Nardan Tv....!

About 20 results out of 927 (0.23 seconds)
    

Channel Title : Nardan

Views : 50

Likes : 15

DisLikes : 1

Published Date : 2018-12-18T22:34:57.000Z

    

Channel Title : Nardan

Views : 26

Likes : 16

DisLikes : 0

Published Date : 2019-01-02T02:09:49.000Z

    

Channel Title : Nardan

Views : 8

Likes : 5

DisLikes : 0

Published Date : 2018-12-18T01:34:51.000Z

⠀⣀⣤ ⠀⠀⠀⠀⣿⠿⣶ ⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣀ ⠀⠀⠀⣶⣶⣿⠿⠛⣶ ⠤⣀⠛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣭⣿⣤ ⠒⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠉⣀ ⠀⠤⣤⣤⣀⣿⣿⣿⣿⣀⠀⠀⣿ ⠀⠀⠛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣭⣶⠉ ⠀⠀⠀⠤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⣭⣿⣿⣿⠀⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⣉⣿⣿⠿⠀⠿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠀⠀⠀⣿⣿⣤ ⠀⠀⠀⣀⣿⣿⠀⠀⠀⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⠀⠀⠀⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⠛⠀⠀⠀⠉⣿⣿ ⠀⠀⠀⠉⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠛⣿ ⠀⠀⠀⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⣛⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠛⠿⠿⠿ ⠀⠀⠀⠛⠛ ⠀⠀⠀⣀⣶⣀ ⠀⠀⠀⠒⣛⣭ ⠀⠀⠀⣀⠿⣿⣶ ⠀⣤⣿⠤⣭⣿⣿ ⣤⣿⣿⣿⠛⣿⣿⠀⣀ ⠀⣀⠤⣿⣿⣶⣤⣒⣛ ⠉⠀⣀⣿⣿⣿⣿⣭⠉ ⠀⠀⣭⣿⣿⠿⠿⣿ ⠀⣶⣿⣿⠛⠀⣿⣿ ⣤⣿⣿⠉⠤⣿⣿⠿ ⣿⣿⠛⠀⠿⣿⣿ ⣿⣿⣤⠀⣿⣿⠿ ⠀⣿⣿⣶⠀⣿⣿⣶ ⠀⠀⠛⣿⠀⠿⣿⣿ ⠀⠀⠀⣉⣿⠀⣿⣿ ⠀⠶⣶⠿⠛⠀⠉⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣿⣿⠶⠀⠀⣀⣀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣀⣤⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⣀⣶⣤⣤⠿⠶⠿⠿⠿⣿⣿⣿⣉⣿⣿ ⠿⣉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠛⣤⣿⣿⣿⣀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣿⣶⣤ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣿⣿⣿⣿⠿⣛⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⠛⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿⣿⠿⠀⣿⣿⣿⠛ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⠀⠀⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠿⠿⣿⠀⠀⣿⣶ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠛⠀⠀⣿⣿⣶ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⠤ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿ ⠀⠀⣀ ⠀⠿⣿⣿⣀ ⠀⠉⣿⣿⣀ ⠀⠀⠛⣿⣭⣀⣀⣤ ⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⠛⠿⣶⣀ ⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⣉⣶ ⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣿⣀⠀⠀⣿⠉ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⣀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿ ⠀⣿⣿⣿⠿⠉⣿⣿⣿⣿ ⠀⣿⣿⠿⠀⠀⣿⣿⣿⣿ ⣶⣿⣿⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿ ⠛⣿⣿⣀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣶⣀ ⠀⣿⣿⠉⠀⠀⠀⠉⠉⠉⠛⠛⠿⣿⣶ ⠀⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿ ⠀⠀⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠉ ⣀⣶⣿⠛ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣤⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣶⣿⣿⣿⣶⣶⣤⣶⣶⠶⠛⠉⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠛⣿⣤⣤⣀⣤⠿⠉⠀⠉⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠉⠉⠉⠉⠉⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣛⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿⣿⠛⠿⣿⣿⣿⣶⣤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠛⠉⠀⠀⠀⠛⠿⣿⣿⣶⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠛⠿⣶⣤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠛⠿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿⣿⠿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠛⠉⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣶⣶ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣀⣀ ⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣤⣶⣀⠿⠶⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿ ⠉⠿⣿⣿⠿⠛⠉⠀⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣤⣤ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⣀⣿⣿⣿⠿⠉⠀⠀⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠿⠉⠀⠀⠀⠀⠿⣿⣿⠛ ⠀⠀⠀⠀⠛⣿⣿⣀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣀ ⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠤⣿⠿⠿⠿ ⠀⠀⠀⠀⣀ ⠀⠀⣶⣿⠿⠀⠀⠀⣀⠀⣤⣤ ⠀⣶⣿⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⠛⠛⠿⣤⣀ ⣶⣿⣤⣤⣤⣤⣤⣿⣿⣿⣀⣤⣶⣭⣿⣶⣀ ⠉⠉⠉⠛⠛⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛⠛⠿⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣭⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⠛⠿⣿⣤ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿⠀⠀⠀⣿⣿⣤ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀⠀⠀⣶⣿⠛⠉ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣿⣿⠀⠀⠉ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿⣶ ⠀⠀⠀⣤⣤⣤⣿⣿⣿ ⠀⠀⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶ ⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⣿⣉⣿⣿⣿⣿⣉⠉⣿⣶ ⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿ ⠀⣤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠀⣿⣶ ⣤⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠀⠀⣿⣿⣤ ⠉⠉⠀⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠒⠛⠿⠿⠿ ⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣶ ⠀⠀⠀⠀⣿⠉⠿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⣿⣤⠀⠛⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⣶⣿⠀⠀⠀⣿⣶ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣭⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣿⣿⠉ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣶ ⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣀⠀⣶⣿⣿⠶ ⣶⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣤⣤ ⠀⠉⠶⣶⣀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⣤⣀ ⠀⠀⠀⣿⣿⠿⠉⣿⣿⣿⣿⣭⠀⠶⠿⠿ ⠀⠀⠛⠛⠿⠀⠀⣿⣿⣿⣉⠿⣿⠶ ⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠒ ⠀⠀⠀⠀⣀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⠛⣭⣭⠉ ⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣭⣤⣿⠛ ⠀⠀⠀⠀⠀⠛⠿⣿⣿⣿⣭ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠉⠛⠿⣶⣤ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿⠀⠀⣶⣶⠿⠿⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠛ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣭⣶ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣤ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿ ⠀⠀⣶⠀⠀⣀⣤⣶⣤⣉⣿⣿⣤⣀ ⠤⣤⣿⣤⣿⠿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣀ ⠀⠛⠿⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣿⣿⠉⠛⠿⣿⣤ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠿⣿⣿⣿⠛⠀⠀⠀⣶⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿⣿⣿⣿⣤⠀⣿⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠉⠉ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣿⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⠉ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣛⣿⣭⣶⣀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠉⠛⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠀⠀⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣉⠀⣶⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠛⠿⠛ ⠀⠀⠀⣶⣿⣶ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣀ ⠀⣀⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣶⣿⠛⣭⣿⣿⣿⣿ ⠛⠛⠛⣿⣿⣿⣿⠿ ⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿ ⠀⠀⣀⣭⣿⣿⣿⣿⣀ ⠀⠤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠉ ⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠉ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣶⣿⣿ ⠉⠛⣿⣿⣶⣤ ⠀⠀⠉⠿⣿⣿⣤ ⠀⠀⣀⣤⣿⣿⣿ ⠀⠒⠿⠛⠉⠿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⣶⠿⠿⠛
    

Channel Title : Bidünya Oyuncak - Dobişko Tv

Views : 3158907

Likes : 19590

DisLikes : 2884

Published Date : 2018-02-17T05:00:02.000Z

Çöplük slime challenge Serisine devam!! Eğlenceli bir slime challenge hazırladım, haydi iyi seyirler :) Çöplük Slime vs Koleksiyonluk Eğlenceli Slime Challenge Hangi Slime Çöpe Atılacak? Bidünya Oyuncak Çöplük Slime Challenge seri videolarımın en yenisi ile karşınızdayım arkadaşlarım. Çöplük Slime videolarıma aylar önce tam 4 ay önce çöpe atacağım sSlime içinden altın çıktı videosu ile başladım. seri halinde her ay bir iki çöplük Slime videolarını sizler için hazırlamaya devam diyorum bu kez sürü oldukça uzun olmuş:) 2018 yılında yaptığım Slime lardan bazılarını koleksiyonluk olarak ayıracağım bozulmuş olanlarıda çöpe atacağım. eğlenceli çöplük Slime Challenge videomu umarım beğenirsiniz. Haydi durma, şuna tıkla ailemize katıl!! https://goo.gl/gMFIpV Bi dünya Oyuncak kulübümüze hoş geldin! Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için zile basmayı unutma! Videolarımı Beğen butonuna tıklayarak motivasyonumu arttır! Diğer kanallarım: LOL Bebek Sürprizleri: https://goo.gl/R8yDFj Bellista: https://goo.gl/svFnuu Poyraz Eser tv: https://goo.gl/ssGWuz İnstagram: Bidünyaoyuncakyoutube ☀︎LOL sürpriz bebekler İle ilgli videolar: http://youtu.be/FpKk8dfVJl0 ☀︎Slime videoları: http://youtu.be/Y5UnItog_I0 ☀︎Oyuncak paketleri açılım videoları: http://youtu.be/4_GndoIgAX8 ☀︎Barbie videoları: http://youtu.be/4_GndoIgAX8 ☀︎Alışveriş ve vlog videoları: http://youtu.be/laqnDvn5jVA ☀︎Eğlence videoları: http://youtu.be/rZ4BprEQA_g ☀︎Barbie Fashionistas bebek inceleme: https://goo.gl/pLzmwh ☀︎Poyraz ile vlog maceraları: https://goo.gl/0DYwLs ☀︎Harika Kanatlar ve sürpriz yumurta videoları: http://youtu.be/u6GHY25KDHA İzlediğiniz için teşekkür ederim.
    

Channel Title : زين سالم - Zain Salim

Views : 9127764

Likes : 86272

DisLikes : 1826

Published Date : 2017-08-19T05:01:22.000Z

‏Telegram : https://t.me/zainediting • • Instagram : https://instagram.com/zzainsalim جميع الحقوق محفوظة لـ قناة زين سالم - zain salim ©
    

Channel Title : Nur Dersi

Views : 210

Likes : 7

DisLikes : 1

Published Date : 2018-01-22T18:03:23.000Z

Nur Dersi Zeytinburnu - Daha Fazlası İçin: ╚►https://www.facebook.com/NurDersi ╚►https://www.nurdersi.com/
    

Channel Title : Çimen's Yapım

Views : 340

Likes : 14

DisLikes : 0

Published Date : 2019-01-09T13:58:39.000Z

Mekansız - 5 – Nardan Adam – Sezai Sarıoğlu Mekân ve insan ilişkisinde aidiyet vurgusunu konuk ettiği insanları varoluş ekseninde ve anıları ile birlikte sorgulayan, müzikleri Mazlum Çimen’e ait, yönetmenliğini Mahir Karayazı’nın yaptığı anlatı-belgesel dizisi “MEKÂNSIZ”. Her çarşamba yeni bir konuk ağırlayacak Mekansız’ın dördüncü bölüm konuğu şair, yazar Sezai Sarıoğlu. Sarıoğlu, Koşuyolu Parkı’ndaki kayıtlı olduğu ağacın dibinde, bir mekan olarak “hapisane”leri sorgulayarak anlatıyor. #sezaisarıoğlu #mahirkarayazı #mazlumçimen #belgesel
    

Channel Title : Nardan studio Gozellik salonu.

Views : 177

Likes : 19

DisLikes : 0

Published Date : 2018-10-07T16:50:48.000Z

    

Channel Title : nar tv

Views : 180

Likes : 3

DisLikes : 0

Published Date : 2019-02-04T10:45:31.000Z

Nar Tv, yerel seçimler öncesi halkın nabzını tutmayı sürdürüyor. Seçimlere 2 aydan az bir süre kaldı. Adaylar, çalışmalarını hızlandırdı. Hartlap Muhtar Adayı Alper NAR, Mahalleye yemek ikramında bulundu. Biz de bu fırsatta mahalle sakinlerine muhtardan beklentileri sorduk.
    

Channel Title : AZERTAC Video

Views : 314

Likes : 7

DisLikes : 0

Published Date : 2017-06-09T13:35:50.000Z

Azərbaycanın nardan hazırlanan məhsulları artıq Koreyanın böyük marketlərində satılır
    

Channel Title : EVİMİN YEMEKLERİ

Views : 803027

Likes : 14525

DisLikes : 780

Published Date : 2018-01-03T07:14:01.000Z

Narlı Lokum Tarifi, Narlı Lokum Nasıl Yapılır, Tatlı Tarifleri, Evde lokum nasıl yapılır kolay ve pratik tatlı tarifi, lokum tarifi arıyorum diyorsanız bu tarifim tam size göre. Tarifimizin malzemeleri, 2 SB NAR SUYU 10 TK MISIR NİŞASTASI 8 TK TOZ ŞEKER YETERİ KADAR HİNDİSTAN CEVİZİ Not: Muhallebinin pişirme süresini yarım saat ile bir saat arasında uzatmaya çalışın ne kadar uzun süre pişirirseniz lokumunuz o kadar hazır lokum tadında ve kıvamında olur. Evimin Yemekleri - Birbirinden güzel yemek, içecek, tatlı tarifleri bu kanalda. Sağlıklı doğal malzemelerle hazırlanmış kolay ve pratik yemek tarifleri. Tatlılar, soğuk ve sıcak içecekler birbirinden güzel et yemekleri bu kanalda abone olmayı unutmayın. https://www.youtube.com/channel/UCB2h4d1xejb4kfYtgRs2o9w https://www.eviminyemekleri.com/ https://www.facebook.com/eviminyemekleri/ https://twitter.com/YemekleriEvimin https://www.instagram.com/evimin.yemekleri/ https://www.tumblr.com/blog/eviminyemekleri #nar #narlı_lokum #evde_lokum_nasıl_yapılır #lokum #tatlı #Turkish_delight
    

Channel Title : Seyhan Müzik

Views : 122947527

Likes : 396412

DisLikes : 34078

Published Date : 2015-10-26T11:49:30.000Z

08 Tanrım Remix - Ersan Er Söz: Ertuğ Ergin Müzik: İlker Tekyaygil Sosyal Medya'da Seyhan Müzik; ▶https://instagram.com/seyhanmuzikofficial ▶https://twitter.com/seyhanmuzikcom ▶https://facebook.com/seyhanmuzik
    

Channel Title : zee music

Views : 17

Likes : 0

DisLikes : 0

Published Date : 2018-10-29T04:05:19.000Z

Hi frinds aap sab ka mera chennal par bhaut bhsut swagat h mera teas vudro ko like subcribe jarur kar digyaga mera chennal par na views aa raha na to subcribe mera channel ko subcribe kar digya ga channrl ko subcribe karana k liya click the link https://youtu.be/bwUVH-YhWG8https://youtu.be/bwUVH-YhWG8 apana paytam acount k liya pasa ksmsna chata h to yes link par click kigya http://www.injoy.fun/Invite/lBDCQx82 Copy success. And downliad the app
    

Channel Title : Ölene Kadar

Views : 831951

Likes : 4183

DisLikes : 483

Published Date : 2017-04-06T20:37:57.000Z

Yapımcılığını Tims Productions’ın yaptığı, yönetmenliğini Feride Kaytan’ın üstlendiği, senaryosunu Sevgi Yılmaz’ın yazdığı atv’de yayınlanan Ölene Kadar'ın 12. Bölümünde; ‘BABALAR ve OĞULLAR…’ Dağhan (Engin Akyürek), Tekin’in eline düşer. Selvi Nardan (Fahriye Evcen) onu kurtarmak için harekete geçer. Aşkı için herşeyini feda etmeye hazırdır. Öte yandan, Doktor Dağhan’ın son derece zekice kurgulanmış planı sayesinde, işler lehine gelişiyor gibi görünse de Tekin’in (Mesut Akusta) son dakika sürprizi herşeyi alt üst eder. Ölene Kadar Resmi YouTube Kanalını takip edin: https://goo.gl/DMeMNR Ölene Kadar Resmi Facebook Sayfası: https://goo.gl/zvkn2B Ölene Kadar Twitter Sayfası: https://goo.gl/210Tew Ölene Kadar Instagram Sayfası: https://goo.gl/xDVNjo Ölene Kadar’ı N’oluyo’da yorumlayın: https://goo.gl/s40NKH Tims Ölene Kadar Sayfası: https://goo.gl/zO4Oic Tims Resmi Facebook Sayfası (Official Facebook Page): https://goo.gl/NXjRta Tims Resmi Twitter Sayfası (Official Twitter Page): https://goo.gl/yVvgH0
    

Channel Title : Ev Yapımı Müzik

Views : 16154713

Likes : 165800

DisLikes : 2875

Published Date : 2017-05-15T15:49:38.000Z

Kalp Atışı dizi müziği olarak 1. bölümde yer alan "Yüce İnsan" sizlerle... Yaprak Çamlıca - Yüce İnsan Söz: Yaprak Çamlıca Müzik: Yaprak Çamlıca & Buray Yönetmen: Emrah Bilge Boz Desteklerinden dolayı Huqqa'ya teşekkür ederiz. Nerden başlasam anlatılmaz Ben pes etsem aşk bırakmaz İmkansızdı ya gerçek olmaz Biter sandığın, geçer sandığın Sonu kıyamet kaçılmaz Sen beni anlat soranlara sevmemiş gibi yaparsın, Kurtul bu aşktan kaç belki de çok yol alırsın, Sakın sözlerim yolundan alıkoymasın, Ey yüce insan sen mükemmel olana layıksın Sen beni anlat soranlara sevmemiş gibi yaparsın, Boğuldun aşktan ya ardına bakmadan kaçarsın, Sakın sözlerim aklını karıştırmasın, Sen güçlü insan tek başına da ayakta kalırsın Ev Yapımı Müzik kanalına abone olun, sürprizleri kaçırmayın! Abone olmak için tıkla: https://goo.gl/f7CiZp
    

Channel Title : Masal Dinle

Views : 364

Likes : 4

DisLikes : 0

Published Date : 2017-12-09T08:59:01.000Z

Nardan Çıkan İnciler Masalını Dinle Bu masalı okumak isterseniz: http://www.birmasal.com/2016/12/nardan-cikan-inciler-masali.html Bu masalı web sitemiz üzerinden de dinleyebilirsiniz: http://www.masaldinle.tv/2017/11/nardan-cikan-inciler-masalini-dinle.html Dünyadaki her bireyin sosyal sorumluluk bilincine sahip olması ve üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Masal Dinle olarak, bu bilinçle görme engelli bireylerimiz için masalları sesli olarak sunuyor ve bunun için çalışıyoruz. Deniz ALTIOK ( Radyo, Sinema ve Televizyon Mezunu )
    

Channel Title : Paula Z

Views : 1895

Likes : 23

DisLikes : 4

Published Date : 2017-03-28T05:34:59.000Z

¡Hola! En este video , les muestro a las protagonistas de la serie turca "ÖLENE KADAR" : la abogada Selvi Nardan interpretada por Fahriye Evcen y la millonaria Beril Karali , interpretada por la actriz Gülcan Arslan . Estos personajes dan vida a esta vertiginosa y trágica trama. Espero les guste. Saludos, Tuve que cambiar la música , por asuntos de derecho de autor. ,pero la actual me parece suficientemente buena : The Magic Spell-8466 Jogeir Liljedahl
    

Channel Title : Usman Khan TV

Views : 29160

Likes : 416

DisLikes : 27

Published Date : 2018-01-11T10:47:00.000Z

Girls Cadet College Mardan. Download admission forms of Girls Cadet College Mardan http://www.kpese.gov.pk/Downloads/Admission%20Form%20for%20Girls%20Cadet%20College%20Mardan.pdf Usman Khan TV is Career Counselling You Tube Channel ,Through which we inform you about admissions alerts in different universities of Pakistan and abroad we guide you about bright career and future . ************************************************************ Never Forget to like and Share our Videos with your Friends and Invite them to Subscribe our Channel too https://www.youtube.com/c/UsmanKhanTV Like our FaceBook page at https://www.facebook.com/CareerCounsellingTV/ visit our Website: http://usmankhantv.blogspot.com/
    

Channel Title : LeoPereiraModels

Views : 17868

Likes : 46

DisLikes : 8

Published Date : 2015-07-22T17:40:02.000Z

Vídeos diversos de shows do stripper e gogodancer Carioca Nardan Boguarddy. Para contratar Nardan Boguarddy: (21) 97923 8332 (TIM). (21) 99677 4721 (VIVO). (21) 96642 0357 (CLARO). (21) 98278 1272 (WHATSAPP). © Copyright 2008-2015, Léo Pereira Models - Todos os direitos reservados.
    

Channel Title : AAAF TV

Views : 1056

Likes : 7

DisLikes : 1

Published Date : 2016-04-02T11:07:20.000Z

    

Channel Title : Ev Lezzetleri

Views : 858636

Likes : 5199

DisLikes : 693

Published Date : 2016-09-27T20:16:55.000Z

Nar reçeli nasıl yapılır - Pratik nar reçeli tarifi - Ev Lezzetleri Malzemeler: 3 su bardağı nar tanesi 1 buçuk su bardağı toz şeker Yarım çay bardağı su Yarım çay kaşığı limon tuzu Yarım tatlı kaşığı tereyağı Merhabalar ⚘⚘ EV LEZZETLERİ kanalına hoş geldiniz. 🌿Diğer tariflerime ulaşmak ve yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. 🌿Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. https://www.instagram.com/evvlezzetleri/?hl=tr https://www.facebook.com/evvlezzetleri/ https://tr.pinterest.com/evvlezzetleri/ https://plus.google.com/u/0/114812376234345202876 https://www.facebook.com/groups/300509940410931/?source_id=374306092686393 Ücretsiz abone olmak için bu linke tıklayın 🔜 https://www.youtube.com/channel/UCkZfRIgqkKGHU7aUTIaYWRw
    

Channel Title : queen_ delya

Views : 337

Likes : 14

DisLikes : 0

Published Date : 2018-08-30T16:41:02.000Z

    

Channel Title : LPS minişler tv

Views : 20

Likes : 1

DisLikes : 0

Published Date : 2016-06-26T07:44:01.000Z

ecrincopur07 kişisinden video
    

Channel Title : şahin Video

Views : 21538

Likes : 149

DisLikes : 36

Published Date : 2017-11-03T12:00:22.000Z

Nar, tanelerinin dizilişi ve tanelerinin üzerini örten koruyucu zarıyla da dikkatleri çeker. Genellikle taze olarak tüketilen nar, meyve suyunun yanı sıra pasta ürünlerinde, jöle ve marmelat üretiminde de kullanılır. Son zamanlarda narın yararları ile ilgili yapılan araştırmalar, bu besinin sağlık bakımından değerini ortaya koymakta, doğal bir ilaç olarak tanımlanmaktadır.
    

Channel Title : BOATE 1140

Views : 830

Likes : 5

DisLikes : 1

Published Date : 2014-04-02T01:41:27.000Z

Assista esta apresentação maravilhosa com Nardan. Espero que gostem e não deixa de comentar e inscrever-se em nosso canal, ok?
    

Channel Title : BOATE 1140

Views : 4087

Likes : 24

DisLikes : 0

Published Date : 2013-10-20T09:57:19.000Z

Assista esta apresentação maravilhosa com: Nardan, deixando os meninos animadíssimos e as meninas não ficam pra trás.. Espero que gostem e não deixa de comentar e inscrever-se em nosso canal, ok?
    

Channel Title : ghrish

Views : 185

Likes : 1

DisLikes : 0

Published Date : 2009-11-22T09:20:42.000Z

The Grup Of Mardan,Swabi & Nowshera, www.ghrish.webs.com ***Ghrish***Ideal Vision**:The King Of Entertainment (Enterainment Tours,Comedy News & Fun of the MostPopuller Programes of Tv. Posted by:HB. WWW.GHRISH.WEBS.COM HBMARDAN@YAHOO.COM A.VOICE_OF_PAKISTAN@YAHOO.COM 0312-9176212
    

Channel Title : Umuda Kelepçe Vurulmaz

Views : 2505217

Likes : 22562

DisLikes : 533

Published Date : 2016-12-08T17:12:04.000Z

Fırat’ın kaçma girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır ve arkadaşları, İnci hoca herkes öğrenmiştir. Birlikte yola çıktıkları Fırat, şimdi arkadaşlarının gözünde onları yarı yolda bırakan, umutlarını elinden alan biridir. Fırat arkadaşlarına nedenlerini anlatmak için uğraşacak ve fedakarlıklar yapacaktır.Oğlunun her yaptığının üzerini örten Perihan da Fırat’ın kaçma girişiminin bir bedeli olduğuna inanıyordur. Bunu Fırat’a ağır ödetecektir ama Ceren buna asla müsaade etmeyecektir. Perihan’a Fırat’ın kim olduğunu söyler... Güler ise tüm bu yaşananlardan habersiz oğlunun ulaşmaya çalıştığı görüntüleri ele geçirir. Bütün sırlar bu CD’nin içindedir ve Güler izlediği taktirde her şey ortaya çıkacaktır... Umuda Kelepçe Vurulmaz Perşembe akşamı 20.00'de FOX'ta! Daha fazla video için abone olun: www.youtube.com/user/TVFOX/ Bizi sosyal medyadan takip edin: FOX Resmi Web Sitesi: www.fox.com.tr FOX Resmi Facebook Hesabı: www.facebook.com/FOXtelevizyonu FOX Resmi Twitter Hesabı: www.twitter.com/FOXTurkiye FOX Resmi Instagram Hesabı: www.instagram.com/FOXTurkiye Umuda Kelepçe Vurulmaz: http://www.fox.com.tr/Umuda-Kelepce-Vurulmaz Umuda Kelepçe Vurulmaz Resmi Facebook Hesabı: www.facebook.com/umudakelepcefox Umuda Kelepçe Vurulmaz Resmi Twitter Hesabı: https://twitter.com/umudakelepcefox Umuda Kelepçe Vurulmaz Resmi Instagram Hesabı: https://instagram.com/umudakelepcefox
    

Channel Title : Söz Dizi

Views : 1377126

Likes : 12591

DisLikes : 262

Published Date : 2018-01-13T11:32:38.000Z

Yapımcılığını TIMS&B’nin üstlendiği, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı, Star Tv’de yayınlanan Söz’ün 28. Bölümünde; Ateş’ten (Eren Vurdem) ‘Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme’ türküsü! Değmen benim gamlı yaslı gönlüme Ben bir selvi boylu yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy Evvel bağban idim dostun bağında Talan vurdu ayva nardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy Garip kaldım şimdi gurbet ellerde Ben gönlümü çalan yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy... Yönetmen - Yağız Alp Akaydın Yapımcı - Timur Savcı & Burak Sağyaşar Uygulayıcı Yapımcı - Fatmanur Sevinç Senaryo - Ethem Özışık Drama Direktörü - İlkay Doğan Müzik - Atakan Ilgazdağ Sanat Yönetmeni - Erol Taştan Görüntü Yönetmeni - Cihan Yeşiltarla Oyuncular: Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Nihat Altınkaya, Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Mustafa Yıldıran, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Doğukan Polat, Nil Günal, Ece Okay, İlayda Ildır,Yağmur Ün. Söz Resmi YouTube Kanalını takip edin: https://goo.gl/p9iCnF Söz Resmi Facebook Sayfası: https://goo.gl/loYG8t Söz Twitter Sayfası: https://goo.gl/ojQKQR Söz Instagram Sayfası: https://goo.gl/vqECPd Tims & B Resmi Facebook Sayfası (Official Facebook Page): https://goo.gl/1TBbvJ Tims & B Resmi Twitter Sayfası (Official Twitter Page): https://goo.gl/lQTyzQ Tims & B Resmi Instagram Sayfası (Official Instagram Page): https://goo.gl/yF12pZ
    

Channel Title : Meloşun Mutfağı

Views : 70797

Likes : 281

DisLikes : 80

Published Date : 2016-10-30T02:06:20.000Z

Nar Reçeli Tarifi 6 Bardak Nar Tanesi 6 Bardak Şeker 1 Tatlı Kaşığı Limon Tuzu 1 Tatlı Kasığı Tuzsuz Tereyağ Afiyet Olsun...
    

Channel Title : le monde des novelas 2

Views : 5855

Likes : 86

DisLikes : 6

Published Date : 2019-01-06T13:04:15.000Z

    

Channel Title : Salman Siddique

Views : 145

Likes : 6

DisLikes : 0

Published Date : 2014-12-06T05:47:01.000Z

https://m.facebook.com/profile.php?id=1461142257481124
    

Channel Title : Tarım TV

Views : 241

Likes : 2

DisLikes : 0

Published Date : 2017-10-30T14:33:44.000Z

Osmaniye'nin Karatepe köyünde geleneksel yöntemlerle dokunan kilimlerde kullanılan ipliklerin boyandığı sarı renk, hasadı yapılan narın kabuğunun kazanlarda kaynatılmasıyla elde ediliyor. Osmaniye kilimi sarısını nardan alıyor Osmaniye'nin Karatepe köyünde geleneksel yöntemlerle asırlık motifler kullanılarak dokunan kilimler, sonbaharda hasat edilen narın kabuğuyla renklendiriliyor. Sonbaharda toplanan ve Çukurova'da kadınların elinde gıda olarak farklı şekillerde değerlendirilen narın kabuğundan da kilim dokumacılığında faydalanılıyor. Karatepe köyünde köylü kadınların ürettiği dünyaca ünlü el dokuması Karatepe kilimleri, maharetli ellerde ağırlıklı nar kabuğunun yanı sıra diğer bitkilerin kök, yaprak ve çiçeklerinden kaynatarak elde edilen kök boyayla renklendirilmiş ipliklerle adeta sanat eserine dönüşüyor. Kilimlerde kullandıkları sarı renk için narın toplanmasını bekleyen kadınlar, meyvenin kabuklarını bir süre güneş altında kuruttuktan sonra odun ateşinin üzerinde içi su dolu kazanlara koyarak kaynatıyor. Kaynayan suyun içine doğal yollarla elde edilmiş yün iplikleri batırılarak bir süre bekleten kadınlar, doğal bir sarı renge bürünen yün iplikleri kurumaya bırakıyor. Kuruduktan sonra ise köylü kadınların elinde ilmek ilmek işlenen yün iplikler sanat eseri kilimlere dönüşüyor. Karatepe Kilimleri Kooperatifi eğitmeni Ayşe Haksever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nar kabuğundan elde edilen sarı renk ve tonlarının dokumacılık için önem taşıdığını söyledi. Diğer ara renkler için de nar kabuğu ile bazı bitkileri karıştırdıklarını anlatan Haksever, "Karatepe kilimlerinin en önemli özelliğinin yüzde 100 yünden ve kök boyadan yapılmasıdır. Elde ettiğimiz doğal renkli ipliklerle el tezgahlarında yüzyıllar öncesine dayanan motiflerle kilimlerimizi dokuyoruz." diye konuştu. Haksever, kooperatifin 45 yıldır faaliyet gösterdiğini, burada kadınların aile ekonomisine katkıda bulunduğunu belirterek dokunan kilimlerin Türkiye'nin değişik yerlerinde pazarlandığını kaydetti.
    

Channel Title : Shink

Views : 10693

Likes : 27

DisLikes : 0

Published Date : 2018-09-15T10:02:46.000Z

🔥 Merhabalar arkadaşlar yine sizinleyim. Bildiğiniz üzere her gün video gelmesi için elimden geleni yapacağım. Umarım takipte kalır ve bana destek çıkabilirsiniz. 🔥 ✏️ Arkadaşlar isteğikleriniz üzerine farklı herolar ve farklı koridorlarda oynayabilirim. Yorum olarak belirtmeniz yeterli.✏️ 💎 Dostlar 💎 👉 Hacamat TV: https://www.youtube.com/channel/UCgpXOuPv7t24tqoiC35VL_Q 👉 Ege Nardan Official: https://www.youtube.com/channel/UCMAQIHEu9t81vgNgonX2TNA 💯 Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler görüşmek üzere dostlarım BAYSSS 💯 🏆 Etiketler 🏆 Veigar vs Kalista, Kalista Oynanış, Veigar Oyananış, Kalista İle Veigar Kapışması, VS Serisi, Veigar Kalistaya Karşı, Kalista Gameplay, Shink Kalista Oynuyor, Veigara Karşı Oynamak, Tek Atan Veigar, Tek Atan Kalista,
    

Channel Title : Ferhat Göçer

Views : 2208868

Likes : 17929

DisLikes : 2528

Published Date : 2019-02-05T08:57:43.000Z

Anadolu Aryaları #1 DEĞMEN BENİM GAMLI YASLI GÖNLÜME Değmen benim gamlı yaslı gönlüme Ben bir selvi boylu yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy Evvel bağban idim dostun bağında Talan vurdu ayva nardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy Garip kaldım şimdi gurbet ellerde Ben gönlümü çalan yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde Ferhat gibi nazlı yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy Yönetmen: Ercan Şencan Düzenleme : Cenk Kandıralı Gitar: Serhan Yasdıman Stüdyo: Sır Müzik Mix Mastering Engineering : Volkan Akyüz ______________________________________________________ Ferhat Göçer YouTube kanalına abone olun: https://goo.gl/TsQ35y YouTube Özel: https://goo.gl/IItYBT Canlı Performanslar ve Konserler: https://goo.gl/x1Exl8 Ferhat Göçer TV: https://goo.gl/qUKrdq Instagram: https://www.instagram.com/ferhatgocer/ Facebook: https://www.facebook.com/ferhatgocer/ Twitter: https://twitter.com/ferhatgocer #ferhatgöçer #anadoluaryaları #değmenbenimgamlıyaslıgönlüme
    

Channel Title : Shink

Views : 382

Likes : 13

DisLikes : 0

Published Date : 2018-12-26T02:19:20.000Z

Merhabalar arkadaşlar sizlerden çok özür dilerim. Neden derseniz ; bir belkide iki aydır kanalıma video atamadım. Aranızda merak edenler oldu soranlar oldu ; Neden kanala video gelmiyor ? Diye .... Bu dönemlerde arkadaşlar tamamen kendimi Twitch'e kaptırmışım. Ve hergün yayın yaptığım için az zamanım olsun diye kendime dinlenme molası verdim. Birazda hem moralim hemde içim bozuk. Yavaş yavaş sizin için kendime geliyorum. Sizler sayesinde bu kadar büyüdüm arkadaşlarım. Hepinize içtenlikle çoook teşekkür ediyorum. . . :) ❤ ABONE OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM ❤ https://www.youtube.com/c/shink ★ KRİZE GİRECEĞİNİZ DİĞER VİDEOLARIM xD ★ - https://youtu.be/N5mF5DguiEs - https://youtu.be/JwfXeXiBF9M ☞ SERVER'DAN BIKTIYSANIZ DEĞİŞTİRİN ☜ - https://youtu.be/hIlG4je7Ar8 ♪OYUN İÇİNDE ŞARKI TADINI ÇIKARIN♪ - https://youtu.be/aWfL3Nq3z4g ♥ Dost Kanallar ♥ ---- Ege Nardan : - https://goo.gl/Kb1WCr ---- Hacamat TV : - https://goo.gl/QfFmhk ---- Ferhat Poyraz : - https://goo.gl/hVtNzZ ---- ♦♦♦ Diğer Minik Kanalım :3 ♦♦♦♦ https://goo.gl/mx9cBt ►Umarım izlediğiniz videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz BEĞEN butonuna basmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çook teşekkür ederim :) ◄
    

Channel Title : Shink

Views : 1179

Likes : 32

DisLikes : 2

Published Date : 2019-01-15T08:54:08.000Z

PUBG Mobile ile birlikte Sanhok haritasında 1.liğe doğu giderken karşıma çıkan acayip oyuncularla karşılaştık. Ve elimden geldiğince iyi oynamaya çalıştım bence şanslıydım :D - Discord : https://discord.gg/VsKuUNQ ❤ ABONE OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM ❤ https://www.youtube.com/c/shink ★ KRİZE GİRECEĞİNİZ DİĞER VİDEOLARIM xD ★ - https://youtu.be/N5mF5DguiEs - https://youtu.be/JwfXeXiBF9M ☞ SERVER'DAN BIKTIYSANIZ DEĞİŞTİRİN ☜ - https://youtu.be/hIlG4je7Ar8 ♪OYUN İÇİNDE ŞARKI TADINI ÇIKARIN♪ - https://youtu.be/aWfL3Nq3z4g ♥ Dost Kanallar ♥ ---- Ege Nardan : - https://goo.gl/Kb1WCr ---- Hacamat TV : - https://goo.gl/QfFmhk ---- Ferhat Poyraz : - https://goo.gl/hVtNzZ ---- ♦♦♦ Diğer Minik Kanalım :3 ♦♦♦♦ https://goo.gl/mx9cBt ►Umarım izlediğiniz videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz BEĞEN butonuna basmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çook teşekkür ederim :) ◄
    

Channel Title : Shink

Views : 1573

Likes : 61

DisLikes : 2

Published Date : 2019-01-02T12:52:13.000Z

Merhabalar arkadaşlar bu videomda sizlere elimden geldiğince İrelia hakkında BAŞLANGIÇ DÜZEYİ'nce herşeyi göstermeye çalıştım. KESİNLİKLE !!!! DEVAMI GELECEKTİR . . . Yep yeni durumlarla karşınıza daha öz biçimde ve gerçek oyunlarda da sizlerin karşısına İrelia öğreterek çıkacağım arkadaşlar. Umarım devamını beklersiniz arkadaşlar :) ŞUANKİ SIRALAMAM : ( 110. ) ESKİ : (44.) İrelia Serisi İle Her zaman Sizlerle Olacağım arkadaşlar . . . ❤ ABONE OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM ❤ https://www.youtube.com/c/shink ★ KRİZE GİRECEĞİNİZ DİĞER VİDEOLARIM xD ★ - https://youtu.be/N5mF5DguiEs - https://youtu.be/JwfXeXiBF9M ☞ SERVER'DAN BIKTIYSANIZ DEĞİŞTİRİN ☜ - https://youtu.be/hIlG4je7Ar8 ♪OYUN İÇİNDE ŞARKI TADINI ÇIKARIN♪ - https://youtu.be/aWfL3Nq3z4g ♥ Dost Kanallar ♥ ---- Ege Nardan : - https://goo.gl/Kb1WCr ---- Hacamat TV : - https://goo.gl/QfFmhk ---- Ferhat Poyraz : - https://goo.gl/hVtNzZ ---- ♦♦♦ Diğer Minik Kanalım :3 ♦♦♦♦ https://goo.gl/mx9cBt ►Umarım izlediğiniz videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz BEĞEN butonuna basmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çook teşekkür ederim :) ◄
    

Channel Title : Hobi Market

Views : 88020

Likes : 751

DisLikes : 77

Published Date : 2017-10-31T17:25:04.000Z

► TÜM VİDEOLAR: https://goo.gl/h3CiJR ►EVCİL SÜS HAYVANLARI: https://goo.gl/tRLj9Z ►MANTAR YEİŞTİRİCİLİĞİ: https://goo.gl/13M93h ►AKVARYUM CANLILARI: https://goo.gl/r8AiZP ►SÜS BİTKİLERİ: https://goo.gl/6GDmNL Dışarıdan satın aldığımız gıda boyaları pek çok kimyasal madde içererek sağlımızı tehdit eder. Peki, kendimiz sebze veya meyveleri kullanarak nasıl gıda boyası elde edebiliriz? Evet mümkün. Kafamızda hiçbir şüpheye yer bıraktırmayacak, sağlığımızı tehdit etmeyecek. Yeşil renk için ıspanak Kırmızı renk için kırımızı pancar Mor renk için siyah lahana Turuncu renk için turuncu havuç Siyah yâda kahverengi için siyah havuç Kullanacağınız herhangi sebze yâda meyveyi, şekere yatırın ardında havanda dövün süsün ve kullanın... Anlık kullanmayacaksanız, doğrayın/ rendeleyin, şekere yatırın, kaynatın ve süzün kavanoza doldurun, ağzını sıkıca kapatın buzluğa koyun.
    

Channel Title : Olacak O Kadar ( Official Channel )

Views : 2680259

Likes : 7931

DisLikes : 694

Published Date : 2015-07-09T07:15:12.000Z

Birbirinden eğlenceli "Olacak O Kadar" bölümleri ve sahnelerinden haberdar olmak için tıklayın ve abone olun http://www.youtube.com/user/OlacakOKadar4Web?sub_confirmation=1 Olacak O Kadar, Levent Kırca'nın yarattığı ve oyuncu kadrosunun başında bulunduğu, 22 yıldır çeşitli Türk televizyon kanallarında yayınlanan ve halkın sorunlarını anlatan bir eleştirel güldürü programıdır. Yönetmeni Oğulcan Kırca'dır. Program TRT'de başladığı yayın hayatına 1986 yılından 2005 yılına dek aralıksız devam etmiştir. Programda 5-7 dakikalık skeçlerle Türkiye'de yaşanan güncel komik ve trajikomik olaylar anlatılır.
    

Channel Title : Wildan Aji Saputra

Views : 312

Likes : 5

DisLikes : 0

Published Date : 2016-07-11T03:41:54.000Z

Minggu 29 Mei 2016 kembali RRI Purwokerto menggelar pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan cerita Srikandi Tundung bersama tiga dalang anggota PEPADI Banyumas masing-masing Ki H. Sudiro, SH., LLM., penasehat PEPADI Banyumas yang juga menjabat Kepala Humas dan Promosi UMP, Ki Gempar Nardaon Wisnu Adji, S.Pd., Ketua PEPADI Banyumas, Ka. TU SMPN 4 Kedung Banteng, dan Ki Alex Suharna, S.Pd., bendahara PEPADI Banyumas dan guru di SD Bruderan Purwokerto. Acara pagelaran wayang kulit di buka dengan perbincangan antara penyiar pentas Kusnanto, S.PT dengan Kepala RRI Purwokerto Nazwin Achmad,S. Sos. dilanjutkan dengan sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto DR. Samsu Hadi Irsyad. Pagelaran wayang kulit ini merupakan bagian dari sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
    

Channel Title : queen_ delya

Views : 263

Likes : 9

DisLikes : 0

Published Date : 2018-06-30T18:27:55.000Z

    

Channel Title : Shink

Views : 407

Likes : 38

DisLikes : 1

Published Date : 2019-01-01T02:47:30.000Z

Merhabalar arkadaşlar bu videomu uzun zaman önce youtube kanalıma yükledim bayadır paylaşmadığım için öncelikle hepinizden özür dilerim. Bu video arkadaşlar irelia ÖĞRETİCİ videosunun hazırlık videolarından :). Nasıl yani derseniz diye ; - yani irelia hakkında her şeyi göstereceğim bir video hazırlamaktayım. İrelia'ya karşı nasıl ne zaman ney yapılması gerekli yada irelia ile nasıl oyun taşınmalı vs. her şeyi göstereceğim bir video hazırlıyorum. İrelia Serisi İle Her zaman Sizlerle Olacağım arkadaşlar . . . ❤ ABONE OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM ❤ https://www.youtube.com/c/shink ★ KRİZE GİRECEĞİNİZ DİĞER VİDEOLARIM xD ★ - https://youtu.be/N5mF5DguiEs - https://youtu.be/JwfXeXiBF9M ☞ SERVER'DAN BIKTIYSANIZ DEĞİŞTİRİN ☜ - https://youtu.be/hIlG4je7Ar8 ♪OYUN İÇİNDE ŞARKI TADINI ÇIKARIN♪ - https://youtu.be/aWfL3Nq3z4g ♥ Dost Kanallar ♥ ---- Ege Nardan : - https://goo.gl/Kb1WCr ---- Hacamat TV : - https://goo.gl/QfFmhk ---- Ferhat Poyraz : - https://goo.gl/hVtNzZ ---- ♦♦♦ Diğer Minik Kanalım :3 ♦♦♦♦ https://goo.gl/mx9cBt ►Umarım izlediğiniz videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz BEĞEN butonuna basmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çook teşekkür ederim :) ◄
    

Channel Title : Zahide Yetiş'le

Views : 19534

Likes : 254

DisLikes : 19

Published Date : 2018-12-04T15:34:57.000Z

Zahide Yetiş'le YouTube Kanalına Abone Ol → http://showtv.tv/NkY0j9 Zahide Yetiş'le 536. Bölümünde; Zahide Yetiş'in canlı yayın konuğu olan Dr. Feridun Kunak, nezle ve gripten korunmaya yardımcı doğal probiyotik sirkenin tarifini verdi. Malzemeler; 4 adet ayva 5 adet nar 4 litre su 1 yemek kaşığı kaya tuzu 1 çay kaşığı sirke 5 litrelik cam kavanoz paket lastiği bez parçası
    

Channel Title : AWAMI NEWS

Views : 665

Likes : 13

DisLikes : 10

Published Date : 2018-05-04T21:05:46.000Z

PTM

YouAPI-1


Facebook Page Like Box ::