Nardan Tv....!

About 20 results out of 1044 (0.23 seconds)
    

Channel Title : Nardan TV

Views : 48

Likes : 15

DisLikes : 1

Published Date : 2018-12-18T22:34:57.000Z

    

Channel Title : Nardan TV

Views : 24

Likes : 16

DisLikes : 0

Published Date : 2019-01-02T02:09:49.000Z

    

Channel Title : Nardan TV

Views : 36

Likes : 8

DisLikes : 0

Published Date : 2018-08-27T23:22:12.000Z

LIKE THE VIDEO AND SUBSCRIBE PLEASE
    

Channel Title : Nardan TV

Views : 8

Likes : 5

DisLikes : 0

Published Date : 2018-12-18T01:34:51.000Z

⠀⣀⣤ ⠀⠀⠀⠀⣿⠿⣶ ⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣀ ⠀⠀⠀⣶⣶⣿⠿⠛⣶ ⠤⣀⠛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣭⣿⣤ ⠒⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠉⣀ ⠀⠤⣤⣤⣀⣿⣿⣿⣿⣀⠀⠀⣿ ⠀⠀⠛⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣭⣶⠉ ⠀⠀⠀⠤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⣭⣿⣿⣿⠀⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⣉⣿⣿⠿⠀⠿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠀⠀⠀⣿⣿⣤ ⠀⠀⠀⣀⣿⣿⠀⠀⠀⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⠀⠀⠀⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⣿⣿⠛⠀⠀⠀⠉⣿⣿ ⠀⠀⠀⠉⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠛⣿ ⠀⠀⠀⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⣛⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠛⠿⠿⠿ ⠀⠀⠀⠛⠛ ⠀⠀⠀⣀⣶⣀ ⠀⠀⠀⠒⣛⣭ ⠀⠀⠀⣀⠿⣿⣶ ⠀⣤⣿⠤⣭⣿⣿ ⣤⣿⣿⣿⠛⣿⣿⠀⣀ ⠀⣀⠤⣿⣿⣶⣤⣒⣛ ⠉⠀⣀⣿⣿⣿⣿⣭⠉ ⠀⠀⣭⣿⣿⠿⠿⣿ ⠀⣶⣿⣿⠛⠀⣿⣿ ⣤⣿⣿⠉⠤⣿⣿⠿ ⣿⣿⠛⠀⠿⣿⣿ ⣿⣿⣤⠀⣿⣿⠿ ⠀⣿⣿⣶⠀⣿⣿⣶ ⠀⠀⠛⣿⠀⠿⣿⣿ ⠀⠀⠀⣉⣿⠀⣿⣿ ⠀⠶⣶⠿⠛⠀⠉⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣿⣿⠶⠀⠀⣀⣀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣀⣤⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⣀⣶⣤⣤⠿⠶⠿⠿⠿⣿⣿⣿⣉⣿⣿ ⠿⣉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠛⣤⣿⣿⣿⣀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣿⣶⣤ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣿⣿⣿⣿⠿⣛⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⠛⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿⣿⠿⠀⣿⣿⣿⠛ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⠀⠀⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠿⠿⣿⠀⠀⣿⣶ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠛⠀⠀⣿⣿⣶ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⠤ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿ ⠀⠀⣀ ⠀⠿⣿⣿⣀ ⠀⠉⣿⣿⣀ ⠀⠀⠛⣿⣭⣀⣀⣤ ⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⠛⠿⣶⣀ ⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⣉⣶ ⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣿⣀⠀⠀⣿⠉ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⣀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿ ⠀⣿⣿⣿⠿⠉⣿⣿⣿⣿ ⠀⣿⣿⠿⠀⠀⣿⣿⣿⣿ ⣶⣿⣿⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿ ⠛⣿⣿⣀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣶⣀ ⠀⣿⣿⠉⠀⠀⠀⠉⠉⠉⠛⠛⠿⣿⣶ ⠀⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿ ⠀⠀⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠉ ⣀⣶⣿⠛ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣤⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣶⣿⣿⣿⣶⣶⣤⣶⣶⠶⠛⠉⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠛⣿⣤⣤⣀⣤⠿⠉⠀⠉⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠉⠉⠉⠉⠉⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣛⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿⣿⠛⠿⣿⣿⣿⣶⣤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠛⠉⠀⠀⠀⠛⠿⣿⣿⣶⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠛⠿⣶⣤⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠛⠿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿⣿⠿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠛⠉⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣶⣶ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣀⣀ ⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣤⣶⣀⠿⠶⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿ ⠉⠿⣿⣿⠿⠛⠉⠀⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠉⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣤⣤ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⣀⣿⣿⣿⠿⠉⠀⠀⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠿⠉⠀⠀⠀⠀⠿⣿⣿⠛ ⠀⠀⠀⠀⠛⣿⣿⣀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣀ ⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠤⣿⠿⠿⠿ ⠀⠀⠀⠀⣀ ⠀⠀⣶⣿⠿⠀⠀⠀⣀⠀⣤⣤ ⠀⣶⣿⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⠛⠛⠿⣤⣀ ⣶⣿⣤⣤⣤⣤⣤⣿⣿⣿⣀⣤⣶⣭⣿⣶⣀ ⠉⠉⠉⠛⠛⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛⠛⠿⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣭⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⠛⠿⣿⣤ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿⠀⠀⠀⣿⣿⣤ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠀⠀⠀⣶⣿⠛⠉ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣿⣿⠀⠀⠉ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿⣶ ⠀⠀⠀⣤⣤⣤⣿⣿⣿ ⠀⠀⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶ ⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⣿⣉⣿⣿⣿⣿⣉⠉⣿⣶ ⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿ ⠀⣤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠀⣿⣶ ⣤⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠀⠀⣿⣿⣤ ⠉⠉⠀⣿⣿⣿⣿⣿⠀⠀⠒⠛⠿⠿⠿ ⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣶ ⠀⠀⠀⠀⣿⠉⠿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⣿⣤⠀⠛⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⣶⣿⠀⠀⠀⣿⣶ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣭⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣿⣿⠉ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣶ ⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣀⠀⣶⣿⣿⠶ ⣶⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣤⣤ ⠀⠉⠶⣶⣀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⣿⣤⣀ ⠀⠀⠀⣿⣿⠿⠉⣿⣿⣿⣿⣭⠀⠶⠿⠿ ⠀⠀⠛⠛⠿⠀⠀⣿⣿⣿⣉⠿⣿⠶ ⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣶⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠒ ⠀⠀⠀⠀⣀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⠛⣭⣭⠉ ⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣭⣤⣿⠛ ⠀⠀⠀⠀⠀⠛⠿⣿⣿⣿⣭ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠉⠛⠿⣶⣤ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿⠀⠀⣶⣶⠿⠿⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⠛ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣭⣶ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣤⣤ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿ ⠀⠀⣶⠀⠀⣀⣤⣶⣤⣉⣿⣿⣤⣀ ⠤⣤⣿⣤⣿⠿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣀ ⠀⠛⠿⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣿⣿⠉⠛⠿⣿⣤ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠿⣿⣿⣿⠛⠀⠀⠀⣶⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿⣿⣿⣿⣤⠀⣿⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠉⠉ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⣿⣿⣿⣿⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⠉ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣛⣿⣭⣶⣀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠉⠛⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⠀⠀⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣉⠀⣶⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣶⣿⠿ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠛⠿⠛ ⠀⠀⠀⣶⣿⣶ ⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣀ ⠀⣀⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣶⣿⠛⣭⣿⣿⣿⣿ ⠛⠛⠛⣿⣿⣿⣿⠿ ⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿ ⠀⠀⣀⣭⣿⣿⣿⣿⣀ ⠀⠤⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠉ ⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠉ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣶⣿⣿ ⠉⠛⣿⣿⣶⣤ ⠀⠀⠉⠿⣿⣿⣤ ⠀⠀⣀⣤⣿⣿⣿ ⠀⠒⠿⠛⠉⠿⣿ ⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣿⣿ ⠀⠀⠀⠀⣶⠿⠿⠛
    

Channel Title : nar tv

Views : 116

Likes : 3

DisLikes : 0

Published Date : 2019-02-04T10:45:31.000Z

Nar Tv, yerel seçimler öncesi halkın nabzını tutmayı sürdürüyor. Seçimlere 2 aydan az bir süre kaldı. Adaylar, çalışmalarını hızlandırdı. Hartlap Muhtar Adayı Alper NAR, Mahalleye yemek ikramında bulundu. Biz de bu fırsatta mahalle sakinlerine muhtardan beklentileri sorduk.
    

Channel Title : BOATE 1140

Views : 3948

Likes : 23

DisLikes : 0

Published Date : 2013-10-20T09:57:19.000Z

Assista esta apresentação maravilhosa com: Nardan, deixando os meninos animadíssimos e as meninas não ficam pra trás.. Espero que gostem e não deixa de comentar e inscrever-se em nosso canal, ok?
    

Channel Title : Nardan TV

Views : 26

Likes : 7

DisLikes : 0

Published Date : 2018-08-31T04:26:56.000Z

LIKE THE VIDEO AND SUBSCRIBE PLEASE LIKE FOR KSI COMMENT FOR LOGAN PAUL SEE YOU ALL IN THE NEXT ONE
    

Channel Title : Nardan TV

Views : 8

Likes : 4

DisLikes : 0

Published Date : 2018-12-15T18:50:17.000Z

⡠⠔⠒⠉⢉⣉⣙⣒⣠⣀ ⠀⠀⠀⢠⠊⠐⡞⢩⣭⣭⣭⣀⡔⣒⡚⠇ ⠀⠀⠠⠁⠀⠀⠉⢿⡘⠃⣸⠃⠓⠒⢦⠌⢦⡀ ⠀⢀⠇⠀⠀⠀⠀⠠⢍⡉⠁⠐⠦⠤⠞⡀⠀⠀⢣ ⠀⠘⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠉⠙⠛⠉⠉⢳⠄⠀⠸⡆ ⠀⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣐⠁⠀⠀⠀⠀⡇ ⠀⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠹⡄⠀⠀⠀⡇ ⡠⡇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢷⣄⣀⡴⣤⣀⠴⠁⠀⠀⡇ ⢣⠘⠢⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⠏ ⠀⠑⣄⠈⠢⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡠⠊⡰ ⠀⠀⠈⠑⢄⡀⠁⠢⢄⡀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡠⠒⢁⠔ ⠀⠀⠀⠀⠀⠈⠒⠤⣀⠀⠉⠒⡂⢤⡰⠫⣄⡰⠃ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠒⠼⠀⠠⡷⡀⠈ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠱ ɴᴏᴡ ᴘʟᴀʏɪɴɢ: Despacito 9 (Feat: Peter) ───────────⚪────── ◄◄⠀▐▐ ⠀►►0:𝟷𝟾 / 71:𝟻𝟼 ⠀ ───○ 🔊⠀ ᴴᴰ ⚙️
    

Channel Title : Nardan TV

Views : 22

Likes : 2

DisLikes : 0

Published Date : 2018-07-14T05:06:36.000Z

Let me know who you think is gonna win! and what the final score will be! I will give the winner a shoutout
    

Channel Title : Nardan TV

Views : 43

Likes : 5

DisLikes : 0

Published Date : 2018-07-23T19:21:24.000Z

In this video, Greg Paul gets puinched in the head by some random dude on the street. This happend on July 19th 2018
    

Channel Title : BOATE 1140

Views : 726

Likes : 2

DisLikes : 1

Published Date : 2014-04-02T01:41:27.000Z

Assista esta apresentação maravilhosa com Nardan. Espero que gostem e não deixa de comentar e inscrever-se em nosso canal, ok?
    

Channel Title : Nardan TV

Views : 5457

Likes : 95

DisLikes : 6

Published Date : 2018-05-25T02:28:36.000Z

Lil tay exposed
    

Channel Title : BOATE 1140

Views : 1718

Likes : 8

DisLikes : 0

Published Date : 2014-04-23T07:22:44.000Z

Assista esta apresentação maravilhosa de sábado, dia 19 de abril de 2014 com Nardan. Espero que gostem e não deixa de comentar e inscrever-se em nosso canal, ok?
    

Channel Title : Masal Dinle

Views : 329

Likes : 4

DisLikes : 0

Published Date : 2017-12-09T08:59:01.000Z

Nardan Çıkan İnciler Masalını Dinle Bu masalı okumak isterseniz: http://www.birmasal.com/2016/12/nardan-cikan-inciler-masali.html Bu masalı web sitemiz üzerinden de dinleyebilirsiniz: http://www.masaldinle.tv/2017/11/nardan-cikan-inciler-masalini-dinle.html Dünyadaki her bireyin sosyal sorumluluk bilincine sahip olması ve üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Masal Dinle olarak, bu bilinçle görme engelli bireylerimiz için masalları sesli olarak sunuyor ve bunun için çalışıyoruz. Deniz ALTIOK ( Radyo, Sinema ve Televizyon Mezunu )
    

Channel Title : Nardan TV

Views : 61

Likes : 9

DisLikes : 0

Published Date : 2018-06-04T00:10:51.000Z

This was my video on GTA 5 Funny moments, if you enjoyed the video please subscribe as you tube is not easy and it took a very long time to upload
    

Channel Title : queen_ delya

Views : 204

Likes : 6

DisLikes : 0

Published Date : 2018-06-30T18:27:55.000Z

    

Channel Title : Ev Lezzetleri

Views : 852657

Likes : 5203

DisLikes : 691

Published Date : 2016-09-27T20:16:55.000Z

Nar reçeli nasıl yapılır - Pratik nar reçeli tarifi - Ev Lezzetleri Malzemeler: 3 su bardağı nar tanesi 1 buçuk su bardağı toz şeker Yarım çay bardağı su Yarım çay kaşığı limon tuzu Yarım tatlı kaşığı tereyağı Merhabalar ⚘⚘ EV LEZZETLERİ kanalına hoş geldiniz. 🌿Diğer tariflerime ulaşmak ve yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. 🌿Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. https://www.instagram.com/evvlezzetleri/?hl=tr https://www.facebook.com/evvlezzetleri/ https://tr.pinterest.com/evvlezzetleri/ https://plus.google.com/u/0/114812376234345202876 https://www.facebook.com/groups/300509940410931/?source_id=374306092686393 Ücretsiz abone olmak için bu linke tıklayın 🔜 https://www.youtube.com/channel/UCkZfRIgqkKGHU7aUTIaYWRw
    

Channel Title : Nur Dersi

Views : 204

Likes : 7

DisLikes : 1

Published Date : 2018-01-22T18:03:23.000Z

Nur Dersi Zeytinburnu - Daha Fazlası İçin: ╚►https://www.facebook.com/NurDersi ╚►https://www.nurdersi.com/
    

Channel Title : Bidünya Oyuncak - Dobişko Tv

Views : 2871233

Likes : 17764

DisLikes : 2597

Published Date : 2018-02-17T05:00:02.000Z

Çöplük slime challenge Serisine devam!! Eğlenceli bir slime challenge hazırladım, haydi iyi seyirler :) Çöplük Slime vs Koleksiyonluk Eğlenceli Slime Challenge Hangi Slime Çöpe Atılacak? Bidünya Oyuncak Çöplük Slime Challenge seri videolarımın en yenisi ile karşınızdayım arkadaşlarım. Çöplük Slime videolarıma aylar önce tam 4 ay önce çöpe atacağım sSlime içinden altın çıktı videosu ile başladım. seri halinde her ay bir iki çöplük Slime videolarını sizler için hazırlamaya devam diyorum bu kez sürü oldukça uzun olmuş:) 2018 yılında yaptığım Slime lardan bazılarını koleksiyonluk olarak ayıracağım bozulmuş olanlarıda çöpe atacağım. eğlenceli çöplük Slime Challenge videomu umarım beğenirsiniz. Haydi durma, şuna tıkla ailemize katıl!! https://goo.gl/gMFIpV Bi dünya Oyuncak kulübümüze hoş geldin! Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için zile basmayı unutma! Videolarımı Beğen butonuna tıklayarak motivasyonumu arttır! Diğer kanallarım: LOL Bebek Sürprizleri: https://goo.gl/R8yDFj Bellista: https://goo.gl/svFnuu Poyraz Eser tv: https://goo.gl/ssGWuz İnstagram: Bidünyaoyuncakyoutube ☀︎LOL sürpriz bebekler İle ilgli videolar: http://youtu.be/FpKk8dfVJl0 ☀︎Slime videoları: http://youtu.be/Y5UnItog_I0 ☀︎Oyuncak paketleri açılım videoları: http://youtu.be/4_GndoIgAX8 ☀︎Barbie videoları: http://youtu.be/4_GndoIgAX8 ☀︎Alışveriş ve vlog videoları: http://youtu.be/laqnDvn5jVA ☀︎Eğlence videoları: http://youtu.be/rZ4BprEQA_g ☀︎Barbie Fashionistas bebek inceleme: https://goo.gl/pLzmwh ☀︎Poyraz ile vlog maceraları: https://goo.gl/0DYwLs ☀︎Harika Kanatlar ve sürpriz yumurta videoları: http://youtu.be/u6GHY25KDHA İzlediğiniz için teşekkür ederim.
    

Channel Title : Tarım TV

Views : 196

Likes : 2

DisLikes : 0

Published Date : 2017-10-30T14:33:44.000Z

Osmaniye'nin Karatepe köyünde geleneksel yöntemlerle dokunan kilimlerde kullanılan ipliklerin boyandığı sarı renk, hasadı yapılan narın kabuğunun kazanlarda kaynatılmasıyla elde ediliyor. Osmaniye kilimi sarısını nardan alıyor Osmaniye'nin Karatepe köyünde geleneksel yöntemlerle asırlık motifler kullanılarak dokunan kilimler, sonbaharda hasat edilen narın kabuğuyla renklendiriliyor. Sonbaharda toplanan ve Çukurova'da kadınların elinde gıda olarak farklı şekillerde değerlendirilen narın kabuğundan da kilim dokumacılığında faydalanılıyor. Karatepe köyünde köylü kadınların ürettiği dünyaca ünlü el dokuması Karatepe kilimleri, maharetli ellerde ağırlıklı nar kabuğunun yanı sıra diğer bitkilerin kök, yaprak ve çiçeklerinden kaynatarak elde edilen kök boyayla renklendirilmiş ipliklerle adeta sanat eserine dönüşüyor. Kilimlerde kullandıkları sarı renk için narın toplanmasını bekleyen kadınlar, meyvenin kabuklarını bir süre güneş altında kuruttuktan sonra odun ateşinin üzerinde içi su dolu kazanlara koyarak kaynatıyor. Kaynayan suyun içine doğal yollarla elde edilmiş yün iplikleri batırılarak bir süre bekleten kadınlar, doğal bir sarı renge bürünen yün iplikleri kurumaya bırakıyor. Kuruduktan sonra ise köylü kadınların elinde ilmek ilmek işlenen yün iplikler sanat eseri kilimlere dönüşüyor. Karatepe Kilimleri Kooperatifi eğitmeni Ayşe Haksever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nar kabuğundan elde edilen sarı renk ve tonlarının dokumacılık için önem taşıdığını söyledi. Diğer ara renkler için de nar kabuğu ile bazı bitkileri karıştırdıklarını anlatan Haksever, "Karatepe kilimlerinin en önemli özelliğinin yüzde 100 yünden ve kök boyadan yapılmasıdır. Elde ettiğimiz doğal renkli ipliklerle el tezgahlarında yüzyıllar öncesine dayanan motiflerle kilimlerimizi dokuyoruz." diye konuştu. Haksever, kooperatifin 45 yıldır faaliyet gösterdiğini, burada kadınların aile ekonomisine katkıda bulunduğunu belirterek dokunan kilimlerin Türkiye'nin değişik yerlerinde pazarlandığını kaydetti.
    

Channel Title : Meloşun Mutfağı

Views : 69653

Likes : 278

DisLikes : 78

Published Date : 2016-10-30T02:06:20.000Z

Nar Reçeli Tarifi 6 Bardak Nar Tanesi 6 Bardak Şeker 1 Tatlı Kaşığı Limon Tuzu 1 Tatlı Kasığı Tuzsuz Tereyağ Afiyet Olsun...
    

Channel Title : şahin Video

Views : 20576

Likes : 141

DisLikes : 35

Published Date : 2017-11-03T12:00:22.000Z

Nar, tanelerinin dizilişi ve tanelerinin üzerini örten koruyucu zarıyla da dikkatleri çeker. Genellikle taze olarak tüketilen nar, meyve suyunun yanı sıra pasta ürünlerinde, jöle ve marmelat üretiminde de kullanılır. Son zamanlarda narın yararları ile ilgili yapılan araştırmalar, bu besinin sağlık bakımından değerini ortaya koymakta, doğal bir ilaç olarak tanımlanmaktadır.
    

Channel Title : Çimen's Yapım

Views : 206

Likes : 10

DisLikes : 0

Published Date : 2019-01-09T13:58:39.000Z

Mekansız - 5 – Nardan Adam – Sezai Sarıoğlu Mekân ve insan ilişkisinde aidiyet vurgusunu konuk ettiği insanları varoluş ekseninde ve anıları ile birlikte sorgulayan, müzikleri Mazlum Çimen’e ait, yönetmenliğini Mahir Karayazı’nın yaptığı anlatı-belgesel dizisi “MEKÂNSIZ”. Her çarşamba yeni bir konuk ağırlayacak Mekansız’ın dördüncü bölüm konuğu şair, yazar Sezai Sarıoğlu. Sarıoğlu, Koşuyolu Parkı’ndaki kayıtlı olduğu ağacın dibinde, bir mekan olarak “hapisane”leri sorgulayarak anlatıyor. #sezaisarıoğlu #mahirkarayazı #mazlumçimen #belgesel
    

Channel Title : Nardan TV

Views : 7

Likes : 3

DisLikes : 0

Published Date : 2018-12-21T22:38:34.000Z

    

Channel Title : Umuda Kelepçe Vurulmaz

Views : 2317524

Likes : 21080

DisLikes : 506

Published Date : 2016-12-08T17:12:04.000Z

Fırat’ın kaçma girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır ve arkadaşları, İnci hoca herkes öğrenmiştir. Birlikte yola çıktıkları Fırat, şimdi arkadaşlarının gözünde onları yarı yolda bırakan, umutlarını elinden alan biridir. Fırat arkadaşlarına nedenlerini anlatmak için uğraşacak ve fedakarlıklar yapacaktır.Oğlunun her yaptığının üzerini örten Perihan da Fırat’ın kaçma girişiminin bir bedeli olduğuna inanıyordur. Bunu Fırat’a ağır ödetecektir ama Ceren buna asla müsaade etmeyecektir. Perihan’a Fırat’ın kim olduğunu söyler... Güler ise tüm bu yaşananlardan habersiz oğlunun ulaşmaya çalıştığı görüntüleri ele geçirir. Bütün sırlar bu CD’nin içindedir ve Güler izlediği taktirde her şey ortaya çıkacaktır... Umuda Kelepçe Vurulmaz Perşembe akşamı 20.00'de FOX'ta! Daha fazla video için abone olun: www.youtube.com/user/TVFOX/ Bizi sosyal medyadan takip edin: FOX Resmi Web Sitesi: www.fox.com.tr FOX Resmi Facebook Hesabı: www.facebook.com/FOXtelevizyonu FOX Resmi Twitter Hesabı: www.twitter.com/FOXTurkiye FOX Resmi Instagram Hesabı: www.instagram.com/FOXTurkiye Umuda Kelepçe Vurulmaz: http://www.fox.com.tr/Umuda-Kelepce-Vurulmaz Umuda Kelepçe Vurulmaz Resmi Facebook Hesabı: www.facebook.com/umudakelepcefox Umuda Kelepçe Vurulmaz Resmi Twitter Hesabı: https://twitter.com/umudakelepcefox Umuda Kelepçe Vurulmaz Resmi Instagram Hesabı: https://instagram.com/umudakelepcefox
    

Channel Title : Nardan TV

Views : 26

Likes : 5

DisLikes : 0

Published Date : 2018-06-09T02:36:56.000Z

just chilling in the new races in GTA, hope you guys enjoyed -Nardan
    

Channel Title : UmiKids

Views : 978227

Likes : 3545

DisLikes : 862

Published Date : 2016-01-27T16:11:23.000Z

Renkli ruj yapımı! Lip balm ve kullanmadığınız renkli farlar ile evde nasıl renkli rujlar yapabilirsiniz onu göstereceğim. Yaptığınız renkli rujları aynı zamanda dudak koruyucu olarakta kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın: https://goo.gl/a6d0wt UmiKids Instagram hesabı : https://www.instagram.com/umikidsmakyaj Makyaj Yapma Teknikleri : Monster High Draculaura Makyajı : https://youtu.be/MPZB43zxovc Barbie Prenses Azra Rockstar Makyajı : https://youtu.be/6ZxxZsEf4fQ Minişler LPS Penny Ling Makyajı : https://youtu.be/sWfQVOBoZDw Karlar Ülkesi Frozen Kraliçe Elsa Göz Makyajı : https://youtu.be/jScZRFdcgHU Pamuk Prenses Cadı Makyajı : https://youtu.be/6LjFJq59ook Pamuk Prenses Makyajı : https://youtu.be/ch1_Nu4FYw8 LPS Minişler Zoe Trent Makyajı : https://youtu.be/YfHza6LtX8M My Little Pony Fluttershy Makyajı EvcilikTV ile MLP : https://youtu.be/w_9T5Pz8YQ4 My Little Pony Rainbow Dash Makyajı : https://youtu.be/7XFJNrzh3dk Lizzie Hearts (Ever After High) Makyajı : https://youtu.be/DV4p4S3AN_s LPS Miniş Minka Mark Makyajı : https://youtu.be/pMb8hyPDWgM Kedi Dudak makyajı : https://youtu.be/cCXBdxBrk08 Barbie Yılbaşı Makyajı - Barbie Türkçe izle : https://youtu.be/Q8CRRRh4LAM Batman Joker Makyajı : https://youtu.be/oqq3suHVNXk Monster High Mastır Hay Frankie Stein Makyajı Evcilik TV ile : https://youtu.be/1XyqnRV7wwY Oje ile Tırnaklara Minyonlar ve Penguen Yapma Yöntemi : https://youtu.be/It0XqCOqPZE Oje ile Bardak Süsleme Nasıl Yapılır? - Ebru Sanatı : https://youtu.be/lQC3JVzU8NE My Little Pony Rarity Göz Makyajı : https://youtu.be/bUdqV2yIa58 Mickey Mouse karakterleri - Mini makyajı : https://youtu.be/tPntGxjJjeI Tavşan Makyajı | Makyaj Videoları : https://youtu.be/gUx1TwrUL24 Winx Club Bloom Makyajı : https://youtu.be/K_seZ5NOlAs Karlar Ülkesi Frozen Prenses Anna Göz Makyajı : https://youtu.be/oE5SRsfk_4o Sünger Bob Kare Pantolon Dudak Makyajı : https://youtu.be/QMc_pcjWpL0 Hello Kitty Makyajı | Hello Kitty Türkçe : https://youtu.be/NFViXZqKugc Kayıp Balık Nemo Makyajı : https://youtu.be/esBv28c1cdE Shopkins Cicibiciler Makyaj - Mixie&Maxie : https://youtu.be/airxZ4v2prw Monster High Cleo De Nile Makyajı : https://youtu.be/sGPFia1pg-s Renkli Ruj Yapımı | Dudak Koruyucu Yapımı : https://youtu.be/298A7qQ2VoQ Karlar ülkesi Prensesi Elsa Makyajı - Kraliçe Elsa Makyajı : https://youtu.be/ud6XiMaxNOo
    

Channel Title : LPS minişler tv

Views : 20

Likes : 1

DisLikes : 0

Published Date : 2016-06-26T07:44:01.000Z

ecrincopur07 kişisinden video
    

Channel Title : EVİMİN YEMEKLERİ

Views : 92689

Likes : 1800

DisLikes : 141

Published Date : 2017-11-09T10:31:24.000Z

Nar Ekşisi, Nar Ekşisi Tarifi Arıyorum, Evde Nar Ekşisi Nasıl Yapılır, Sos Tarifleri arıyorum diyorsanız bu tarifimiz tam size göre. Mis gibi organik bir nar ekşisi sosunu evde kendi imkanlarınızla düşük maliyetle nasıl yapabileceğinizi bu videoda izleyebilirsiniz. Tarif İçin Arzuya göre nar kullanacağız biz bir kilo kullandık. Narların kabuklarını ayıklıyoruz. Daha sonra nar tanelerinin suyunu elimizle sıkıyoruz. Nar sularını sık delikli bir elek veya süzgü ile süzüyoruz. Nar suyunu tencereye alıyoruz. Geniş bir tencerede orta ateşte yaklaşık iki saat boyunca kaynatıyoruz. Evimin Yemekleri - Birbirinden güzel yemek, içecek, tatlı tarifleri bu kanalda. Sağlıklı doğal malzemelerle hazırlanmış kolay ve pratik yemek tarifleri. Tatlılar, soğuk ve sıcak içecekler birbirinden güzel et yemekleri bu kanalda abone olmayı unutmayın. https://www.youtube.com/channel/UCB2h4d1xejb4kfYtgRs2o9w https://www.eviminyemekleri.com/ https://www.facebook.com/eviminyemekleri/ https://twitter.com/YemekleriEvimin https://www.instagram.com/evimin.yemekleri/ https://www.tumblr.com/blog/eviminyemekleri #narekşisi #evdenarekşisinasılyapılır #narekşisiyapımı
    

Channel Title : Refika'nın Mutfağı

Views : 76314

Likes : 4956

DisLikes : 48

Published Date : 2017-11-22T15:07:49.000Z

Nar ekşisi tarifi aslında evde yapımı oldukça kolay, bizlerde sizler için bunun evde yapılabilir birkaç güzel alternatifini denedik ve paylaştık. Emin olun dışarıdan anldığınız nar ekşilerinden çok çok daha güzel olacak. Malzemeler; 10 kg ekşi nar 10 kg narın suyunu meyve suyu sıkacağı ile sıkın veya ayıklayıp bir çuval veya bezin içine koyup ezerek suyunu çıkartın. Arada tam suyunu bırakmayan nar taneleri olacaktır, bunları da biriktirip, kol kuvvetiniz veya bir kaşık yardımıyla süzgeçten ezerek geçirin. Elde ettiğiniz tüm nar suyunu tülbentten süzün. Yaklaşık 5 litre nar suyu çıkıyor. Bunu geniş bir tencereye dökün ve kaynatmaya başlayın. Orta ateşte yaklaşık 3 saat kaynatın. Ara ara üzerindeki köpükleri almak için kontrol edin. Suyu azaldıkça tencerenin kenarındaki kalıntıları nemli ve temiz bir bezle sürekli silin. Böylece nar ekşinizde yanık tat olmayacaktır. Karıştırırken muhakkak tahta kaşık kullanmaya özen gösterin. Su kendini çekip, kıvamlanmaya başlayacaktır. Nar suyu tencerenin dibinde yoğun akışkan bir hal aldığında nar ekşinizin gereken kıvama geldiğini anlayabilirsiniz. Unutmayın sıcakken hep daha cıvık görünür ve soğudukça kıvamı kalınlaşır. Kontrol etmek için arada bir kaşık kadarını bir tabağa alıp soğutun ve kıvamını kontrol edin. İstediğiniz kıvama gelince altını kapatabilirsiniz. 10 kg’lık nardan yaklaşık 600-800 ml. nar ekşiniz olacak ve içiniz rahat, kendi yaptığınız bu nar ekşisini keyifle kullanacaksınız. Şişecam Cam Ambalaj’ın katkılarıyla ► https://www.hayatacamkat.com Mutfağımızda ve Yemek Okulu’muzda neler oluyor daha yakından takip etmek için; ►Facebook: https://www.facebook.com/refikaninmutfagi/ ►Instagram: https://www.instagram.com/refikabirgul/ ►Twitter: https://twitter.com/refikabirgul ►Websitesi: https://goo.gl/ulI72i ►Mutfağımızda kullandığımız el emeği, göz nuru güzellikler için de: https://goo.gl/0aKsMW ►Severek takip ettiğimiz kanallar: https://www.youtube.com/user/TurkeyVideoNetwork ►Kanalımıza abone olmak için: http://bit.ly/RefikaninYemekOkulu
    

Channel Title : Nardan TV

Views : 75

Likes : 8

DisLikes : 0

Published Date : 2018-12-19T21:42:00.000Z

    

Channel Title : Nardan TV

Views : 69

Likes : 20

DisLikes : 0

Published Date : 2018-06-06T21:12:01.000Z

This is why...
    

Channel Title : Nardan TV

Views : 129

Likes : 8

DisLikes : 0

Published Date : 2018-12-28T20:06:56.000Z

    

Channel Title : ghrish

Views : 180

Likes : 1

DisLikes : 0

Published Date : 2009-11-22T09:20:42.000Z

The Grup Of Mardan,Swabi & Nowshera, www.ghrish.webs.com ***Ghrish***Ideal Vision**:The King Of Entertainment (Enterainment Tours,Comedy News & Fun of the MostPopuller Programes of Tv. Posted by:HB. WWW.GHRISH.WEBS.COM HBMARDAN@YAHOO.COM A.VOICE_OF_PAKISTAN@YAHOO.COM 0312-9176212
    

Channel Title : zee music

Views : 10

Likes : 0

DisLikes : 0

Published Date : 2018-10-29T04:05:19.000Z

Hi frinds aap sab ka mera chennal par bhaut bhsut swagat h mera teas vudro ko like subcribe jarur kar digyaga mera chennal par na views aa raha na to subcribe mera channel ko subcribe kar digya ga channrl ko subcribe karana k liya click the link https://youtu.be/bwUVH-YhWG8https://youtu.be/bwUVH-YhWG8 apana paytam acount k liya pasa ksmsna chata h to yes link par click kigya http://www.injoy.fun/Invite/lBDCQx82 Copy success. And downliad the app
    

Channel Title : Bitki TV

Views : 205104

Likes : 1180

DisLikes : 114

Published Date : 2016-11-15T18:01:41.000Z

Latince adı ‘Punica Granatum’ olan nar doğal bir ilaç olarak tanımlanmaktadır Bir bardak nar suyunda 10 bardak yeşil çaya ve 4 bardak kızılcık suyuna eşdeğer antioksidan madde bulunur. Tansiyonumuzu düzenler. Kolesterol ve kan şekerimizi regüle eder artmasını engeller. Kalbimizi korur düzenli çalışmasına destek olur. Enfeksiyona karşı vücut direncini korur ve artırır. İdrar söktürücü etkisiyle toksin atımını sağlar. Meyve kabuğu alkaloit, tanen ve glikozitler içerir. İshal kesici ve kurt düşürücü özelliği vardır. Cildin pürüzsüz görünümüne yardımcı olur. Burun poliplerine iyi gelir. Bazı deneysel çalışmalar nar özütünün antibiyotik ilaçlarla beraber kullanılması halinde antibiyotiklere dirençli bakteriler üzerinde de etkili olabileceğini göstermektedir. Özel olarak hazırlanmış nar özütünün tamiflu adlı virüs öldürücü bir ilaçla beraber kullanılmasıyla ilacın virüs üzerindeki etkisinin önemli ölçüde artığı saptanmıştır.
    

Channel Title : Deva TV

Views : 229615

Likes : 1415

DisLikes : 190

Published Date : 2017-01-01T16:21:22.000Z

Nar meyvesi ve nardan elde edilen ürünlerle yapılan pekçok deney, bu meyvenin ant-kanser özeliklerini ortaya koyuyor. Laboratuvar ortamında nar özünün kolon, prostat, meme ve deri kanseri hücrelerinin çoğalmasını engellediği veya yavaşlattığı görülmüş. C, B1 ve B2 vitaminleri yanında zengin potasyum içeren ve yaklaşık bir su bardağı nar suyu günlük ihtiyacımız olan C vitamininin % 25’ini karşılar. İsmi Kuranı-ı Kerim’de geçtiği için, halk arasında ‘Cennet Meyvesi’ olarak da adlandırılan narı günlük tükettiğinizde yorgunluğu giderir ve vücuda zindelik kazandır.
    

Channel Title : Nardan TV

Views : 9

Likes : 4

DisLikes : 0

Published Date : 2018-12-27T05:18:02.000Z

    

Channel Title : Nardan TV

Views : 21

Likes : 2

DisLikes : 1

Published Date : 2018-12-12T22:55:23.000Z

    

Channel Title : Nardan TV

Views : 11

Likes : 3

DisLikes : 0

Published Date : 2018-08-27T05:08:43.000Z

LIKE THE VIDEO AND SUBSCRIBE PLEASE
    

Channel Title : Söz Dizi

Views : 1300541

Likes : 11853

DisLikes : 242

Published Date : 2018-01-13T11:32:38.000Z

Yapımcılığını TIMS&B’nin üstlendiği, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı, Star Tv’de yayınlanan Söz’ün 28. Bölümünde; Ateş’ten (Eren Vurdem) ‘Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme’ türküsü! Değmen benim gamlı yaslı gönlüme Ben bir selvi boylu yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy Evvel bağban idim dostun bağında Talan vurdu ayva nardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy Garip kaldım şimdi gurbet ellerde Ben gönlümü çalan yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy... Yönetmen - Yağız Alp Akaydın Yapımcı - Timur Savcı & Burak Sağyaşar Uygulayıcı Yapımcı - Fatmanur Sevinç Senaryo - Ethem Özışık Drama Direktörü - İlkay Doğan Müzik - Atakan Ilgazdağ Sanat Yönetmeni - Erol Taştan Görüntü Yönetmeni - Cihan Yeşiltarla Oyuncular: Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Nihat Altınkaya, Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Mustafa Yıldıran, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Doğukan Polat, Nil Günal, Ece Okay, İlayda Ildır,Yağmur Ün. Söz Resmi YouTube Kanalını takip edin: https://goo.gl/p9iCnF Söz Resmi Facebook Sayfası: https://goo.gl/loYG8t Söz Twitter Sayfası: https://goo.gl/ojQKQR Söz Instagram Sayfası: https://goo.gl/vqECPd Tims & B Resmi Facebook Sayfası (Official Facebook Page): https://goo.gl/1TBbvJ Tims & B Resmi Twitter Sayfası (Official Twitter Page): https://goo.gl/lQTyzQ Tims & B Resmi Instagram Sayfası (Official Instagram Page): https://goo.gl/yF12pZ
    

Channel Title : زين سالم - Zain Salim

Views : 8299884

Likes : 76862

DisLikes : 1687

Published Date : 2017-08-19T05:01:22.000Z

فيس بوك : https://www.facebook.com/eiobebwkj انستجرام : https://www.instagram.com/zzainsalim/ تيليجرام : https://t.me/zainyalmaz مجموعتنا على الفيس بوك صحبة مسلسل :https://www.facebook.com/groups/151543545401064/ . . . . . . . اشـــــــــــــــــــــــــــ ـلايك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترك بالقـــــــــــــــــــــــــ ـلاتنسى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اغنية نبضات القلب ايلول وعلي اساف اغنية نبضات القلب ايلول وعلي اساف اغنية نبضات القلب ايلول وعلي اساف اغنية نبضات القلب ايلول وعلي اغنية نبضات القلب ايلول وعلي اساف اغنية نبضات القلب ايلول وعلي اساف اغنية نبضات القلب ايلول وعلي اساف اغنية نبضات القلب ايلول وعلي اساف اغنية نبضات القلب ايلول وعلي اساف اغنية نبضات القلب ايلول وعلي اساف اغنية نبضات القلب ايلول وعلي اساف اغنية نبضات القلب ايلول وعلي اغنية نبضات القلب ايلول وعلي اساف اغنية نبضات القلب ايلول وعلي اساف اغنية نبضات القلب ايلول وعلي اساف اغنية نبضات القلب ايلول وعلي اساف اغنية نبضات القلب ايلول وعلي اساف اغنية نبضات القلب ايلول وعلي اساف اغنية نبضات القلب ايلول وعلي اساف اغنية نبضات القلب ايلول وعلي اغنية نبضات القلب ايلول وعلي اساف اغنية نبضات القلب ايلول وعلي اساف اغنية نبضات القلب ايلول وعلي اساف اغنية نبضات القلب ايلول وعلي اساف ___________________________________________ ______________________ الأزهار الحزينة "الموسم 2" الحلقة 22 كاملة مترجمة مسلسل الأزهار الحزينة "الموسم 2" الحلقة 23 كاملة مترجمة مسلسل جسور والجميله 31 . مسلسل امي الحلقة 18 الحب لايفهم الكلام الحلقة 28 الحب لايفهم من الكلام الحلقة 28 الحلقة 1 حتى الممات الحلقة 4 مترجمة للعربية حتى الممات الحلقة 7 جسور والجميلة الحلقة 16 هذه المدينة ستلاحقك الحلقة 10 مترجمة للعربية مسلسل حب للايجار حب للايجار حب اعمى الموسم الثاني مسلسل حب اعمى الحلقة 40 حب اعمى الموسم الثاني الحلقة 7 الحلقة 8 مسلسل حب اعمى الموسم الثاني مسلسل في الداخل مسلسل الازهار الحزينة HD الازهار الحزينة مترجمة للعربية الحب لايفهم الكلام HD ----------------------------------------------- مسلسل الأزهار الحزينة "الموسم 2" الحلقة 9 كاملة مترجمة مسلسل الأزهار الحزينة "الموسم 2" الحلقة 7 كاملة مترجمة مسلسل حب للابجار الموسم الثاني الحلقة 2 مسلسل حب للايجار حب للايجار حب اعمى الموسم الثاني مسلسل حب اعمى مسلسل حب اعمى الموسم الثاني مسلسل في الداخل مسلسل الازهار الحزينة HD الازهار الحزينة مترجمة للعربية الحب لايفهم الكلام HD -------------------------------------- مسلسل الأزهار الحزينة "الموسم 2" الحلقة 3 كاملة مترجمة مسلسل الأزهار الحزينة "الموسم 2" الحلقة 3 كاملة مترجمة مسلسل حب للابجار الموسم الثاني الحلقة 3 مسلسل حب للايجار حب للايجار حب اعمى الموسم الثاني مسلسل حب اعمى مسلسل حب اعمى الموسم الثاني مسلسل في الداخل مسلسل الازهار الحزينة HD الازهار الحزينة مترجمة للعربية الحب لايفهم الكلام HD حب اعمى حب للايجار وادي الذئاب الجزء 10 موسم الكرز بنات الشمس علمني كيف احب ابي و عائلته حكاية بودروم الحياة جميله بالحب ارجوك ان نفترق يكفى ان تبتسم هل يحبني الوان الحب لا يفهم الكلام الغرفه 309 حب حياتي الانتقام الحلو شمس الشتاء مسلسل 46 يكفى العقده السلطانه كوسم مسلسل الأزهار الحزينة مسلسل حب للابجار مسلسل حب اعمى مسلسل في الداخل مسلسل الحب لايفهم الكلام مسلسل اصدقاء جيدون مسلسل قلب روزجار مسلسل أبي و عائلته مسلسل علمني كيف أحب مسلسل حكاية بودروم مسلسل الحياة جميلة بالحب مسلسل أرجوك أن نفترق مسلسل يكفي لايك + اشتراك ليصلك كل جديد _____Zain Editing_______ الحب لا يفهم الكلام الحلقه 28 وادي الذئاب الجزء 11 الحلقة 1+2 في الداخل الحلقة 19 جسور و الجميلة الحلقه 12 جسور و الجميلة الحلقة 13 الغرفة 309 الحلقة 33 مسلسل امي الحلقة 13 مسلسل امي الحلقة 12 الحب لا يفهم من الكلام الحلقة 29 اعلان 1 مترجم للعربية الحب لا يفهم من الكلام الحلقة 29 اعلان 2 مترجم للعربية الحب لا يفهم من الكلام الحلقة 29 مسلسل مريم الحلقه 1 مسلسل نبضات القلب 5 مسلسل قلب مجنون4. مسلسل البدر 5 . مسلسل شوكت يريمدار 11. مسلسل الدائره 5. مسلسل سراج الليل 5 . كامل مترجم الحلقة 29 اعلان 2 مترجم للعربية . الحب لا يفهم من الكلام الحلقة 29 القسم 1 مترجم للعربية الحب لا يفهم من الكلام الحلقة 29 القسم 2 مترجم للعربية الحب لا يفهم من الكلام الحلقة 29 القسم 3 مترجم للعربية الحب لا يفهم من الكلام الحلقة 29 القسم 4 مترجم مسلسل طيور بلا اجنحه الحلقه 1. مسلسل الحلم الحلقه 5 . مسلسل العهد الحلقه 12 . مسلسل نجمة الراعي 11 . مسلسل فضيله و بناتها الحلقه 15 . مسلسل الاسطوره الحلقه 25. مسلسل السلطان عبد الحميد الثاني الحلقه 5 . مسلسل في الحلقه 6 . مسلسل حطام الموسم الثاني .
    

Channel Title : Wildan Aji Saputra

Views : 292

Likes : 3

DisLikes : 0

Published Date : 2016-07-11T03:41:54.000Z

Minggu 29 Mei 2016 kembali RRI Purwokerto menggelar pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan cerita Srikandi Tundung bersama tiga dalang anggota PEPADI Banyumas masing-masing Ki H. Sudiro, SH., LLM., penasehat PEPADI Banyumas yang juga menjabat Kepala Humas dan Promosi UMP, Ki Gempar Nardaon Wisnu Adji, S.Pd., Ketua PEPADI Banyumas, Ka. TU SMPN 4 Kedung Banteng, dan Ki Alex Suharna, S.Pd., bendahara PEPADI Banyumas dan guru di SD Bruderan Purwokerto. Acara pagelaran wayang kulit di buka dengan perbincangan antara penyiar pentas Kusnanto, S.PT dengan Kepala RRI Purwokerto Nazwin Achmad,S. Sos. dilanjutkan dengan sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto DR. Samsu Hadi Irsyad. Pagelaran wayang kulit ini merupakan bagian dari sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
    

Channel Title : Ağababa Ağababa

Views : 77408

Likes : 2194

DisLikes : 82

Published Date : 2016-11-06T15:38:54.000Z

Nar turşusu( köhne video)- https://youtu.be/lZGGD8M3A9A Milli sousumuz- NARŞERAB - https://youtu.be/y8vVx5X4hN4 Milli sousumuz - Narşerab (köhne video)- https://youtu.be/Bc_tG4-h_Pg Qedim Bakı metbexi- FİSİNCAN PLOV- https://youtu.be/WsXenbr49MM
    

Channel Title : Yörük Ali Demirtaş

Views : 92201

Likes : 295

DisLikes : 94

Published Date : 2017-09-27T12:06:48.000Z

KANALIMA ABONE OLUR MUSUNUZ... Evde nar ekşisi yapımı. İçinde hiçbir katkı maddesi olmayan, %100 doğal. Yemek ve salatalar için mükemmel tamamlayıcı. Aş olsun.

YouAPI-2


Facebook Page Like Box ::