (brahma)
    

Channel Title : MusicEnthusiasts

Views : 484

Likes : 10

DisLikes : 0

Published Date : 2018-05-03T16:07:30.000Z

Presented by Dr. Bhagya Murthy and her students - Ashtalakshmees - on 3rd May 2018 during Mandalabhishekham celebrations of Sri Srinivasa Perumal Temple, Singapore.
    

Channel Title : Devotional

Views : 290

Likes : 0

DisLikes : 2

Published Date : 2018-01-14T09:04:27.000Z

    

Channel Title : Devotional Songs

Views : 31628

Likes : 259

DisLikes : 18

Published Date : 2015-01-09T17:30:20.000Z

Anni mantramulu inde Avahinchenu by Balakrishma Prasad with Lyrics, Annamacharya Sankeerthana.

YouAPI-1


Facebook Page Like Box ::